- Giờ mở cửa: 8h.00 - 17h.00 hàng ngày
- Nội quy thư viện.
- Thủ tục làm thẻ.
- Bản đồ.
 • XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỌC TẠI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

  Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4), sáng ngày 18 tháng 4 năm 2018, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Xây dựng văn hoá đọc, cộng đồng đọc từ mỗi gia đình” kết hợp với phát động Ngày hội sách và Văn hoá đọc Quận Hai Bà Trưng.

Thư mục sách mới
Thư mục chuyên đề
 • 13/2016/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHẾ MẪU HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ
 • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN
 • 18/2014/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ 18 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA THƯ VIỆN
 • 21/2012/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ THỦ TỤC THANH LỌC TÀI LIỆU THƯ VIỆN
 • 02/2009/NĐ-CP
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG