- Giờ mở cửa: 8h.00 - 17h.00 hàng ngày
- Nội quy thư viện.
- Thủ tục làm thẻ.
- Bản đồ.
 • THƯ VIỆN HÀ NỘI TỔ CHỨC GIỚI THIỆU BỘ SÁCH: "TÔI BIẾT, BẠN BIẾT KHÔNG?"

  Với mục đích giúp các em thiếu nhi tìm hiểu và khám phá, giải đáp những thắc mắc về thế giới xung quanh: thế giới động vật, thực vât, những bí ẩn của khoa học tự nhiên, địa lý thiên văn…, hôm nay ngày 15/07/2019, Thư viện Hà Nội tổ chức giới thiệu bộ sách: “Tôi biết, bạn biết không?”. Chương trình thu hút đông đảo bạn đọc thiếu nhi tham dự.

Thư mục sách mới
Giới thiệu sách hay, sách mới
Thư mục chuyên đề
 • 13/2016/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHẾ MẪU HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ
 • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN
 • 18/2014/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ 18 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA THƯ VIỆN
 • 21/2012/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ THỦ TỤC THANH LỌC TÀI LIỆU THƯ VIỆN
 • 02/2009/NĐ-CP
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG