- Giờ mở cửa: 8h.00 - 17h.00 hàng ngày
- Nội quy thư viện.
- Thủ tục làm thẻ.
- Bản đồ.
 • LỄ RA MẮT SÁCH "THỜI CUỘC VÀ VĂN HÓA" CỦA NHÀ BÁO HỒ QUANG LỢI

  Sáng ngày 12/6/2019, Thư viện Hà Nội phối hợp với NXB Hà Nội tổ chức lễ ra mắt sách "Thời cuộc và văn hóa" của nhà báo Hồ Quang Lợi tại Thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội ) nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6//1925 - 21/6/2019).

Thư mục sách mới
Thư mục chuyên đề
 • 13/2016/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHẾ MẪU HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ
 • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN
 • 18/2014/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ 18 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA THƯ VIỆN
 • 21/2012/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ THỦ TỤC THANH LỌC TÀI LIỆU THƯ VIỆN
 • 02/2009/NĐ-CP
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG