- Giờ mở cửa: 8h.00 - 17h.00 hàng ngày
- Nội quy thư viện.
- Thủ tục làm thẻ.
- Bản đồ.
 • ĐỌC SÁCH LÀ LẼ SỐNG TRONG THỜI ĐẠI 4.0

  Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Liên chi hội Nhà báo Bộ TTTT, Phòng Hồ sơ công an thành phố Hà Nội, E257 - F361 Binh chủng Phòng không không quân, thư viện Hà Nội, Trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội... tổ chức buổi giao lưu với chủ đề: “Tổ Quốc trong trái tim người Việt” ngày 22/8, tại Thư viện Hà Nội.

Thư mục sách mới
Giới thiệu sách hay, sách mới
Thư mục chuyên đề
 • 13/2016/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHẾ MẪU HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ
 • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN
 • 18/2014/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ 18 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA THƯ VIỆN
 • 21/2012/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ THỦ TỤC THANH LỌC TÀI LIỆU THƯ VIỆN
 • 02/2009/NĐ-CP
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG