Thứ sáu, Ngày: 05/06/2020

NGÀY HỘI SÁCH TẠI THƯ VIỆN HÀ NỘI NĂM 2018

13/04/2018  In bài viết

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 (21/4) – Ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4), ngày 12/4/2018 Thư viện Hà Nội tổ chức ngày Hội sách với chủ đề “Sách – Người bạn, Người thầy”.

Số lượt xem: 1614