Cơ sở vật chất :

Thư viện Hà Nội có một hệ thống trang thiết bị tương đối hiện đại và đồng bộ nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu xã hội như: Các phòng phục vụ bạn đọc, phòng làm việc cán bộ, cảnh quan, kho tàng khang trang sạch, đẹp… hiện nay hạ tầng cơ sở của thư viện đang được khai thác khá hiệu quả.

* Hệ thống kho tàng.

* Hệ thống các phòng đọc, mượn cho người lớn, thiếu nhi, người khiếm thị.

* Hệ thống phòng làm việc cán bộ.

* Hệ thống thiết bị bảo vệ, kiểm soát: Camera.

* Hệ thống máy móc phục vụ số hóa tài liệu.

 

Hạ tầng công nghệ thông tin:

Hệ thống trang thiết bị của Thư viện Hà Nội không ngừng được đầu tư, bao gồm:

* 03 máy chủ cấu hình cao, được cài đặt các phần mềm thực hiện các chức năng: Quản trị thư viện điện tử LIBOL6.0, lưu trữ thông tin, quản trị website, quản lý thư điện tử, quản lý truy cập Internet/Intranet…

* 93 chiếc máy trạm hiện đại, được cài đặt các phần mềm ứng dụng thư viện và văn phòng, được nối mạng Internet băng thông rộng, phục vụ cho công tác xử lý tài liệu của đơn vị. Trong đó có: 32 máy phục vụ cho phòng Đa phương tiện tại 02 cơ sở (47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm và 2B Quang Trung, Hà Đông), 06 máy cho bạn đọc tra cứu tài liệu thư viện, số lượng máy còn lại đều được phục vụ cho các phòng ban trong thư viện xử lý tài liệu và các mục đích quản lý khác