Thứ sáu, Ngày: 29/05/2020

Cơ sở 2: 2B Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội