Thứ bảy, Ngày: 06/06/2020

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

18/05/2020 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

   

     

      Trong 50 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc của Người, quyết tâm hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

     Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện về mọi mặt: Đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, chủ động hội nhập sâu rộng quốc tế, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

     Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta thường xuyên coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

    Cuốn sách ảnh 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do nhà xuất bản Thông Tấn (Thông tấn xã Việt Nam), Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp biên soạn, xuất bản  năm 2018. Nhân dịp 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc. Bằng những hình ảnh sinh động, phong phú, cuốn sách tập trung giới thiệu những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện tâm nguyện của Bác trước lúc đi xa: “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, cùng với xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

     Cuốn sách ảnh dày 280 trang, song ngữ Việt - Anh, được chia làm 3 phần:

      - Phần 1: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một văn kiện lịch sử.

     - Phần 2: Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    - Phần 3: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Sách có gần 400 bức ảnh được tuyển chọn từ nhiều nguồn, nhiều giai đoạn lịch sử, giới thiệu thành tựu của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Sách đang được phục vụ bạn đọc tại phòng Đọc, phòng Mượn của Thư viện Hà Nội với các ký hiệu: DM30438, M166306, PM048060, VL002612, VL53588.

Rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn!

Số lượt xem: 111