Thư viện huyện Chương Mỹ

THƯ VIỆN HUYỆN CHƯƠNG MỸ - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO.

- Trung tâm + Thư viện: Thị trấn Chúc Sơn – H. Chương Mỹ - Hà Nội

- ĐTCQ:  024.33866122

- Phó giám đốc phụ trách: Bùi Thị Tú Oanh – ĐTDĐ: 0976365429

Cán bộ thư viện: Hoàng Thị Hồng Xa – ĐTDĐ: 0974492128

- Email: hongxa89@gmail.com