Thư viện huyện Hoài Đức

THƯ VIỆN HUYỆN HOÀI ĐỨC – Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA,  THÔNG TIN VÀ THỂ THAO.

Trung tâm + Thư viện: Khu 6 Thị trấn Trôi – H. Hoài Đức - Hà Nội.

-  ĐTCQ: 024.33861197

-  Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Khánh Mạnh – ĐTDĐ: 0916189979

-  Cán bộ thư viện: Hoàng Thị Kim Tuyến – ĐTDĐ: 0975917727

     - Email: tuyentvhoaiduc@gmail.com, nhavanhoahoaiduc@gmail.com