Thư viện huyện Hoài Đức

- Địa chỉ trung tâm : Khu 6 Thị trấn Trôi huyện Hoài Đức - Tp. Hà Nội

- Tel: 3.3861197

- PGĐ phụ trách: Nguyễn Khánh Mạnh - Tel: 0916189979

- Cán bộ thư viện: Hoàng Thị Kim Tuyến – Tel: 0975917727

- Mail: tuyentvhoaiduc@gmail.com