Thư viện huyện Ba Vì

THƯ VIỆN HUYỆN BA VÌ – Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN  VÀ THỂ THAO.

- Trung tâm + Thư viện: Thị trấn Tây Đằng - H. Ba Vì - Hà Nội.

- ĐTCQ: 024. 33863022

- Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Chí Nguyện – ĐTDĐ: 0912755565

- Cán bộ thư viện: Nguyễn Quang Phương – ĐTDĐ: 0974025446

- Email: quangphuong13985@gmail.com