Thư viện huyện Ba Vì

- Địa chỉ Trung tâm: Thị trấn Tây Đằng- Huyện Ba Vì - Tp. Hà Nội

- Tel: 3.3863022

- PGĐ phụ trách: Nguyễn Chí Nguyện - Tel: 0912755565

- Cán bộ thư viện: Nguyễn Quang Phương – Tel: 0974025446

- Mail: quangphuong13985@gmail.com