Thư viện huyện Đông Anh

- Địa chỉ Trung tâm: Thị trấn Đông Anh

- Tel: 3.8832222 – 3.8835087 – 3.8839634

- PGĐ phụ trách: Nguyễn Thị Yến - Tel: 0989287303

- Cán bộ phụ trách: Ngô Thanh Hương – Tel: 0986466701

- Mail: huongtvda@yahoo.com.vn