Thư viện quận Ba Đình

QUẬN BA ĐÌNH – Trực thuộc Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao: Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa

- Địa chỉ trung tâm: Số 55 Đốc Ngữ - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình

- PGĐ phụ trách: Lê Thị Khanh - Mobile: 0904509129

- Thư viện: 60 Ngọc Hà

- Cán bộ thư viện: Nguyễn Quỳnh Trang - Mobile: 0963212831

- Mail: quynhtrangtv44@gmail.com, thuvienbadinh@gmail.com