Thư viện huyện Đan Phượng

THƯ VIỆN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG -  Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO.

- Trung tâm + Thư viện: Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội.

- ĐTCQ: 024.33866513

- Phó giám đốc phụ trách: Bùi Thị Mai Phương – ĐTDĐ: 0982181554

-  Cán bộ thư viện:  Nguyễn Thị Phương Thúy – ĐTDĐ: 0943395432

     - Email: nvhdanphuong@gmail.com