Thư viện quận Đống Đa

QUẬN ĐỐNG ĐA -Trực thuộc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao

- Địa chỉ Trung tâm Văn hóa + Thư viện: 16 Hồ Đắc Di – Mobile: 35333511

- Giám đốc : Trần Quang Long - Mobile: 0904226488

- Cán bộ thư viện: Nguyễn Hồng Nhung - Mobile: 0936253677

- Mail: nhungttvhdd@gmail.com