Thư viện quận Đống Đa

THƯ VIỆN QUẬN ĐỐNG ĐA – Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA,  THÔNG TIN VÀ THỂ THAO.

- Trung tâm + Thư viện: 16 Hồ Đắc Di – Q. Đống Đa -  Hà Nội.

- Phó giám đốc phụ trách:  Trần Quang Long – ĐTDĐ : 0904226488

- ĐTCQ: 024.35333511

- Cán bộ thư viện: Lại Thu Huyền – ĐTDĐ: 0947878889

Email: nguyenhongnhung1978@yahoo.com.vn