Thư viện huyện Gia Lâm

- Địa chỉ Trung tâm + Thư viện: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

- Tel: 3.8276222

- PGĐ Phụ trách: Lê Xuân Thường - Tel: 0915397576

- Cán bộ thư viện: + Phạm Tuyết Mai - Tel: 0917612298

- Mail: trungtamvhttttgialam@gmail.comphamtuyetmaisd@yahoo.com