Thư viện quận Bắc Từ Liêm

- Trung tâm Văn hóa + Thư viện: Đường Võ Quý Huân - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội

- Tel: 3.8372969 – 3.8374876

- PGĐ phụ trách: Nguyễn Thị Bình - Tel: 0904040371

- Cán bộ thư viện: Trần Thị Thu Hà - Tel: 0963783901

- Mail: ttvhbactuliem@gmail.com