Thư viện quận Cầu Giấy

THƯ VIỆN QUẬN CẦU GIẤY – Trực thuộc  TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm : 26 Nguyễn Phong Sắc – P. Quan Hoa – Q. Cầu Giấy - Hà Nội.

- Thư viện: 30 Nguyễn Phong Sắc – P. Quan Hoa – Q. Cầu Giấy.

- ĐTCQ:  024.37565843

- Phó giám đốc phụ trách:  Nguyễn Thị Hạnh – ĐTDĐ: 0944599696

- Cán bộ thư viện: Bùi Thị Thúy – ĐTDĐ: 0986648656

- Email: buithuycg@gmail.com