Dịch vụ miễn phí

05/07/2017 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

1. Dịch vụ đọc tại chỗ

2. Trưng bày, giới thiệu sách:

Thư viện liên tục trưng bày, giới thiệu sách mới, sách theo chủ đề, theo sự kiện. Đặc biệt, mỗi khi có dịp lễ kỷ niệm lớn, Thư viện đều tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu các tài liệu có liên quan.

Số lượt xem: 897
Các bài viết khác