BẢO VỆ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG THỦ ĐÔ

05/07/2017 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

LỜI NÓI ĐẦU

Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nóng của toàn nhân loại. Khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó dự báo hơn, mưa bão lũ quét thất thường, suy thoái đất, nước, suy giảm nguồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường xảy ra trên diện rộng… Chính con người đã tác động quá nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt các nguồn tài nguyên, thải nhiều chất độc làm cho môi trường không còn khả năng tự phân hủy.

Với mật độ dân số đông đứng đầu cả nước 3.490 người/m2, lượng rác thải và nước thải sinh hoạt hàng ngày của Hà Nội là không nhỏ. Bên cạnh đó, trong 107 cụm công nghiệp đã được thành phố triển khai xây dựng, chỉ có 16 cụm đã và đang xây dựng hệ thống nước thải tập trung. Chưa kể đến hàng loạt các làng nghề đang lâm vào tình trạng ô nhiễm nặng nề, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường xung quanh. Nhưng trên tất cả là ý thức của một số người dân về ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường còn chưa cao.

Nhận thức được vấn đề này, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra một trong những nhiệm vụ chủ yếu là "đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường".

Chương trình 03-CTr/TU ngày 9/9/2011 của Thành ủy về tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015 cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm: "Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm giao thông đô thị: các tuyến đường vành đai, đường sắt đô thị, hạ tầng giao thông tĩnh; các dự án thoát nước, xử lý nước thải, cải tạo công viên, sông, hồ; các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị; các dự án xây dựng nghĩa trang. Chú trọng sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong việc xử lý chất thải rắn và rác thải.

Tập trung khắc phục các vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là ở các làng nghề, khu – cụm công nghiệp, khu đô thị tập trung và tại các sông, hồ... Giảm thiểu ô nhiễm khí bụi và các điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Tích cực kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường".

Để giúp bạn đọc hiểu được thực trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội và các giải pháp mà Hà Nội đang tiến hành, Thư viện Hà Nội biên soạn Thư mục chuyên đề "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường Thủ đô". Thư mục gồm các nội dung sau:

I. Các chính sách và văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường

II. Thực trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội

1. Môi trường và tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung ở Thủ đô Hà Nội

2. Ô nhiễm không khí

3. Ô nhiễm nguồn nước

4. Ô nhiễm rác thải

5. Ô nhiễm làng nghề

III. Các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường ở Hà Nội

Do thời gian có hạn nên bản thư mục chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong bạn đọc đóng góp ý kiến để thư mục sau được hoàn thiện hơn.

THƯ VIỆN HÀ NỘI

 

NỘI DUNG

I. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học / Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học QCVN21:2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí biên soạn. Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

2. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn / Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn QCVN25:2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biên soạn, được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

3. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn / Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2010.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN26:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và rung động biên soạn, được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn gồm các nội dung: Quy định chung, quy định kỹ thuật, phương pháp xác định, tổ chức thực hiện.

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

4. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Quy chuẩn Quốc gia về nước thải y tế / Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2010.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế (QCVN28:2010/BTNMT) do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế biên soạn, được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn gồm các nội dung: Quy định chung, quy định kỹ thuật, phương pháp xác định, tổ chức thực hiện.

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

5. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất / Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008.

Được ban hành theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định gồm 6 chương 22 điều, đề cập đến các nội dung: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc bảo vệ nước dưới đất; những hành vi bị nghiêm cấm; vùng cấm xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất; trình tự, thủ tục xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; yêu cầu chung về bảo vệ nguồn nước dưới đất trong việc thiết kế, thi công các lỗ khoan, giếng khoan...

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

6. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Thông tư "Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường" / Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012.

Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT về "Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường" gồm 3 chương 17 điều, đề cập các nội dung: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường; thành lập, chức năng và hoạt động của Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường; tiêu chí, trình tự, thủ tục đăng ký, công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường...

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

7. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT về “Quy định về quản lý chất thải nguy hại” / Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011.

Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT về "Quy định về quản lý chất thải nguy hại" gồm 6 chương 34 điều, đề cập các nội dung: pham vi áp dụng; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; thẩm quyền cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và cấp, thu hồi Giấy phép quản lý chất thải nguy hại; phân định, phân loại chất thải nguy hại; thời gian và đơn vị tính số lượng chất thải nguy hại...

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

8. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT về “Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng” / Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012.

Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT về "Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" gồm 10 điều, đề cập các nội dung: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc và căn cứ xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thông số môi trường đặc trưng về nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung; tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường...

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

9. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT "Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường" / Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011.

Thông tư gồm 7 chương 50 điều, đề cập đến các nội dung: đối tượng áp dụng; phạm vi điều chỉnh; đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường; thực hiện và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức; cam kết bảo vệ môi trường...

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

10. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT "Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề" / Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011.

Thông tư gồm 19 điều, đề cập đến các nội dung: đối tượng áp dụng; phân loại các cơ sở trong làng nghề; đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề; đánh giá tác động môi trường; cam kết bảo vệ môi trường; điều kiện bảo vệ môi trường khi xem xét, công nhận làng nghề; hương ước, quy ước của làng nghề; chính sách ưu đãi đối với các cơ sở, các làng nghề được công nhận...

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

11. Các quy định pháp luật về môi trường : Sách lưu hành nội bộ không bán. - H. : Thế giới. - 19cm

T.4- 2001. - 742tr.

Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam; Các nghị định, quyết định, thông tư, chỉ thị.

VV66287

12. Các văn bản pháp luật hiện hành về an toàn và kiểm soát bức xạ. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 435tr. ; 21cm

VL19164 - 19165

 

13. Các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. - H. : Chính tị quốc gia, 1993. - 250tr. ; 19cm

Tập hợp những văn bản pháp luật trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh quan hệ bảo vệ môi trường như: Nghị định 429-HĐBT về đê điều, chỉ thị 14 CT về khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi, các quyết định về bảo vệ phát triển rừng, các quyết định khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Pháp lệnh bảo vệ kiểm định thực vật. Chương cuối cùng là luật đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

VV49336 – 49337

 

14. Chỉ dẫn các điều cấm và việc xử phạt vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 590tr. ; 21cm

Chỉ dẫn các điều cấm và việc xử phạt vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nội dung các điều cấm và mực xử phạt vi phạm hành chính khi tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: những điều cấm trong bảo vệ môi trường như đất; Không khí; Nước; Sinh hoạt; Phát triển rừng; Thuỷ sản; Dầu khí; Khoáng sản; Hoạt động du lịch; Giao thông vận tải; Khám chữa bệnh; Kinh doanh ăn uống thực phẩm.

VL30027 – 30028

 

15. Chiến lược (2001 - 2010) và kế hoạch hành động (2001 - 2004) quốc gia về bảo vệ môi trường : Dự thảo. - H. : Nxb.Hà Nội, 2001. - 361tr. ; 24cm

Thực trạng môi trường và những thách thức; Quan điểm, mục tiêu và các nội dung cơ bản của chiên lược; Tổ chức thực hiện chiến lược.

VL19605

 

16. ĐAN NHIỄM. Áp dụng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt vì một sự phát triển giao thông bền vững / Đan Nhiễm // Hà Nội mới, 2005. – 25 tháng 7, tr.4

Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với Bộ Khoa học công nghệ xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn Việt nam về khí thải tương đương tiêu chuẩn Châu âu. Từ tháng 7/2001 nước ta đã không sử dụng và lưu hành xăng pha chì. Thủ tướng Chính phủ ra quyết định 34/2005/TTg giao cho một số bộ chức năng nghiên cứu để xuất phương án thành lập lực lượng cảnh sát môi trường...

 

17. HÀ PHONG. Luật Thủ đô - Vì sự phát triển của Hà Nội và cả nước / Hà Phong // Hà Nội mới

Bài 3: Thêm cơ chế bảo vệ môi trường. - 2012. - 3 tháng 11, Tr. 1+2

Hiện Hà Nội có nhiều cơ quan thực hiện chức năng thanh kiểm tra xử lý các vi phạm môi trường nhưng không mạnh, tình trạng xả thải vẫn ở mức báo động, tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trường đô thị. Ban soạn thảo Luật Thủ đô đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm, nghiêm cấm các hành vi gây ô nhiễm ban hành quy chuẩn môi trường Thủ đô nghiêm ngặt nhằm khắc phục lỗi cơ chế.

 

18. HÀ PHONG. Văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường: Chậm đổi mới thiếu chế tài / Hà Phong // Hà Nội mới, 2013. - 29 tháng 6, tr.2

Trước tình trạng ô nhiễm đã tới mức báo động, Hà Nội đang huy động các nguồn nhân lực tập trung giải quyết 3 vấn đề bức xúc nhất: Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, ô nhiễm môi trường nước mặt của các sông, hồ và ô nhiễm môi trường do bụi và khí thải của phương tiện giao thông. Có khoảng 300 văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường để điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động kinh tế, sử dụng quy trình kỹ thuật, nguyên liệu trong sản xuất nhưng thiếu đồng bộ, thiếu chi tiết, tính ổn định không cao.

 

19. Hỏi đáp về bảo vệ môi trường. - Đồng Nai : Nxb.Đồng Nai, 1999. - 166tr. ; 19cm

Tầm quan trọng ý nghĩa, mục địch của hoạt động bảo vệ môi trường; Nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà nước và công dân trong bảo vệ môi trường; Biện pháp bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai trong từng lĩnh vực và một số trường hợp thường gặp; Luật bảo vệ môi trường; nghệ định số 75/CP của chính phủ về hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

VV60581 – 60582

 

20. Hỏi đáp về môi trường ở Việt Nam và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường nước thải và chất thải công nghiệp; Chính sách của nhà nước đối với hoạt động liên quan đến môi trường năm 2009. - H. : Lao động, 2009. - 599tr. ; 28cm

VL34318 – 34319

 

21. Khuôn khổ chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010. - H. : Thế giới, 2001. - 82tr. ; 24cm

Đánh giá tổng quan các chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam giai đoạn 1991 - 2000; Khuôn khổ chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010; Chính sách bảo vệ môi trường của Việt nam giai đoạn 2001 – 2010.

VL19599

 

22. KIM THUÝ NGỌC. Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14000 : Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường / Kim Thuý Ngọc, Trần Nguyệt ánh, Nguyễn Tùng Lâm. - H. : Thế giới, 2003. - 207tr. ; 19cm

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 14000; Nêu các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 14001; Đưa ra các bước triển khai và xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

VV66071 - 66072

 

23. L.H. Kiểm điểm 5 năm thực hiện NQ 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khoá VIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2001-2010: Hà Nội phải đi đầu, phát triển nhanh và bền vững / L.H // Hà Nội mới, 2005. - 20 tháng 10, tr.1+2

Cuộc họp ngày 19/10 của Thành uỷ Hà Nội với các cơ quan ban ngành của TƯ; Có số liệu tổng kết một số mặt công tác của Hà Nội, trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường.

 

24. Luật bảo vệ môi trường. - H. : Chính trị quốc gia, 1994. - 35tr. ; 19cm

Luật bảo vệ môi trường đã được quốc hội nước CHXHCNVN, khóa IX, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 27-12-1993.

VV50367 - 50368

 

25. Luật bảo vệ môi trường. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 147tr. ; 19cm

VV68760 – 68761

 

26. Luật bảo vệ môi trường. - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 147tr. ; 19cm

VV70316 – 70317

 

27. Luật bảo vệ môi trường : Sách song ngữ. - H. : Khoa học và kỹ thuật; Chính trị quốc gia, 1994. - 79tr. ; 21cm

Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa IX kỳ họp thứ tư thông qua ngày 27-12-1993; Luật quy định việc bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, phục vụ sự phát triển của đất nước, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu. Gồm văn bản tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh, Pháp.

VL10607 - 10608

28. Luật bảo vệ môi trường và nghị định hướng dẫn thi hành. - Tái bản có bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 87tr. ; 19cm

VV68531

 

29. MAI CHÂU. Môi trường làng nghề cần được bảo vệ / Mai Châu // Hà Nội mới, 2002. - 6 tháng 8, tr.1+3

Cần sớm đưa làng nghề vào sản xuất tập trung để giải quyết tận gốc nạn ô nhiễm môi trường.

 

30. Một số chỉ tiêu cụ thể về cải thiện môi truờng xã hội năm 2004 // Hà Nội mới , 2004 . - 14 tháng 6, tr.6

Đưa ra số liệu của cấp nước sạch, cây xanh, vệ sinh môi trường, vấn đề thoát nước... của Hà Nội.

 

31. Một số quy định về phát triển thủ đô Hà Nội. - H. : Chính trị Quốc gia, 2004. - 414tr. ; 19cm

Sách gồm 2 phần: 1. Quy định chung về thủ đô Hà Nội, quy hoạch chung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thủ đô Hà Nội; 2. Quy định trong các lĩnh vực cụ thể: cơ chế tài chính ngân sách, đất đai nhà ở, xây dựng, kiến trúc, môi trường.

HVL3917 – 3918

 

32. N.C. Chương trình hành động của Thành phố và tăng cường bảo vệ môi trường / N.C // Kinh tế & Đô thị, 2006. - 9 tháng 11, số 170, tr.6

Theo đó, các dự án đầu tư mới phải có phương án về bảo vệ môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xử lý dứt điểm không để tồn tại các điểm giết mổ gia súc nhỏ lẻ nằm xen lẫn trong khu dân cư.

 

33. NAM BẮC. Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội: Chuyển biến chậm / Nam Bắc // Kinh tế & Đô thị, 2013. - Số 296, 19 tháng 12, tr.10

Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của thành phố Hà Nội được phê duyệt từ năm 2009 đến nay vẫn ít nhiều chuyển biến. Chương trình chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra và sự mong mỏi của nhân dân. Thành phố cần tháo gỡ từ những chính sách, thủ tục để cung cấp cho 2/3 dân số nông thôn chưa được dùng nước sạch.

 

34. NGUYỄN ĐỨC KHIỂN. Luật và các tiêu chuẩn chất lượng môi trường / Nguyễn Đức Khiển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2002. - 203tr. ; 27cm

Quản lý môi trường bằng pháp luật; Hệ thống quản lý môi trường; Ddịnh hướng kế hoạch chiến lược và chương trình; Chính sách về môi trường; Tiêu chuẩn hoá cơ sở của quản lý môi trường.

VL20802 – 20803

 

35. Những quy định pháp luật về môi trường đô thị / Nguyễn Thu Hương: sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Lao động, 2003. - 384tr. ; 21cm

Tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về môi trường, chú trọng vào phạm vi áp dụng đối với các đô thị.

VL21391 – 21392

 

36. Pháp luật về lệ phí và các quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. - H. : Lao động xã hội, 2010. - 142tr. ; 19cm

Giới thiệu một số nghị định thông tư của Chính phủ về bảo vệ môi trường đối với nước thải, khai thác khoáng sản; quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao khu công nghiệp và cụm công nghệ; Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

VV71149 – 71150

 

37. Quan hệ quốc tế về môi trường của thủ đô Hà Nội / Thăng Long khoa học và công nghệ, 1994. - số 12

 

38. Qui tắc vệ sinh TP. Hà Nội. - H. : UBHCTP. Hà Nội, 1976. - 35tr. ; 15cm HVN28

 

39. QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM. Luật Thủ đô / Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2013.

Luật Thủ đô (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013) gồm 4 chương 27 điều, trong đó có điều 14 về "Quản lý và bảo vệ môi trường" gồm 3 nội dung.

www.hanoi.gov.vn

 

40. Quy định về bảo vệ môi trường đô thị ở thủ đô Hà Nội. - H. : Uỷ ban môi trường thủ đô Hà Nội, 1991. - 63tr. ; 19cm

HVV4041

41. Quyết định số 1474/QĐ-TTg “Về việc ban hành kế hoạch hành động Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020”, 2012.

Về mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2020; Chương trình, đề án, dự án cụ thể; Tổ chức thực hiện Kế hoạch.

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

42. Quyết định số 681/QĐ-TTg "Phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030", 2013.

Quyết định số 681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm 3 điều, đề cập đến các nội dụng: pham vi quy hoạch, quan điểm quy hoạch, mục tiêu quy hoạch, nội dung quy hoạch, kinh phí đầu tư, đề xuất các dự án ưu tiên xây dựng giai đoạn 2013 - 2020, đánh giá môi trường chiến lược...

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

43. Quyết định số 899/QĐ-TTg "Phê duyệt chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020", 2011.

Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bao gồm các nội dung: quan điểm chỉ đạo; mục tiêu; nhiệm vụ chủ yếu; giải pháp thực hiện; tổ chức thực hiện.

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

44. THÀNH UỶ HÀ NỘI. Chương trình số 07-CTr/TU "Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011 - 2015" / Thành uỷ Hà Nội, 2011

Chương trình gồm 3 phần: Phần 1 "Đánh giá khái quát thực trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường thành phố Hà Nội (2006 - 2010)", Phần 2 "Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011 - 2015", Phần 3 "Chỉ đạo tổ chức thực hiện".

www.hanoi.gov.vn

 

45. THU PHƯƠNG. Chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố Hà Nội khoá XIII: "Nóng" vấn đề ô nhiễm môi trường và vệ sinh thực phẩm / Thu Phương // Tuổi trẻ thủ đô, 2008. - số 463, tháng 12, tr.3

Tại kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố Hà Nội, những thắc mắc của đại biểu đã được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh và ông Đào Văn Bình cho biết: Dự kiến trong năm 2009 Hà Nội sẽ thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt ở vùng sông Tô Lịch và đến năm 2015 Hà Nội sẽ hoàn tất quy hoạch vùng rau an toàn.

 

46. Thực thi luật và chính sách bảo vệ môi trường tại Việt Nam / Nguyễn Đức Khiển, Phạm Văn Đức, Đinh Minh Trí biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông , 2010. - 233tr. ; 21cm

Giới thiệu luật pháp và chính sách môi trường tại Việt Nam; Thực trạng thi hành pháp luật và hiệu lực thi hành luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam; Đô thị hoá và vấn đề môi trường; Phân loại rác tại nguồn; Dự án 3R; Biến đổi khí hậu và các tác động của chúng đối với môi trường.

VL37882 – 37883

 

47. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 : Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường. - H. : Thế giới, 2003. - 207tr ; 19cm. - (Tủ sách tri thức doanh nghiệp)

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000; Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14000; Các bước xây dựng và triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000.

VV66303

 

48. Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường / Vương Thị Lan Phương: biên soạn. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 160tr. ; 21cm

VL27875 – 27876

 

49. TRẦN QUÝ. Tập trung nguồn lực cải tạo cảnh quan thành phố, tạo chuyển biến về trật tự giao thông / Trần Quý // Kinh tế và đô thị , 2004 . - Số 81, tr.5

Nhiệm vụ trọng tâm của giao thông công chính: Vận chuyển 250 triệu lượt hành khách đi xe buýt, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Tăng sản lượng nước lên tới 480.000m3 nước/ ngày, đêm. Trồng mới 1460 cây xanh, giảm bụi trên địa bàn thành phố, giảm thiểu thời gian úng ngập.

 

50. UBND TP.HÀ NỘI. Kế hoạch triển khai thực hiện việc xóa bỏ các lò gạch thủ công trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012 / UBND TP.Hà Nội, 2012.

Về mục đích, yêu cầu, nội dung, tổ chức thực hiện, đối tượng áp dụng và kinh phí thực hiện Kế hoạch.

www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

 

51. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI. Pháp lệnh Thủ đô / ủy ban Thường vụ Quốc hội, 2001

Pháp lệnh Thủ đô gồm 7 chương 28 điều, trong đó có điều 15 "Quản lý và bảo vệ môi trường" đề cập đến 4 nội dung liên quan đến môi trường Hà Nội.

www.hanoi.gov.vn

 

52. Văn bản hướng dẫn thực hiện bảo vệ môi trường trong quản lý phát triển đô thị nông thôn và đầu tư xây dựng. - H. : Xây dựng, 2000. - 214tr. ; 27cm

Trình bày những văn bản của nhà nước về hướng dẫn thực hiện việc bảo vệ môi trường trong quản lý và phát triển đô thị, trong việc đảm bảo nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn trong đầu tư và xây dựng.

VL17765 – 17766

 

53. Văn bản quản lý chất thải nguy hại và hướng dẫn kỹ thuật chôn lấp. - H. : Xây dựng, 2002. - 150tr. ; 27cm. - (Tủ sách văn bản pháp quy pháp luật)

Các quyết định về quản lý chất thải nguy hại, chất thải y tế, môi trường cơ sở chế biến thuỷ sản; Môi trường khu công nghiệp; Về hướng dẫn đảm bảo môi trường trong sử dụng amiăng vào sản xuất các sản phẩm, vật liệu xây dựng; Về bảo vệ môi trường trong khai thác và các dịch vụ dầu khí; Đưa ra hướng dẫn kỹ thuật chôn lấp chất thải nguy hại.

VL22863 22864

 

54. Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường. - H. : Khoa học và kỹ thuật. - 21cm

T.2. - 2001. - 486tr

Gồm các văn bản pháp luật về quản lý khoa học và công nghệ, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ, môi trường, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng.

VV00.02307; VV00.02306 (TVQG)

 

55. Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường. - H. : Khoa học và kỹ thuật. - 21cm

T.4. - 2001. - 644tr

Văn bản về quản lý khoa học và công nghệ; Văn bản về sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ; Văn bản về môi trường; Văn bản về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

VL19589

 

56. Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường. - H. : Khoa học và kỹ thuật. - 21cm

T.5. - 2001. - 492tr

Văn bản về quản lý khoa học và công nghệ. Văn bản về sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ. Văn bản về môi trường. Văn bản về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

VV01.06194; VV01.06195 (TVQG)

 

57. Vi phạm các qui định về quản lý, vận chuyển và xử lý chất thải. - Pháp luật Việt Nam, 2006. - Số 221, 14 tháng 3, tr.13

Với 7 mức xử phạt với mức tiền từ 500.000đ đến 70 triệu đồng. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và tước giấy phép môi trường 90-180 ngày. Trường hợp chất thải nguy hại và phóng xạ sẽ bị tước giấy phếp môi trường không thời hạn.

 

58. VŨ NGỌC. Quyết định 02 của UBND thành phố về giảm bụi xây dựng hơn một năm đã bị lãng quên? / Vũ Ngọc, Quốc Bình // Hà Nội mới cuối tuần, 2006. - 10 tháng 5, tr.6

Một số con đường ở nội và ngoại thành Hà Nội bụi do xe chở vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến sinh hoạt và kiếm sống của người dân.

 

II. THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở HÀ NỘI

1. Môi trường và tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung ở Hà Nội

59. ANH THƯ. Hà Nội với vấn đề ô nhiễm môi trường / Anh Thư // Tuổi trẻ thủ đô, 2002. - Số 20 (10/5), tr.3

Đề cập đến vấn đề ô nhiễm môi trường ở Hà Nội, nguyên nhân do các chất thải công nghiệp, khí thải từ các phương tiện giao thông,...và đề ra các giải pháp tháo gỡ như sử dụng xăng không pha chì, di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra ngoại thành.

 

60. Bách khoa toàn thư Hà Nội. - H. : Từ điển Bách khoa. - 27cm

T.6: Khoa học và công nghệ. - 1999. - 190tr

Giới thiệu tinh hoa văn hoá của nhâan loại và dân tộc, những tri thức về thiên nhiên, xã hội và con người Hà Nội trên các lĩnh vực địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, nghệ thuật đã hình thành, phát triển và được nghiên cứu từ xưa đến nay.

HVL682-683

 

61. Báo cáo thông tin nền hồ sáu quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ : Công trình chào mừng Đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. - H. : Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng, 2010. - 274tr. ; 27cm

Báo cáo phản ánh hiện trạng hồ trong sáu quận lõi Hà Nội năm 2010, thông tin nền hồ, hệ sinh thái, môi trường... giúp cộng đồng bảo vệ từng mét hồ quý giá của Hà Nội, giúp hồ Hà Nội khôi phục và “khoẻ mạnh”.

HVL3123

 

62. BÙI SĨ LÝ. Xác định hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí, đề xuất một số giải pháp chống ô nhiễm không khí cho khu công nghiệp cũ của Hà Nội : Luận án TS Kỹ thuật : 2.15.13 / Bùi Sĩ Lý. - H., 2001. - 148tr. ; 32cm

Tổng quan về ô nhiễm môi trường không khí. Tính toán khuyếch tán các chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao theo mô hình Gauss. Hiện trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Minh Khai - Vĩnh Tuy. Nghiên cứu thực nghiệm các thiết bị khử SO2 bằng tháp rửa khí.

LA01.0292.1

 

63. BÙI TÂM TRUNG. Giữ lấy môi trường trên đường phát triển thủ đô / Bùi Tâm Trung // Thăng Long Khoa học và Công nghệ, 1994. - số 12, tr.10

 

64. DƯƠNG TRƯỜNG HẢI. Ô nhiễm tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Hà Nội: Bao giờ có thuốc đặc trị? / Dương Trường Hải // Hà Nội mới

Bài 2: Thiếu chế tài xử lý. - 2013. - 4 tháng 12, tr.7+8

Tình trạng ô nhiễm môi trường và các vi phạm của các khu công nghiệp trong quá trình vận hành. Nhiều vướng mắc giữa doanh nghiệp và chủ đầu tư chưa được giải quyết. Nguyên nhân cơ bản là do sự thiếu sâu sát của cơ quan chức năng trong thực hiện thủ tục hành chính trong vấn đề môi trường.

 

65. DƯƠNG VĂN QUẢNG. Hệ thống cấu trúc xanh Hà Nội / Dương Văn Quảng // Kinh tế và Đô thị, 2004. - 27 tháng 8 (Số 103), tr.6

Thiên nhiên và nhân tạo trong đô thị Hà Nội được quan tâm một cách tích cực, để tạo cơ hội Hà Nội trở thành một "thành phố xanh" phát triển bền vững.

 

66. ĐÀO VĂN TIẾN. Vài suy nghĩ về môi trường thủ đô / Đào Văn Tiến // Thăng Long Khoa học và Công nghệ, 1994. - số 12

 

67. Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong định hướng phát triển không gian thủ đô Hà Nội / Đỗ Xuân Sâm: chủ biên; Lê Đức An, Nguyễn Văn Cư...: biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 592tr. ; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)/Trang tên sách ghi Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09

Đặc điểm điều kiện tự nhiên lãnh thổ Hà Nội; Tổng quan quá trình biến đổi điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Đánh giá các tiềm năng, lợi thế và hạn chế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Đề xuất định hướng và các giải pháp khai thác hợp lý lãnh thổ; Định hướng phát triển không gian của thủ đô; Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường lãnh thổ Hà Nội.

VL37830 – 37831

 

68. ĐỨC TRƯỜNG. Môi trường Hà Nội: Đối mặt với ô nhiễm / Đức Trường // Hà Nội mới, 2006. - 15 tháng 12, tr.4

Trong quá trình đô thị hoá nhanh và mạnh Hà Nội phải gánh chịu những gánh nặng ô nhiễm môi trường: nhu cầu nước tăng, nguồn nước tự nhiên bị hạ thấp, mức độ ô nhiễm tăng. Rác thải đến năm 2015 Hà Nội sẽ hết chỗ để chôn. Sự ô nhiễm từ các bệnh viện lớn... Những giải pháp cơ bản để khắc phục.

 

69. ĐỨC TRƯỜNG. Xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội: Quyết liệt chạy đua cùng thời gian / Đức Trường // Hà Nội mới, 2010. - 4 tháng 6, tr.1-4

Chiều 3/6, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm kết quả thực hiện Đề án "Nhiệm vụ và các giải pháp xứ lý ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2010" nhưng cho đến nay đề án quan trọng này vẫn tiến triển chậm chạp.

 

70. 25 năm hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường thủ đô (1978 - 2003). - H. : Sở Khoa học công nghệ và môi trường, 2003. - 234tr. ; 27cm

Quá trình xây dựng và phát triển nghành KHCN & BVMT thủ đô, những thành tựu KHCN trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn, xây dựng và quản lý đô thị, kết quả và thực trạng khoa học xã hội và nhân văn; Những hoạt động bảo vệ môi trường, về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường - chất lượng, phát triển công nghệ thông tin, phương hướng phát triển KH & CN đến 2010.

HVL1711

 

71. Góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô / Bùi Tâm Trung,...: biên soạn. - H. : Quỹ hỗ trợ sáng tạo VHNT Hà Nội, 2005. - 182tr. ; 19cm

Các báo cáo tại hội thảo"Thủ đô Hà Nội với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái" Của một số nhà khoa học và quản lý về các vấn đề bức xúc của bảo vệ môi trường Hà Nội; Vai trò của quy hoạch, tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề nước sạch và cây xanh, giữ gìn tôn tạo cảnh quan khu vực hồ Tây...

HVL4301

 

72. HÀ ĐÌNH ĐỨC. Nhân ngày môi trường quốc tế (5-6) thiên nhiên Hà Nội không chỉ có cây xanh / Hà Đình Đức // Hà Nội mới, 1991. - 26 tháng 5

 

73. HÀ ĐÌNH ĐỨC. Những đàn chim đang trở về với cây xanh Hà Nội / Hà Đình Đức // Nhân dân, 1992. - 15 tháng 3

 

74. HÀ ĐÌNH ĐỨC. Thảm cây xanh Hà Nội xưa & nay / Hà Đình Đức. - Xưa và Nay, 2004. - Số 221, tr.10+11

Lịch sử thảm cây xanh Hà Nội từ thời Lý đến nay. Thảm cây xanh các khu vực Bách Thảo, Hồ Gươm. Hiện nay có trên 200.000 cây bóng mát với 67 loài diện tích công viên và vườn hoa gần 200 ha.

 

75. HÀ MINH ĐỨC. Hãy bảo vệ màu xanh cho thủ đô / Hà Minh Đức // Hà Nội mới, 1991. - 31 tháng 3

 

76. HOÀNG MẠNH CƯỜNG. Ô nhiễm ở một số nút giao thông tại Hà Nội / Hoàng Mạnh Cường // An ninh thủ đô, 2002. - Số 771, tr. 6+7

Nồng độ ô nhiễm tại 6 nút giao thông chính của thành phố đều vượt mức tiêu chuẩn nhiều lần. nguyên nhân do lượng phương tiện giao thông tăng trong khi chất lượng không đảm bảo, đường xá luôn trong tình trạng xây dựng hoặc sửa chữa.

 

77. HOÀNG QUÂN. Hà Nội và môi trường sống / Hoàng Quân // Nhân dân, 1992. - 26 tháng 5

 

78. HỒ MẠNH HÙNG. Môi trường Hà Nội SOS / Hồ Mạnh Hùng // Hà Nội mới, 1990. - 13 tháng 5

 

79. HUY GIANG. Môi trường Hà Nội, những tồn tại thuộc về ý thức / Huy Giang // Hà Nội mới, 1993. - 28 tháng 10

Tình trạng ô nhiễm môi trường của Hà Nội và ý thức bảo vệ môi trường của mọi người còn kém.

 

80. HUY KIÊN. Cây xanh Hà Nội dưới con mắt một kiến trúc sư trẻ / Huy Kiên // Hà Nội mới, 2006. - 12 tháng 2, tr.1+2

Phỏng vấn TS. Phó Đức Tùng, người đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu cây xanh trên 5 quận nội thành Hà Nội, tổng số 76 đường phố, với hơn 11.000 cây xanh thuộc hơn 60 loài cây bóng mát.

 

81. HUYỀN TRÂN. Màu xanh Hà Nội / Huyền Trân // Kinh tế và Đô thị, 2006. - 14 tháng 7, tr.8

Một nét đặc trưng của Hà Nội đó là Thành phố Xanh: nhờ những hàng cây cổ thụ lâu đời trên những con phố, hàng trăm tuổi, những công viên...

 

82. Khả năng phát triển và ý nghĩa của rừng và cây xanh đối với thủ đô // Hà Nội mới, 1990. - 20 tháng 12

 

83. KHÁNH VÂN. Đất đô thành, người đô thành và công việc đô thành / Khánh Vân // Quân đội nhân dân, 1991. - 26 tháng 1

 

84. Khí tượng : Khu vực Hà Nội. - H. : Hội phổ biến KHKT, 1964. - 16tr. ; 19cm

Giới thiệu những vấn đề cụ thể về khí tượng khu vực Hà Nội như nhiệt độ, không khí, nhiệt độ mặt đất, ẩm độ.

 

85. LÊ HOÀNG ANH. Đời cây, phận người!: Kỳ 2: Ngày mai... đang bắt đầu từ ngày hôm nay? / Lê Hoàng Anh, Hương Trà // Hà Nội mới tin chiều, 2006. - 13 tháng 10, tr.14

Bản đồ cây xanh Hà Nội cần được vẽ lại. Bảo vệ cây cổ thụ là vấn đề cấp thiết cần đặt ra.

 

86. LÊ KHẢ SỸ. Nghĩ về cây xanh Hà Nội / Lê Khả Sỹ // Nhân dân, 1992. - 19 tháng 7

 

87. M.L. Cây, rừng ở Thủ đô / M.L // Hà Nội mới, 1991. - 5 tháng 6

 

88. MAI LOAN. Rừng và cây xanh với môi trường sống ở thủ đô / Mai Loan // Hà Nội mới, 1992. - 11 tháng 2

 

89. MẠNH HÀ. Bao giờ ba giếng khoan ở Mễ Trì mới được sử dụng / Mạnh Hà // Hà Nội mới, 1994. - 17 tháng 5

Hịên trạng ô nhiễm môi trường ở xã Mễ Trì - Huyện Từ Liêm Hà Nội.

 

90. MINH NGUYỆT. Không gian không thể đánh mất / Minh Nguyệt // Hà Nội mới, 2011. - 2 tháng 11, tr.8

Công viên Thống Nhất không đơn thuần là một công viên cây xanh, mà nó mang trong mình một bề dày truyền thống lịch sử có ý nghĩa tinh thần rất lớn lao. Nhưng hiện nay việc bảo vệ, sử dụng tài sản vô giá này chưa được như mong muốn. Công viên Thống Nhất (354 Lê Duẩn) có diện tích trên 50ha, xưa kia vốn là vùng đầm hồ và bãi rác. Công viên được xây dựng năm 1958, đến 1960 bắt đầu mở cửa đón khách. Trong tương lai không xa, công viên sẽ được qui hoạch, chỉnh trang, cải tạo lại cho xứng tầm với Thủ đô văn minh, hiện đại.

 

91. MINH TÂM. Ô nhiễm môi trường ở Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì ,Hà Nội: Tiếng kêu cứu sau cái chết hụt của 59 mạng người / Minh Tâm // Nông thôn ngày nay, 2001. - Số 90, tr.6

Tình trạng ô nhiễm môi trường tác động đến sức khoẻ nhân dân.

 

92. MINH TUẤN. Rừng đặc dụng Hương Sơn Hà Nội: Cần một bài toán cho chiến lược quy hoạch để bảo tồn và phát triển bền vững / Minh Tuấn // Môi trường & Sức khoẻ, 2013. - Số Xuân, tr.50b + 50c

Rừng đặc dụng Hương Sơn cách trung tâm huyện Mỹ Đức (Hà Nội) 10km về phía Đông Nam. Rừng là bảo tàng đa dạng về cuộc sống: có núi, hồ, hang động, rừng cây và động vật. Quy hoạch với vùng chính 4355 ha và 1191 ha vùng đệm, hệ thực vật rừng đặc dụng Hương Sơn có 185 họ, 577 chi, 837 loài, trong đó có 25 loài thực vật quý hiếm có tên trong sách Đỏ. Hệ động vật của rừng có 288 loài, thuộc 84 họ, 26 bộ, trong đó có 40 loài động vật quý hiếm có giá trị kinh tế cao và có một loài mới phát hiện được trong năm 2011.

 

93. Môi trường trong sự phát triển // Hà Nội mới, 1994. - 15 tháng 2

Bài trích môt số câu trả lời của ông Đặng Dương Bình Tổng thư ký thanh tra UB môi trường Thủ đô Hà Nội - Chánh thanh tra môi trường thành phố.

 

94. NGÔ HUY GIAO. Giữ lấy không gian tĩnh lặng đô thị / Ngô Huy Giao // Hà Nội mới, 2002. - 2 tháng 11, tr.4

Hà Nội đang phát triển với những đô thị bê tông lớn. Giữ gìn những không gian xanh và tĩnh lặng là đòi hỏi cấp bách trước cơn lốc đô thị hoá hôm nay.

 

95. NGÔ HUY GIAO. Hãy giữ trong lành mặt nước Thủ đô / Ngô Huy Giao // Hà Nội mới, 2004. - 24 tháng 9, tr.2

Mặt nước đô thị Hà Nội 100 năm qua.

 

96. NGUYỄN BĂC SƠN. Cây xanh Hà Nội nay mai... / Nguyễn Bắc Sơn // Hà Nội mới , 2007. - 3 tháng 6, tr.1+2

Trong quy hoạch thành phố những năm đầu xây dựng, người Pháp đã chú ý đến cây xanh. Mỗi đường phố là một loài cây. Phố Lý Thường Kiệt là những hàng cây cơm nguội, phố Lò Đúc là cây Sao thẳng tắp, đường Điện Biên Phủ um tùm những gốc đa... Về những dự án quy hoạch lại cây xanh trên đường phố khi Hà Nội tròn 1000 tuổi.

 

97. NGUYỄN BẮC SƠN. Mặt sau thành phố / Nguyễn Bắc Sơn // Hà Nội mới , 2002. - 24 tháng 6, tr.1+3

Mặt sau của thành phố với những lộn xộn, nhếch nhác, ô nhiễm môi trường, và những cố gắng hết mình vì một Hà Nội xanh, sạch, đẹp.

 

98. NGUYỄN CAO. Những thách thức từ ô nhiễm môi trường / Nguyễn Cao // Kinh tế & Đô thị, 2006. - 12 tháng 10, tr.10

Thực trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội ngày càng trầm trọng trong đó có nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do bố trí quy hoạch công nghiệp không phù hợp với phát triển đô thị.

 

99. NGUYỄN ĐỨC KHÁNG. Rừng Hà Nội: Giá trị kinh tế khoa học, cảnh quan / Nguyễn Đức Kháng // Hà Nội mới , 1987. - 12 tháng 2

 

100. NGUYỄN ĐỨC KHIỂN. Kiến nghị về chính sách môi trường / Nguyễn Đức Khiển // Thăng Long Khoa học và Công nghệ, 1994. - số 12

Môi trường của Hà Nội hiện nay.

 

101. NGUYỄN ĐỨC KHIỂN. Tài nguyên - môi trường Hà Nội / Nguyễn Đức Khiển // Thăng Long Khoa học và Công nghệ, 1994. - số 9

Công tác nghiên cứu khoa học về tài nguyên và môi trường Hà Nội xưa và nay.

 

102. NGUYỄN HOÀNG. Giữ lấy lá phổi của Thủ đô : Hà Nội có 15 hồ với diện tích là 640 ha / Nguyễn Hoàng // Hà Nội mới, 1992. - 7 tháng 6

 

103. NGUYỄN PHƯƠNG. Quản lý chất thải rắn tại các đô thị, khu công nghiệp / Nguyễn Phương // Hà Nội mới chủ nhật, 2005. - 20 tháng 6, tr.5

Sẽ hình thành những núi rác, nếu năng lực quản lý, xử lý chất thải rắn yếu kém ở không ít đô thị, trong đó Hà Nội chiếm khoảng 38% chất thải rắn nguy hại.

 

104. NGUYỄN QUANG HOÀ. Đường phố Hà Nội bẩn hay sạch? / Nguyễn Quang Hoà // Hà Nội mới, 1991. - 28 tháng 7

 

105. NGUYỄN THỊ KIM THANH. Xử lý ô nhiễm môi trường tại Hà Nội: Chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp / Nguyễn Thị Kim Thanh // Hà Nội mới, 2013. - 2 tháng 10, tr.3

Lượng chất thải rắn sinh hoạt tại Hà Nội khoảng 6366 tấn/ngày, chất thải rắn công nghiệp khoảng 750 tấn/ngày với mức độ xử lý chỉ đạt từ 75 - 85 khiến phát sinh nhiều nơi tồn đọng rác thải. Cùng với hiện trạng nước thải công nghiệp là nước thải ở các làng nghề, thành phố cần có những dự án khắc phục, nâng cao chất lượng môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

 

106. NGUYỄN THỊ THANH THỦY. Kiến trúc phong cảnh thành phố / Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trịnh Thị Liên. - H. : Nxb.Hà Nội, 1985. - 89tr. ; 19cm

Vấn đề "cây xanh" trong kiến trúc ở thành phố. Giới thiệu một số vườn cây, công viên thời xưa của thế giới: vườn treo làng Hà, vườn cổ Ai Cập, vườn Trung Quốc, lịch sử phát triển nghệ thuật vườn Việt Nam. Giới thiệu một số vườn hoa Hà Nội.

HVV810

 

107. NGUYỄN THƯ HÙNG. Môi trường ở Hà Nội / Nguyễn Thư Hùng // Nhân dân, 1991. - 12 tháng 2

 

108. NGUYỄN VĂN HOÀ. Môi trường đô thị Hà Nội ổn định và phát triển / Nguyễn Văn Hoà // Người Hà Nội, 1993. - số 25. - (Diễn đàn Hà Nội trên con đường đổi mới)

 

109. NGUYỄN VIẾT CHỨC. Văn hoá ứng xử của người Hà Nội với môi trường thiên nhiên / Nguyễn Viết Chức. - H. : Viện Văn hoá : Văn hoá thông tin, 2002. - 470tr. ; 19cm

Gồm 5 vấn đề: những vấn đề chung về môi trường thiên nhiên và văn hoá ứng xử đối với môi trường thiên nhiên; môi trường thiên nhiên ở Việt Nam và ứng xử văn hoá truyền thống của người Việt Nam; người Hà Nội đối với môi trường thiên nhiên; phát huy các giá trị truyền thống ứng xử với thiên nhiên của người Hà Nội trong điều kiện hiện nay.

HVV 3786

 

110. NGUYỄN VINH PHÚC. Cây xanh Hà Nội / Nguyễn Vinh Phúc // Khoa học và công nghệ, 2004. - Số 5 ; tr.3+4

Cây xanh ở Hà Nội xưa và nay, tác giả so sánh diện tích cây xanh và vườn hoa cho thành phố chỉ có 30 vạn dân vào năm 1942 và với dân số từ sau 1954 đã tăng từ 30 vạn đến 1 triệu rưỡi mà chỉ có thêm 3 công viên là quá ít ỏi.

 

111. NGUYỄN XUÂN LÝ. Bảo vệ môi trường Thủ đô, cần một tầm nhìn chiến lược / Nguyễn Xuân Lý // Hà Nội mới, 2008. - 5 tháng 12, tr.4

Ô nhiễm môi trường, suy giảm chất lượng sống diễn ra nghiêm trọng trên cả nước trong đó có thủ Đô Hà Nội. Quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá diễn ra nhanh, mạnh mẽ ở Hà Nội nên ô nhiễm gia tăng. UBND Thành phố cần có chiến lược tổng thể về phát triển bền vững: phải hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường Hà Nội. Đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ban hành hệ thống pháp quy về bảo vệ môi trường cho Thủ đô...

 

112. NHẬT NINH. Thực trạng môi trường đô thị ở nước ta / Nhật Ninh // Nhân dân, 1992. - 11 tháng 6

Về môi trường Hà Nội.

 

113. Niên giám chính thức 1978 : Tài liệu mật. - H. : Chi cục Thống kê TP, 1980. - 133tr. ; 19cm

Số liệu thống kê về Hà Nội 1975-1978 trên các mặt, khí hậu, dân số công nghiệp, thương nghiệp.

VV480/80 (TVQG)

 

114. Niên giám chính thức 1980 : Tài liệu mật. - H. : Chi cục Thống kê TP, 1981. - 167tr ; 19cm

Số liệu thống kê về Hà Nội về các mặt khí hậu, dân số, nông công nghiệp.

VV900/82 (TVQG)

 

115. Niên san khí tượng năm 1960. - H. : Nha khí tượng, 1960. - 204tr ; 27cm

Các trạm Hà Nội, Gia Lâm thống kê về nhiệt độ không khí, khí áp, độ ẩm tương đối, gió, mưa.

VL55/64 (TVQG)

116. P.V. Mít tinh và mở đầu tuần lễ làm sạch môi trường của Thủ đô / P.V // Quân đội nhân dân, 1993. - 6 tháng 6

 

117. PHẠM DUY HIỂN. Hà Nội bị ô nhiễm nhiều hơn về mùa đông / Phạm Duy Hiển // Tia sáng, 2006. - Số 1, tr.22-23 ; cm

Phân tích điều kiện tự nhiên và xã hội của Hà Nội, từ đó lý giải vì sao Hà Nội bị ô nhiễm nhiều hơn về mùa đông.

 

118. PHẠM HÂN. Cây xanh và hồ nước vấn đề bức xúc đối với đời sống nhân dân Thủ đô / Phạm Hân // Hà Nội mới, 1994. - 18 tháng 12

 

119. PHẠM NGỌC TOÀN. Khí hậu Việt Nam / Phạm Ngọc Toàn. - H. : Khoa học kỹ thuật, 1975. - 331tr. ; 27cm

Vấn đề nhiệt độ, lượng mưa, lượng gió, bức xạ của Hà Nội.

 

120. PHẠM VĂN KHÁNH. Bảo vệ môi trường: Trách nhiệm không của riêng ai / Phạm Văn Khánh // Hà Nội mới, 2013. - 25 tháng 11, tr.3

Hà Nội hiện có 6/8 khu công nghiệp đang hoạt động có trạm xử lý nước thải tập trung; một khu công nghiệp đã xây dựng trạm xử lý nước thải, chuẩn bị vận hành thử nghiệm 8/49 cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải... Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực, song với đà tăng trưởng kinh tế và tốc độ đô thị hoá nhanh, luôn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

 

121. Phát triển kinh tế xã hội và vấn đề môi trường ở thành phố Hà Nội trong thời kỳ từ 1995 đến nay // Bảo vệ Môi trường, 2003. – Số 10, tr.24

 

122. PHÚ HÀ. Các bệnh về môi trường gia tăng / Phú Hà // An ninh thủ đô cuối tuần, 2006. - Số 111 (24/12), tr.20

Tình trạng ô nhiễm bởi chất thải từ các nhà máy bụi từ công trình xây dựng, việc sử dụng các chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm; khói xăng xe cộ ở Hà Nội đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của nhân dân. Các bệnh do môi trường phát triển và sẽ tiếp tục tăng nhanh - Giải pháp khắc phục.

 

123. PHƯƠNG NHI. Đừng vinh danh cây di sản, rồi quên! / Phương Nhi // Hà Nội mới cuối tuần, 2013. - Số 11, 16 tháng 3, tr.6

Kể từ những cây di sản đầu tiên được gắn biển vào tháng 10/2010, đến nay Hà Nội đã có thêm rất nhiều cây cổ thụ được công nhận là cây di sản. Tuy nhiên, những cây di sản này đang đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn do bị cư dân xâm hại không gian sống và không có kinh phí chăm sóc, bảo vệ khi cây bị bệnh.

 

124. QD. Ít cây xanh, nhiều bê tông: Hà Nội thành chảo lửa / QD, Quý Hiên // Tiền phong, 2013. - Số 138, 18 tháng 5, trang 1+10

Hà Nội là nơi chịu ảnh hưởng của hoạt động Trái đất nóng lên. Số cây xanh ở 9 quận nội thành chỉ là 45.000 cây tập trung ở 4 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Mạng lưới dây điện, điện thoại, các công trình kiến trúc dày đặc không còn chỗ cho cây xanh đô thị.

 

125. THUỲ LINH. Đầu tư hệ thống xử lý chất thải, nước thải tập trung : Bất cập từ khâu quản lý / Thuỳ Linh // Kinh tế & Đô thị, 2014. - Số 113, 23 tháng 5, Tr.4

Hà Nội có 107 cụm công nghiệp đã và đang triển khai xây dựng, trong đó mới có 7 cụm công nghiệp có hệ thống sử lý nước thải tập trung đang hoạt động, 9 cụm công nghiệp đang xây dựng hệ thống này, 91 cụm đang xây dựng hệ thống. Ngoài ra, Hà Nội có 4/7 cơ sở chế biến giết mổ gia súc, gia cầm, triển khai xây dựng công trình xử lý chất thải. Về tình trạng thiếu quy hoạch, đầu tư chậm hệ thống nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nguyên nhân do nhiều vướng mắc từ ý thức người dân, vốn cho đến công tác quản lý, cơ chế chính sách. Những vướng mắc này được các sở, ngành chức năng bàn luận tại buổi làm việc giữa đoàn giám sát của Ban kinh tế ngân sách HĐND thành phố và Sở Công Thương ngày 22/5/2014.

 

126. TRÀ MY. Những "ông Tây" nhặt rác sông Hồng / Trà My, Thu Hằng // Hà Nội mới tin chiều, 2006. - 13 tháng 8, tr.14

8 người bạn nước ngoài từ các tổ chức tình nguyện quốc tế với các hoạt động nhặt rác ven sông, trồng cây nơi ngư dân sinh sống, tuyên truyền giữ vệ sinh môi trường cho người dân, làm bình lọc nước... ở làng chài Phúc Xá (quận Long Biên, Hà Nội) từ ngày 1 - 15/8/2006.

 

127. TRẦN CAO SƠN. Đôi điều suy nghĩ về dân số và môi trường Hà Nội / Trần Cao Sơn // Người Hà Nội, 1993. - Số 25

 

128. TRẦN QUỲNH. Vành đai xanh Hà Nội / Trần Quỳnh // Nhân dân, 1992. - 2 tháng 1

 

129. TRẦN VĂN MỸ. Giữ vẻ đẹp cây xanh thành phố / Trần Văn Mỹ // Hà Nội mới, 2006. - 12 tháng 8, tr.1+2

Cây xanh tạo vẻ duyên dáng và thơ mộng cho Hà Nội. Về một số vụ xâm phạm cây xanh ở Hà Nội.

 

130. TRẦN VĂN TÙNG. Hà Nội dân số tăng, môi trường suy thoái / Trần Văn Tùng // Nhân dân, 1994. - 10 tháng 7

 

131. TRUNG NGUYÊN. Hà Nội sẽ ngày càng nóng hơn / Trung Nguyên, 2005. - Số 27 tháng 3, tr.5

Quy hoạch xây dựng đô thị thiếu cân bằng, với "kiến trúc xanh" hết sức khiêm tốn trong phố cảnh tổng thể khu đô thị mới. Hậu quả tất yếu, Hà Nội năm nay sẽ nóng hơn năm ngoái rất nhiều.

 

132. TRƯƠNG QUANG NGỌC. Ao hồ thiên nhiên Hà Nội / Trương Quang Ngọc // Hà Nội mới, 1991. - 8 tháng 9

 

133. TUYẾN PHONG. Khai thác hết cái đẹp của cảnh hồ nước Hà Nội / Tuyến Phong // Hà Nội mới, 1990. - 11 tháng 3

 

134. Ứng xử văn hoá với môi trường // Người Hà Nội cuối tuần, 2006. - Số 49, 7 tháng 12, tr.5

Ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của người Hà Nội chưa tốt: xả rác bừa bãi. Cần phải chấn chỉnh, xây dựng thói quen ứng xử văn hoá với môi trường.

 

135. VIỆT TUẤN. Để môi trường thành phố xanh - sạch - đẹp : Tìm cơ chế hiệu quả / Việt Tuấn // Hà Nội mới, 2014. - 22 tháng 5, Tr. 3

Theo ước tính của ban kinh tế - ngân sách HĐND TP Hà Nội, việc duy trì vệ sinh môi trường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị tính chung cả địa bàn thành phố Hà Nội có chi phí từ 4.000 đến 5.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây là nguồn ngân sách lớn, trong khi đó vẫn có nơi chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Về những khó khăn trong việc xây dựng định mức, đơn giá, giám sát, nghiệm thu khối lượng vệ sinh môi trường, công viên cây xanh và thoát nước.

 

136. XUÂN TRƯỜNG. Bao giờ cho đến hôm qua / Xuân Trường // Hà Nội mới, 2002. - 5 tháng 6, tr.2

Thực trạng ô nhiễm môi trường ở Hà Nội.

 

137. Y LINH. Rừng Sóc Sơn lá phổi xanh của thủ đô phải được giữ gìn / Y Linh // Hà Nội mới, 2002. - 7 tháng 6, tr.3

Sóc Sơn có 2 loại rừng: rừng phòng hộ và đặc dụng với tổng diện tích quy hoạch 6630ha. Hiện nay rừng đang trong tình trạng nghèo kiệt, thoái hoá do cháy rừng và sử dụng đất rừng bừa bãi. Ban quản lý cần có định hướng phát triển khu rừng Sóc Sơn.

 

2. Ô nhiễm không khí

138. ĐẶNG KIM CHI. Ô nhiễm môi trường tại một số nút giao thông ở Hà Nội / Đặng Kim Chi, Nguyễn Thị Thuý Hà // Bảo vệ Môi trường, 2001. - Số 10, tr.30

 

139. ĐỨC NGUYỄN. Tác động ô nhiễm không khí đến người dân Hà Nội / Đức Nguyễn // Du lịch Việt Nam, 2007. - Số 5, tr.22-23

Cuộc sống hiện đại của đô thị Hà Nội, với công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong từng lĩnh vực đã làm cho môi trường và không khí bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng trầm trọng đến người dân Hà Nội. Bài viết trình bày hiện trạng và nêu giải pháp khắc phục.

 

140. HOÀNG CƯỜNG. Hà Nội khổ vì bụi / Hoàng Cường // An ninh thủ đô, 2002. - Số 905 (26/11), tr.1,4,9

Tình trạng đô thị hoá ở Hà Nội ồ ạt dẫn đến hậu quả môi trường ở Hà Nội bị ô nhiễm nặng nề vì bụi. Một số giải pháp đã được UBND Thành phố Hà Nội và công ty Môi Trường đô thị đưa ra nhằm giải quyết tình trạng này.

 

141. HOÀNG MẠNH CƯỜNG. Ô nhiễm ở một số nút giao thông tại Hà Nội / Hoàng Mạnh Cường // An ninh thủ đô, 2002. - Số 771, tr. 6,7

Nồng độ ô nhiễm tại 6 nút giao thông chính của thành phố đều vượt mức tiêu chuẩn nhiều lần. Nguyên nhân do lượng phương tiện giao thông tăng trong khi chất lượng không đảm bảo, đường xá luôn trong tình trạng xây dựng hoặc sửa chữa.

 

142. MINH THU. Hà Nội "đối mặt" với... bụi / Minh Thu // Kinh tế & Đô thị, 2005. - 30 tháng 11, Số 137, tr.5

Có số liệu mức độ bụi ở Hà Nội và các giải pháp hạn chế ô nhiễm đang được thực thi ở Hà Nội.

 

143. NG. HẢI. Ô nhiễm môi trường Hà Nội ngày càng tăng / Ng. Hải // Lao động thủ đô, 2006. - 23 tháng 5, số 41, tr.7

Nồng độ bụi vượt quá từ 2 - 4 lần cho phép, 44% số dân cư được khảo sát mắc bệnh về hô hấp. Về các biện pháp chống ô nhiễm của thành phố Hà Nội.

 

144. NGUYỄN THỊ THƯỜNG. Môi trường và khu công nghiệp Thượng Đình : những vấn đề đáng quan tâm / Nguyễn Thị Thường // Thăng Long Khoa học và Công nghệ, 1994. - số 12

 

145. PHẠM NGỌC ĐĂNG. Kết quả nghiên cứu đánh giá ô nhiễm không khí ở Hà Nội / Phạm Ngọc Đăng // Hà Nội mới, 1990. - 5 tháng 12

 

146. THANH PHONG. Hà Nội: Ô nhiễm bụi đang ở mức cao / Thanh Phong // Phụ nữ Thủ đô, 2006. - Số 26, tr.13

Thực trạng bụi ở nội, ngoại thành Hà Nội (có số liệu cụ thể ở từng khu vực). Những bệnh do nguyên nhân ô nhiễm bụi. Một số giải pháp khắc phục, đặc biệt đối với các xe chở vật liệu - nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm.

 

147. THANH PHONG. Thâm nhập làng "tái chế" dầu nhớt / Thanh Phong // Tuổi trẻ thủ đô.

Kỳ 1: Kinh hoàng thủ thuật "chế" dầu nhớt thải. - 2014. - Số 1348, 4 tháng 4, Tr. 11

Tại khu vực xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện tình trạng mua bán dầu nhớt thải rất công khai. Mỗi can dầu nhớt thải được mua từ những lái xe công trình hoặc từ xí nghiệp, nhà máy "tuồn" dầu ra với giá từ 11.000đ - 12.000đ/lít. Do lợi nhuận và không phải chịu thuế nên nhiều công ty TNHH thu mua mặt hàng này. Công việc thu mua, "tái chế" dầu nhớt đã trở thành nghề "hốt bạc". Tình trạng này gây ô nhiễm mạch nước ngầm, ô nhiễm không khí do các cơ sở tái chế dầu thải sử dụng công nghệ lạc hậu, không an toàn.

 

148. THÀNH TRUNG. Bụi: ở mọi nơi đều vượt tiêu chuẩn cho phép / Thành Trung // Kinh tế và Đô thị, 2006. - 25 tháng 7, tr.10

Thực trạng ô nhiễm môi trường do bụi tại thành phố: nguyên nhân chủ yếu là do xây dựng. Số liệu cụ thể, một số đề xuất khắc phục. Quyết định 02/2004QĐ-UB.

 

149. THANH TÙNG. Bụi đến bao giờ / Thanh Tùng // Hà Nội mới, 2006. - 1 tháng 6, tr.6

Thực trạng vi phạm Quyết định 02/2005 của Uỷ ban Thành phố về việc thực hiện các biện pháp giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng ở Hà Nội dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nặng.

150. THIÊN TÚ. Đốt rơm rạ ở ngoại thành: Vừa gây ô nhiễm, vừa lãng phí / Thiên Tú // Kinh tế và Đô thị, 2013. - Số 134, 13 tháng 6, tr. 10

Cứ vào mùa gặt, các cánh đồng ở ngoại thành lại mù mịt khói do người dân đốt rơm, rạ. Khói rơm theo gió tràn vào nội thành, gây ô nhiễm môi trường và gây lãng phí nguồn nhiên liệu trong nông nghiệp. Một số phương pháp hạn chế tình trạng này: dùng rơm rạ trồng nấm, làm phân bón hữu cơ, áp dụng kỹ thuật trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu có phủ rơm rạ, xử lý rơm rạ bằng u - rê để làm thức ăn cho trâu, bò.

 

151. TRỌNG TÙNG. Hoạt động các lò gạch tại xã Phù Đổng / Trọng Tùng // Kinh tế & Đô thị, 2013. - Số 161, 15 tháng 7, tr. 6+7

Hàng trăm hộ dân ở thôn Đổng Viên (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) gửi đơn lên các cấp chính quyền địa phương phương án về việc hoạt động của 10 lò gạch trên đại bàn xã đang trực tiếp gây ô nhiễm.

 

152. VIỆT LINH. Xử lý rác thải tại gia đình: Chỉ là giải pháp tạm thời / Việt Linh // Phụ nữ Thủ đô, 2013. - Số 48, 27 tháng 11, tr.5

Bãi rác Xuân Sơn (xã Tản Lĩnh) bị quá tải khiến gần 2 nghìn hộ dân ở Thụy An (huyện Ba Vì, Hà Nội) phải xử lý rác thải sinh hoạt tại gia bằng cách đào hố chứa rác ngay trong vườn nhà. Rác hữu cơ tự phân hủy, còn các loại túi nilon, bao bì, lọ nhựa thiêu huỷ bằng cách đốt. Khói thải từ việc đốt rác vô cơ này chứa chất gây ung thư ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường nơi đây.

 

153. XUÂN THU. Hà Nội, báo động ô nhiễm không khí, nguồn nước / Xuân Thu // An ninh thủ đô, 2002. - Số 811, 14 tháng 6, tr.5

Khí thải độc hại vượt mức cho phép, điển hình ở các khu vực: Văn Điển, Pháp Vân, Mai Động. Nguồn nước bị ô nhiễm mặn do các cơ quan xí nghiệp, bệnh viên, cơ sở dịch vụ lớn, khách sạn chưa có trạm xử lý nước thải cục bộ.

 

154. Y LINH. Thành phố mù mịt... bụi / Y Linh // Hà Nội mới, 2002. - 2 ngày 12, tr.6

Mức độ ô nhiễm bụi ở Hà Nội ngày càng tăng khá nhanh do nhiều nguyên nhân khác nhau. Công ty môi trường đô thị Hà Nội đã đề xuất dự án: "Nghiên cứu các giải pháp giảm bụi cho Thành phố Hà Nội giai đoạn 2002 - 2010" nhằm mục tiêu giảm và từng bước xoá dần các khu vực trọng điểm về bụi.

 

3. Ô nhiễm nguồn nước

155. CẨM BÌNH. Nước thải - một hiểm họa môi trường ở Hà Nội / Cẩm Bình // Hà Nội mới cuối tuần, 2005. - 7 tháng 5, tr.7

Tình trạng mùi hôi thối ở những vùng, nơi có sông, ao, hồ, mương, nước chảy qua trong thành phố đã đến mức báo động. Hà Nội mới có 40/500 nhà máy, xí nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Với lượng nước thải 500.000m3/ ngày đêm đổ thẳng xuống ao, hồ, sông làm các chỉ số ô nhiễm gấp 4-5 lần, thậm chí 70 lần mức cho phép.

 

156. CÔNG TRÌNH. Hồ Kim Liên nhỏ đang thành... ao tù / Công Trình // Kinh tế & Đô thị, 2014. - Số 103, 12 tháng 5, Tr. 6

Dự án cải tạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Kim Liên được UBND TP HN phê duyệt ngày 23/4/2004. Dự án chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 cải tạo hồ Kim Liên lớn; giai doạn 2 cải tạo hồ Kim Liên nhỏ. Tuy nhiên, sau khi giai doạn 1 hoàn thành, đã hơn 10 năm được phê duyệt, dự án cải tạo hồ Kim Liên nhỏ vẫn giậm chân tại chỗ. Hồ đã bị lấn chiếm, đổ rác thải trái phép gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Đến nay, tình trạng này đã chấm dứt song dự án vẫn chưa được triển khai do các hộ dân ven hồ và lực lượng chừc năng không thống nhất được phương án cải tạo, xây dựng hồ Kim Liên nhỏ.

 

157. DƯƠNG TRƯỜNG HẢI. Ô nhiễm tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Hà Nội: Bao giờ có thuốc đặc trị? / Dương Trường Hải // Hà Nội mới

Bài 1: Có hệ thống xử lý cũng như không!. - 2013. - 3 tháng 12, tr.8

Hà Nội hiện có 47 cụm công nghiệp nhưng chỉ có 7 cụm là có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 7/8 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải nhưng khi đi vào vận hành, nhiều khu công nghiệp gặp trở ngại. Nguyên nhânn do các khu công nghiệp này gây ô nhiễm nước thải ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của người dân nơi đây. Mặc dù, các cơ quan có thẩm quyền đã xử lý nhưng các khu công nghiệp vẫn vi phạm.

 

158. ĐỨC BẢO. Cải tạo hồ bằng nguồn vốn xã hội hoá / Đức Bảo, Chí Dương" // Hà Nội mới

Bài 2: Dự án dở dang, ô nhiễm ngập tràn : Đang "đầu voi đuôi chuột. – 2014, 11 tháng 5, Tr. 8

Về tình trạng ô nhiễm của một số hồ thộc danh sách 15 hồ được cải tạo trong đợt 1 đang dở dang như: "ao cá Bác Hồ" - phường Vĩnh Tuy, hồ Tứ Liên - quận Tây Hồ, hồ Đầm Khê - quận Hà Đông... Hầu hết, các hồ này đang trong tình trạng dang dở do chủ đầu tư dừng dự án vì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số chia sẻ của người dân về vấn đề này.

 

159. ĐỨC BẢO. Cải tạo hồ bằng nguồn vốn xã hội hoá / Đức Bảo, Chí Dương // Hà Nội mới

Bài 3: Nhiều dấu hỏi về tiến độ : Đang "đầu voi, đuôi chuột. – 2014, 12 tháng 5, Tr. 8

Trong danh sách 45 hồ được cải tạo theo đề án"Cải tạo môi trường các hồ nội thành Hà Nội", mới có 15 hồ được cỉa tạo hoặc đang cải tạo dở dang; 10 hồ được hoàn thành và góp phần cải thiện môi trường cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, một số hồ đã cải tạo nhưng không có đơn vị nào đứng ra nhận bàn giao, quản lý; nhiều hồ đang thi công chậm tiến độ. Vì vậy, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu các sở ngành chức năng phải tạo điều kiện thuận lợi để đề án thực hiện khẩn trương nhất.

 

160. GIANG LAN. Pollution in Hanois Lakes / Giang Lan. - Bussiness VietNam, 2000. - No2, tr.49

Hồ của Hà Nội, một tiềm năng về văn hoá, kinh tế, du lịch, lá phổi của thủ đô đang trong tình trạng bị xâm lấn, thu hẹp lòng hồ và đặc biệt là sự ô nhiễm nặng nề do chất thải từ các nhà máy, khu dân cư, bệnh viện ...Tiếng kêu cứu vì ô nhiễm nặng từ các hồ như: Hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch, Bảy Mẫu, Thiên Quang...tới các cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề ô nhiễm, bảo vệ môi trường thủ đô và sức khoẻ người dân.

 

161. HẢI ĐĂNG. Cấp báo tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm / Hải Đăng // Hà Nội mới, 2002. - Số 12143 (27/11), tr.3

Việc khai thác nước ngầm ở Hà Nội đã tiếp cận được giới hạn có thể khai thác an toàn. Tuy nhiên nước ngầm bị ô nhiễm do sự thẩm thấu từ các nguồn nước mặt đã bị nhiễm bẩn. Thành phố đang chỉ đạo triển khai ngiên cứu dự án đầu tư một nhà máy xử lý nước từ nguồn nước mặt.

 

162. HOÀI THU. Cần trả lại sự trong lành cho không gian hồ / Hoài Thu // Người Hà Nội, 2010. - 2/7 (Số 27),tr.2

Hồ Văn Quán (hay hồ Than Thở) thuộc khu Văn Quán-quận Hà Đông-Hà Nội. Hồ có cảnh vật rất thơ mộng, không khí trong lành. Khoảng không gian bên hồ được sử dụng với nhiều dịch vụ vui chơi giải trí để phục vụ nhu cầu của khách hàng cũng như người dân. Tuy nhiên, do tác động của con người mặt hồ không còn trong xanh, mà ta có thể dễ dàng bắt gặp những đống rác trôi nổi trên mặt hồ, váng dầu thải ra từ hệ thống đạp vịt, và không vứt rác xuống mặt hồ...Đây là thực trạng đáng báo động, cần sự quản lý chặt chẽ hơn nữa của cơ quan chức năng và người dân.

 

163. HỒNG THÁI. Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy: Huy động sức mạnh liên vùng, liên ngành / Hồng Thái // Kinh tế & Đô thị, 2013. - Số 280, 30 tháng 11, tr.5

Công tác bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy trong giai đoạn 2008 - 2013 có nhiều chuyển biến tích cực nhưng tiến độ triển khai Đề án sông Nhuệ - Đáy tại hầu hết các tỉnh, thành phố và bộ, ngành vẫn còn chậm, chưa đạt được các mục tiêu đề ra. Giải pháp thiết thực bảo vệc môi trường lưu vực hai con sông này là phải khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường từng đoạn sông cụ thể, đồng thời cần có sự phối hợp liên ngành, liên vùng một cách thống nhất và đồng loạt.

 

164. HỮU HOÀI. Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy: Thiếu vốn, "trống" quy hoạch / Hữu Hoài // Hà Nội mới, 2012. - 2 tháng 12, Tr. 1+7

Ngày 1/12, Uỷ ban bảo vệ môi trường sông Nhuệ - sông Đáy tổ chức hội nghị lần thứ tư đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ I (2009 - 2012). kết quả thực hiện đề án đến năm 2020. theo đánh giá, đề án chưa đạt mục tiêu đề ra, thiếu vốn, trống quy hoạch, nguồn lực đầu tư hạn chế (tỉnh Hoà Bình, Hà Nam) cần nỗ lực cho công tác quy hoạch để bảo vệ môi trường sông Nhuệ - sông Đáy.

 

165. KHÁNH HUYỀN. Ô nhiễm môi trường ở huyện Thanh Trì, điều đáng lo ngại / Khánh Huyền // Lao động thủ đô cuối tháng, 2001. - Số 80, tr.15

Thanh Trì có 4 con sông chảy qua: Tô Lịch, Sét, Kim Ngưu, Lừ. Nguồn nước ô nhiễm nặng nề do chất thải từ các bệnh viện, xí nghiệp, nghĩa trang Văn Điển, Đài hoá thân Hoàn vũ, lò mổ... Hiện tượng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí báo động ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân và gây thiệt hại hoa màu.

 

166. LÊ HUY HOÀNG. Hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất và tác động của nó đối với môi trường vùng Hà Nội / Lê Huy Hoàng // Hoạt động Khoa học, 1997. - Số 8, tr.36

Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất và tác động của nó đối với môi trường vùng Hà Nội.

 

167. LÊ THỊ HIỀN THẢO. Nghiên cứu quá trình xử lý sinh học và ô nhiễm nước ở một số hồ Hà Nội : Luận án TS Sinh học: 1.05.20. - H., 1999. - 147tr ; 32cm

Phân tích đánh giá chất lượng nước của các hồ ở Hà Nội, phân loại ô nhiễm để đề xuất biện pháp làm sạch nước hồ. Đánh giá và lựa chọn một số loài sinh vật (vi khuẩn, tảo, thực vật bậc cao) nhằm tăng cường quá trình tự làm sạch và khả năng xử lý nước thải của các hồ.

LA99.0247.1 (TVQG)

 

168. MAI KHÔI. Nạn đổ trộm chất thải lỏng giữa Thủ đô / Mai Khôi // Tuổi trẻ thủ đô, 2013. - Số 1246, 16 tháng 8, Tr.14

Hiện tượng đổ trộm chất thải lỏng như bùn, bể phốt... trực tiếp xuống hố ga, sông hồ gây ô nhiễm môi trường và ách tắc hệ thống thoát nước. Nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý, song các đối tượng thường hành động nhanh, chống đối và khó phát hiện. Đồng thời, chưa có đơn vị nào cụ thể trực tiếp quản lý vấn đề này.

 

169. MINH TÂM. Trở lại bài báo "Ai là người bảo vệ nông dân?": rau, cá tiếp tục chết; nông dân tự lấp mương xả nước của Công ty phân lân Văn Điển / Minh Tâm // Nông thôn ngày nay, 2002. - 16 tháng 8 (Số 98), tr.5

Sau khi hơn 2 mẫu rau và hàng chục tấn cá của nông dân xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị chết nghi có 2 nguyên nhân từ nguồn nước thải của Công ty phân lân Văn Điển (còn chưa được làm rõ trách nhiệm thuộc về ai thì trong các ngày 9, 10, 11-8-2002 nước thải của công ty này bị rò rỉ tiếp tục gây chết cá và rau hàng loạt. Việc công ty Phân lân Văn Điển lấp lửng và quanh co khiến nông dân bức xúc lấp nương xả nước của công ty.

 

170. NAM CƯỜNG. Xử lý ô nhiễm môi trường nước tại Hà Nội: cơ quan chức năng bất lực / Nam Cường // Lao động thủ đô, 2010. - Số 65, 1 tháng 6, tr.5

Những vi phạm gây ô nhiễm môi trường nước tại hồ Tây, hồ Trúc Bạch.

 

171. NGỌC BÍCH. Xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm: Sông bị "bức tử", người dân "lãnh tử" / Ngọc Bích // Phụ nữ Thủ đô, 2013. - Số 27, 3 tháng 7, tr.5

Nằm lọt thỏm giữa những con ngõ chật chội của thôn Hoàng 2, Hoàng 3 (xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội), Sông Cầu Đá đã bị ô nhiễm nặng nề gần 10 năm nay. Từ một con sông, Cầu Đá biến thành kênh tiêu nước đen đặc, mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi, ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân.

 

172. NGỌC THANH. Các hồ nhỏ ở Hà Nội: kêu cứu! / Ngọc Thanh // Hà Nội mới tin chiều, 2006. - 14 tháng 10,tr.6

Rất nhiều hồ nhỏ nằm sâu trong khu dân cư trở thành nơi lý tưởng cho người dân để phế thải, lấn chiếm cần được quan tâm, đầu tư, cải tạo: hồ Kim Liên, hồ Hào Nam, hồ Hố Mỏ, hồ Văn Chương, hồ Linh Quang...

 

173. NGUYÊN ĐÀO. Đến lúc phải quy hoạch tổng thể về nước / Nguyên Đào // Kinh tế và đô thị , 2006. - 5 tháng 6, tr.4

So với yêu cầu, hệ thống thoát nước ở Hà Nội chỉ đạt dược 40%. Việc phát triển làng nghề không gắn với quản lí môi trường, việc buông lỏng quản lí rác thải từ bệnh viện, khu công nghiệp... dẫn đến ô nhiễm nặng. Số liệu về nồng độ ô nhiễm của các sông. Những giải pháp cơ bản của Bộ Tài nguyên và môi trường. Các tỉnh đã kí cam kết bảo vệ môi trường lưu vực với mục tiêu xử lí triệt để. Xử lí triệt để các cơ sở gây ô nhiễm. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đưa ra 5 giải pháp trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng.

 

174. NGUYỄN HẢO. Xã Hòa Bình (Thường Tín, Hà Nội): Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ chất thải sản xuất sừng trâu / Nguyễn Hảo // Tuổi trẻ thủ đô, 2013. - Số 1255, 6 tháng 9, tr.8

Tình trạng ô nhiễm tại xã Hòa Bình (Thường Tín, Hà Nội). Việc chế biến xương, sừng, da trâu bò (nghề truyền thống của làng) gây ô nhiễm môi trường do chất thải được xả trực tiếp ra cống, mương; bụi sừng trâu khiến ô nhiễm không khí... Không những ảnh hưởng đến môi trường, người dân ở đây còn mắc các bệnh về hô hấp, ung thư... Tuy có nhiều biện pháp hạn chế ô nhiễm như: rắc vôi bột, lọc nước, lắp đặt hệ thống thổi bụi... nhưng chỉ mang tính tạm thời. Một số chia sẻ của người dân xã Hòa Bình về tình trạng này.

 

175. NGUYỄN TÙNG. Ô nhiễm tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Hà Nội: Bao giờ có thuốc đặc trị? / Nguyễn Tùng // Hà Nội mới

Bài cuối: Phải có giải pháp tổng thể. - 2013. - 5 tháng 12, tr.7+8

Hà Nội hiện có 101 cụm công nghiệp trong đó mới có 28 cụm công nghiệp có quy hoạch hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên việc xây dựng các hệ thống xử lý nước thải gặp nhiều vướng mắc do thiếu vốn và khâu giải phóng mặt bằng. Bên cạnh việc xác định rõ lộ trình và hướng quy hoạch các khu có quỹ đất và không có quỹ đất, UBND thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm khắc các hành vi gây ô nhiễm môi trường và kiểm soát mức độ ô nhiễm của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân.

 

176. Những "điểm nóng" về môi trường ở Hà Nội. Bài 2: Những doanh nghiệp "giết chết" môi trường huyện Từ Liêm // Tuổi trẻ thủ đô, 2014. - Số 1364, 14 tháng 5, Tr. 4

Về tình trạng ô nhiễm môi trường ở huyện Từ Liêm, Hà Nội gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và đời sống người dân. Tại Từ Liêm có hàng chục nhà máy, doanh nghiệp sản xuất nhưng chỉ có 4 doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải, còn các công ty khác đều xả trực tiếp nước thải, chất thải ra môi trường bên ngoài. Một số chia sẻ của người dân nơi đây về tình trạng ô nhiễm này.

 

177. PHƯƠNG NGUYÊN. Doanh nghiệp xả thải ra môi trường: Nghịch lý sẵn sàng vi phạm rồi nộp phạt / Phương Nguyên // Kinh tế & Đô thị, 2013. - Số 175, 31 tháng 7, tr.10

Ngành Tài nguyên & Môi trường thống kê mỗi ngày có khoảng 240 nghìn m3 nước thải từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa qua xử lý, điển hình như: Công ty Cổ phần Giấy An Hoà (Tuyên Quang); các khu công nghiệp ở thành phố Thái Bình, Công ty TNHH Đại Việt (Đắc Nông)... Chi phí vận hành hệ thống nước thải tốn kém trong khi đó chế tài sử phạt nhẹ khiến nhiều doanh nghiệp sẵn sàng nộp phạt. Hà Nội dự kiến xây dựng 39 nhà máy xử lý nước thải và ra chế tài xử phạt mới. Một số chuyên gia cũng đưa ra các biện pháp để khắc phục tình trạng này.

 

178. THÀNH NAM. Di dời các cơ sở gây ô nhiễm / Thành Nam // An ninh thủ đô cuối tuần, 2006. - 12 tháng 6, tr.6

Không đủ vốn đầu tư xây dựng nhà máy nước thải cỡ lớn, Hà Nội lên phương án di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng ra khỏi nội thành. Tuy nhiên sau nhiều năm triển khai tiến độ rất chậm. Tình trạng ô nhiễm nước thải các sông ở Hà Nội, khó khăn di dời vì các doanh nghiệp thiếu vốn. Nhà nước cần có chính sách cụ thể.

 

179. THU TRANG. Xã Tiên Dược, Sóc Sơn: Ô nhiễm vì nghề tái chế nhựa / Thu Trang // Kinh tế & Đô thị, 2013. - Số 222, 24 tháng 9, tr.9

Xã Tiên Dược (Sóc Sơn) có hàng trăm hộ làm nghề giặt bao bì bao tải xả thẳng ra cống rãnh gây ô nhiễm nguồn nước. Cùng với nhiều cơ sở sản xuất nhựa tái chế tự phát hoạt động ngày đêm, kéo theo bụi bặm, tiếng ồn gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn. Tình trạng này khiến người dân mắc nhiều bệnh về hô hấp, da liễu, ung thư. Mặc dù UBND xã Tiên Dược, UBND huyện Sóc Sơn đã xử phạt nhưng cái xưởng sản xuất không nộp phạt và tiếp tục hoạt động.

 

180. TÔ HOÀI. Đầm hồ thành phố : Thủng thẳng chuyện đời / Tô Hoài // Người Hà Nội, 2004. - Số 45, tr.2

Các đầm hồ ở Hà Nội ở Hà Nội hiện đang bị lấn chiếm và phải đối phó với vấn đề ô nhiễm nguồn nước.

 

181. TRẦN QUÝ. Nhà máy nước ngọt Ngọc Hà bị ô nhiễm từ nước thải / Trần Quý // Hà Nội mới tin chiều, 2005. - 13 tháng 6, tr.5

Nhà máy nước Ngọc Hà có công suất 30.000m3 nước/ ngày, cung cấp cho quận Ba Đình. Nhà máy có 14 giếng khai thác nước ngầm trong đó giếng số 13 thuộc địa bàn phường Cống Vị hiện có nguy cơ ô nhiễm do nước thải một số hộ dân xả trực tiếp xung quanh.

 

182. TRẦN QUÝ. Những "lá phổi đô thị" đang bị huỷ hoại / Trần Quý // Kinh tế và Đô thị, 2006. - 30 tháng 8, tr.10

Thống kê số lượng hồ, tổng diện tích hồ của Hà Nội... Hồ lớn nhất là Hồ Tây, chiếm 1/2 tổng diện tích của tất cả hồ ở Hà Nội. Quận Hoàn Kiếm có ít hồ nhất. Thực trạng bị lấn chiếm và ô nhiễm tại các hồ Hà Nội.

 

183. TRỌNG TÙNG. Tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên: Xả thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường / Trọng Tùng // Kinh tế & Đô thị, 2013. - Số 129, 7 tháng 6, tr.6+7

Người dân trú tại tổ 20 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) phải sống chung với tình trạng ô nhiễm từ việc xả thải không qua xử lý của công ty CP 26 có trụ sở đóng trên địa bàn phường. Vài năm qua, số trẻ em trong khu thường xuyên đau ốm tăng lên rõ rệt, chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp và da liễu do tác động của sự việc này. Công ty CP 26 có 1 phân xưởng đóng trên địa bàn phường chuyên sản xuất quân, tư trang phục vụ lực lượng quân đội.

 

184. TRƯƠNG OANH. Dân sống trong cảnh... đóng cửa, khó thở / Trương Oanh // Lao động thủ đô cuối tuần, 2011. - 28 tháng 5 (Số 64), tr.3

Nhiều năm nay, người dân thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nộiđã phải sống trong cảnh "đóng cửa - khó thở". Những chất hoá học độc hại thải ratừ các xưởng sản xuất tượng thạch cao khiến bầu không khí và nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng. Người dân đã làm đơn đến các cơ quan chức năng kêu cứu liên tục ba năm nay nhưng các cấp các ngành của Hà Nội chưa có câu trả lời.

 

185. TUẤN DƯƠNG. Xử lý nước thải tập trung tại các Khu công nghiệp - Cụm Công nghiệp Hà Nội: Bài toán chưa có lời giải / Tuấn Dương // Hà Nội mới, 2013. - 29 tháng 11, tr.4

Trên địa bàn Hà Nội có khoảng 83 Khu công nghiệp - Cụm công nghiệp nhưng chỉ có 7 nơi có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư chưa thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, thờ ơ, né tránh nhiệm vụ. Trong khi đó, các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm.

 

186. TUẤN LƯƠNG. Dân sống ven các sông của Hà Nội: ô nhiễm đến... tức ngực / Tuấn Lương, Thanh Hoa // Hà Nội mới tin chiều, 2006. - 15/3, Tr.6

Những người dân đang sống ven các sông Sét, Tô Lịch, sông Kim Ngưu... của Hà Nội. Phải chịu đựng hàng ngày đủ thứ ô nhiễm bốc lên từ dòng sông. Nhiều đối tượng coi con sông như "bãi rác không lỗ" để ngang nhiên đổ rác, phế thải xây dựng.

 

187. TÚ LINH. Những "điểm nóng" về môi trường ở Hà Nội/ Tú Linh // Tuổi trẻ thủ đô

Bài 5: Dòng sông ô nhiễm "bức tử" hàng trăm hộ dân. - 2014. - Số 1367, 21 tháng 5, Tr. 5

Về tình trạng ô nhiễm của sông Cầu Đá và những chia sẻ, bức xúc của người dân xã Cổ Nhuế trước tình trạng này. Sông Cầu Đá đi từ xã Xuân La, Xuân Đỉnh đến xã Cổ Nhuế rồi về sông Nhuệ. Vì nằm ở đoạn cuối nhánh sông nên xã Cổ Nhuế hứng chịu toàn bộ nước bẩn, rác thải ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống sinh hoạt của người dân trong xã. Mặc dù sông được nạo vét, cải tạo lòng sông, vớt rác nhưng tìh trạng ô nhiễm vẫn không giảm. Hơn bao giờ hết, thành phố cần đầu tư và quyết liệt giải quyết vấn đề này.

 

188. XUÂN PHONG. Sông Tô băn khoăn và hy vọng / Xuân Phong // Hà Nội mới, 2004. - 8 tháng 11, tr.1,2

Sông Tô Lịch hiện đang ô nhiễm nặng cần tham gia ủng hộ của các ban ngành đoàn thể và nhân dân để sông được sạch đẹp.

 

4. Ô nhiễm rác thải

189. BẠCH THANH. Trăn trở từ đất Dương Liễu / Bạch Thanh // Hà Nội mới, 2013. - 20 tháng 10, tr.4

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội.Trung bình mỗi ngày xã thải ra 1273 tấn rác, phần lớn là từ sản xuất tinh bột sắn thô, sản xuất củ rong giềng. Nguồn nước ô nhiễm, rác thải bừa bãi gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân Dương Liễu.

 

190. BÍCH NGỌC. Vui, buồn "làng rác" / Bích Ngọc // Kinh tế & Đô thị, 2013. - Số 295, 18 tháng 12, tr.10

Thôn Xà Cầu (xã Quảng Phú Cầu, huyện ứng Hòa, Hà Nội) là một trong những "làng rác" lớn nhất Hà Nội. Nhờ nghề tái chế rác thải, cuộc sống của người dân nơi đây được cải thiện. Thế nhưng bên cạnh đó là những vấn đề đáng lo về ô nhiễm môi trường, sức khỏe người dân, ruộng bỏ hoang, thiếu nước sạch, nỗi lo mất nghề truyền thống...

 

191. ĐOÀN HẢI, THU NAM. Kinh hoàng chợ ngoại thành / Đoàn Hải, Thu Nam // Kinh tế và Đô thị, 2008. - 22 tháng 4, tr.3+11

Mùi hôi thối, bẩn thỉu bốc lên từ cống rãnh, từ mặt đất nhờn nhợt nước và đủ thứ rác rưởi đang phân huỷ trộn lẫn với các thứ mùi thực phẩm sống, chín... là hình ảnh người ta có thể chứng kiến hàng ngày tại chợ thị trấn Sóc Sơn.

 

192. ĐỖ HÀ. Một lượng lớn rác thải tại huyện Thanh Oai chưa được xử lý: Lực bất tòng tâm! / Đỗ Hà // Hà Nội mới, 2013. - 11 tháng 11, tr.6

Những năm qua, Hà Nội đầu tư kinh phí lớn cho việc xây dựng các khu xử lý chất thải, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt. Nhưng đến nay, công tác xử lý rác thải ở nhiều huyện ngoại thành gặp nhiều khó khăn, điển hình là huyện Thanh Oai. Hiện nay, toàn huyện Thanh Oai có 48 bãi rác hở, không hợp vệ sinh với lượng rác tồn đọng khoảng 8.500 tấn chưa được xử lý. Nguyên nhân do không có kinh phí xây dựng các điểm tập kết rác hay ô chôn lấp rác hợp vệ sinh.

 

193. ĐỖ HÀ. Bức xúc xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội: Muốn xã hội hóa, vướng "khóa" cơ chế? / Đỗ Hà // Hà Nội mới, 2013. - 23 tháng 12, tr.6

Khu xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) hiện trong tình trạng quá tải, dự kiến đến hết quý II - 2014 các ô chôn lấp tại đây không thể tiếp nhận thêm rác. Trong khi đó, hàng loạt các dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Hà Nội đều trong tình trạng chậm tiến độ. Chủ trương xã hội hóa công tác thu gom rác thải đang gặp vướng mắc ở cơ chế.

 

194. ĐỖ THỊ LỆ HẰNG. Vấn đề rác ở Hà Nội: Thực trạng và nhận thức của người dân / Đỗ Thị Lệ Hằng // Tâm lý học, 2005. – Số 6, tr.17

 

195. H.LINH. Xử lý rác thải ở huyện Chương Mỹ: chưa có lối ra / H.Linh - M.Hương // Lao động thủ đô, 2013. - Số 89, 25 tháng 7, tr. 6

Tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu xử lý rác thải núi Thoong (huyện Chương Mỹ, Hà Nội); ô nhiễm nguồn nước; ô nhiễm môi trường ở hai thôn Gò Chè và Tiến Tiên (xã Tân Tiến). Rác thải ở các chợ Đông Phương Yên, chợ Gốt... gây bức xúc cho người dân. Việc xử lý môi trường ở huyện Chương Mỹ vẫn đang là bài toán chưa lời giải.

 

196. HÀ HỒNG. Vết ố trên tà áo mới / Hà Hồng // Nhân dân, 1993. - 26 tháng 10, tr.4

Phản ánh tình hình đổ rác làm ô nhiễm môi trường của một số phố lớn ở Hà Nội.

 

197. HOÀNG THANH HẢI. "Phố... rác" : Phóng sự / Hoàng Thanh Hải // Hà Nội mới, 1994. - 11 tháng 9, tr.6

Hiện trạng xả rác bừa bãi ở thủ đô và sự “ra tay” của công ty môi trường đô thị.

 

198. MAI KHÔI. Xây dựng nhà máy xử lí rác thải ở Hà Nội: Nhiều dự án chậm tiến độ / Mai Khôi // Tuổi trẻ thủ đô, 2013. - Số 1259, 16 tháng 9, tr.15

Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thủ đô chưa đạt yêu cầu à nhiều dự án đang có nguy cơ chậm tiến độ, đại diện là dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này nhưng nhìn chung là do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng và các hệ thống hạ tầng đi kèm. Theo thống kế, Hà Nội có 81 rác thải xử lý theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh nhưng bãi chôn lấp rác thải sắp hết chỗ, khó tìm địa điểm, các dự án xử lí rác thải chậm tiến độ hoặc mới dừng lại ở giai đoạn xây dựng hạ tầng. Trao đổi với ông Lê Văn Dục - Phó Giám đốc Sở Xây dựng về tình trạng trên.

 

199. MINH NGUYỆT. Chuyện ở bãi rác Nam Sơn / Minh Nguyệt // Hà Nội mới, 2002. - 24 tháng 9, tr.1-2

Bãi rác Nam Sơn được thành lập năm 1997 tại xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. Giải quyết ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ người dân nơi đây và vấn đề an ninh trật tự là vấn đề đang nhức nhối cần giải quyết.

 

200. Những "điểm nóng" về môi trường ở Hà Nội // Tuổi trẻ thủ đô

Bài 1: Xưởng sản xuất gỗ đua nhau xả độc ra môi trường. - 2014. - Số 1363, 12 tháng 5, Tr. 4

Về tình trạng ô nhiễm môi trường từ những chất độc hại do các xưởng gỗ dán, gỗ ép tại thôn Lộc Hà và Mai Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội). Các xưởng gỗ này không có tên cụ thể, không có giấy phép kinh sản xuất nhưng vẫn hoạt động ngang nhiên hàng chục năm nay, trong khi đó cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý.

 

201. Những "điểm nóng" về môi trường ở Hà Nội // Tuổi trẻ thủ đô

Bài 3: Nỗi khiếp sơn mang tên Nam Sơn. - 2014. - Số 1365, 16 tháng 5, Tr. 4

Về tình trạng ô nhiễm nguồn nước và không khí tại xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) do sống gần bãi rác Nam Sơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng sức khoẻ của ngưởi dân nơi đây. Bãi rác Nam Sơn hoạt động từ năm 1999 nằm trên địa bàn 3 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ, Bắc Sơn. Đây là nơi xử lý rác cho các quận nội thành Hà Nội mở rộng với công suất xử lý 4.500tấn/ngày. Nam Sơn xử lý rác với công nghệ chôn lấp đã 14 năm nay, đến nay đã quá tải. Để giải quyết tình trạng quá tải, Hà Nội tiến hành xây dựng khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn 2. Ngoài ra để giảm thiểu ô nhiễm, thành phố đã và đang xây dựng các hạng mục như: giao thông, trạm y tế, trạm cấp nước sạch... để phục vụ người dân.

 

202. PHẠM VĂN KHÁNH. Nỗ lực bảo vệ môi trường nông thôn / Phạm Văn Khánh // Hà Nội mới, 2013. - 31 tháng 7, tr.3

Theo thống kê của Sở Tài nguyên - Môi trường, mỗi ngày có khoảng 2.206 tấn rác thải sinh hoạt tại các huyện ngoại thành. việc xử lý rác thải gặp nhiều khó khăn do ý thức của người dân và do cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Sở Tài nguyên - Môi trường cùng UBND thành phố xây dựng Đề án tổng thể bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030: Kiểm tra, giải quyết rác thải tồn đọng; lập tổ thu gom rác ở các huyện, thí điểm phân loại rác...

 

203. THIÊN TÚ. Nan giải vấn đề thu gom, xử lý rác thải tại Chương Mỹ / Thiên Tú // Kinh tế & Đô thị, 2013. - Số 168, 23 tháng 7, tr. 10

Với số lượng rác thải hơn 100 tấn mỗi ngày, việc thu gom rác là mối lo lớn của người địa phương trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Mặc dù UBND huyện đã triển khai đề án thu gom, xử lý rác thải tại các xã, thị trấn 3 năm nay nhưng việc thực hiện trên thực tế vẫn còn nảy sinh nhiều vấn đề.

 

204. THUÝ HỒNG. Làng nghề bộn bề cùng... rác / Thuý Hồng // Hà Nội ngày nay, 2012. - 25 tháng 2 (số 28), tr.6

Làng Ngọc Than (xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai) là làng nghề mới nổi có nhiều thợ trẻ giỏi giang nhưng làng nghề phát triển thì người dân ở đây "sống chung" với rác thải, với nước ô nhiễm môi trường. Rác thải nhiều khắp làng, nguồn nước khan hiếm, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, bệnh tật đe doạ. Số người chết vì ung thư tăng cao hơn hẳn ngày trước. Do quy hoạch chưa đúng cách, không có quy đất lưu thông nên việc xây dựng mở rộng nhà xưởng vẫn gặp nhiều khó khăn, bãi rác vẫn ngổn ngang khắp làng mà chưa được tập trung vào một bãi, xa vùng dân cư.

 

205. THUÝ NGA. Rác thải tồn đọng ở khu vực ngoại thành: Vấn nạn chưa có hồi kết / Thuý Nga // Hà Nội mới, 2014. - 8 tháng 1, Tr. 3

Tình trạng tồn đọng rác thải ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Theo thống kê, tại khu vực ngoại thành phát sinh 2.300 tấn rác/ngày nhưng chỉ thu gom được khoảng 75-80%. Thực trạng này gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, mất mỹ quan... nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

 

206. TRẦN QUÝ. Từ 3/3 giải toả các vi phạm trật tự đô thị ven sông Tô Lịch / Trần Quý // Kinh tế và Đô thị, 2008. - 28 tháng 02, tr.7

Tuyến đường bờ phải sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt - Cầu Mới) luôn rơi vào tình cảnh nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường, mĩ quan đô thị do tồn tại các bãi làm cho đoạn đường này gập ghềnh khó đi, ô nhiễm. Ngày 26/02 sở GTCC, UBND quận Cầu Giấy có kế hoạch 154/KH-TTGT kiểm tra, xử lý, giải toả những vi phạm một cách triệt để. Theo ông Đức, từ nay đến ngày 2/3 quận sẽ tuyên truyền vận động người dân tự tháo gỡ những vi phạm, từ ngày 3/3 quận mới tổ chức kiểm tra giải toả, Sau thời gian giải toả Sở GTCC giao cho việc quản lý, duy trì tuyến đường cho CTCP Thăng Long quản lý.

 

207. VIỆT LINH. Xử lý rác thải tại gia đình: Chỉ là giải pháp tạm thời / Việt Linh // Phụ nữ Thủ đô, 2013. - Số 48, 27 tháng 11, tr.5

Bãi rác Xuân Sơn (xã Tản Lĩnh) bị quá tải khiến gần 2 nghìn hộ dân ở Thụy An (huyện Ba Vì, Hà Nội) phải xử lý rác thải sinh hoạt tại gia bằng cách đào hố chứa rác ngay trong vườn nhà. Rác hữu cơ tự phân hủy, còn các loại túi nilon, bao bì, lọ nhựa thiêu huỷ bằng cách đốt. Khói thải từ việc đốt rác vô cơ này chứa chất gây ung thư ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường nơi đây.

 

5. Ô nhiễm làng nghề

208. BẠCH THANH. Hoài Đức: vẫn nan giải bài toán làng nghề / Bạch Thanh // Hà Nội mới, 2011. - 8 tháng 8, tr.3

Hiện huyện Hoài Đức có 515 doanh nghiệp, 314 hộ sản xuất, kinh doanh ở các làng nghề. Toàn huyện có 51 làng nghề, 12 làng đã được công nhận làng nghề theo quy hoạch xây dựng thủ đô, huyện Hoài Đức thuộc vùng phát triển đô thị. Do đó việcđưa các làng nghề ra khỏi khu dân cư, khắc phục triệt để vấn nạn ô nhiễm môi trường... là việc cần thiết để các làng nghề trên địa bàn phát triển bền vững.

 

209. BẠCH THANH. Nghề chẻ tăm ở Quảng Phú Cầu / Bạch Thanh // Hà Nội mới, 2011. - 28 tháng 8, tr.5

Thôn Phú Thượng, xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hoà, Hà Nội) nhộn nhịp với nghề chẻ tăm, thu hút hơn 90% số hộ tham gia với khoảng 1500 đến 2000 lao động ở các tỉnh. Mỗi ngày xã Quảng Phú Cầu sử dụng 300 - 350 tấn nứa vầu các loại nhưng chỉ 20 – 30% thành thành phẩm, còn lại là rác thải và được đốt về khuya, gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn kênh mương. Cùng với sự trù phú, giàu có của làng nghề, xã cũng không thoát khỏi tình trạng ô nhiễm gia tăng.

 

210. BẠCH THANH. Phát triển làng nghề ở huyện Hoài Đức: Sản phẩm tiêu thụ chậm, ô nhiễm không ngừng tăng / Bạch Thanh // Hà Nội mới, 2014. - 17 tháng 2, Tr. 3

Tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề huyện Hoài Đức. Toàn huyện có 51 làng nghề, trong đó có 12 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống. Phần lớn các cơ sở sản xuất ở đây theo quy mô nhỏ, ý thức bảo vệ môi trường kém, hạ tầng thoát nước hạn chế. Năm 2014, Hoài Đức sẽ tập trung phổ biến, tập huấn kiến thức vệ sinh thực phẩm và luật bảo vệ môi trường để cải thiện tình hình trên.

 

211. BÍCH THUỶ. Làng nghề Liên Hà: Niềm vui chưa trọn vẹn / Bích Thuỷ // Tuổi trẻ thủ đô, 2005. - Số xuân, tr.28

Đồ gỗ ở làng nghề Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội) đã tìm cho mình một con đường đi riêng để chinh phục thị trường Việt Nam. Nhưng đằng sau sự phát triển đó là sự báo động về ô nhiễm môi trường từ làng nghề nơi đây.

 

212. BÌNH AN. Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề Hà Nội / Bình An, Minh Hùng // Hà Nội mới cuối tuần, 2011. - Số 32, tr.4

Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các làng nghề Hà Nội