THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: "CÁC DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CỦA HÀ NỘI"

LỜI NÓI ĐẦU

Nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Hồng, với thế đất "rồng cuộn, hổ ngồi", Thăng Long - Hà Nội được xem là vùng đất địa linh - nhân kiệt và là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục của cả nước. Trải qua hơn 1000 năm hình thành và phát triển, Hà Nội đã lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú. Kho tàng di sản quý báu này, trong đó có các di tích quốc gia đặc biệt, được nhận định là một trong những nguồn lực để phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội.

Đưa ra khái niệm về di tích quốc gia đặc biệt, điều 29 trong luật số 32/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010, đã nêu: "Di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia, bao gồm:

a) Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện đánh dấu bước chuyển biến đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc hoặc gắn với anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình lịch sử của dân tộc;

b) Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị đặc biệt đánh dấu các giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật Việt Nam ;

c) Địa điểm khảo cổ có giá trị nổi bật đánh dấu các giai đoạn phát triển văn hóa khảo cổ quan trọng của Việt Nam và thế giới;