THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: "CÁC DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CỦA HÀ NỘI"

LỜI NÓI ĐẦU

Nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Hồng, với thế đất "rồng cuộn, hổ ngồi", Thăng Long - Hà Nội được xem là vùng đất địa linh - nhân kiệt và là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục của cả nước. Trải qua hơn 1000 năm hình thành và phát triển, Hà Nội đã lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú. Kho tàng di sản quý báu này, trong đó có các di tích quốc gia đặc biệt, được nhận định là một trong những nguồn lực để phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội.