THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 8 NĂM 2016

100 - Triết học - Cận tâm lý và thuyết huyền bí - Tâm lý học

        1 . BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh đạo đức là gốc của người cách mạng / Bùi Đình Phong . - H. : Dân trí, 2016 . - 303tr. ; 21cm

         Đạo đức trong di sản Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VV78216, M151855 - 151857         

170         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        2 . Khái lược lịch sử tư tưởng Triết học Việt Nam / Nguyễn Tài Đông chủ biên . - H. : Đại học Sư phạm, 2015 . - 500tr. ; 24cm

         Trình bày khái lược lịch sử tư tưởng Triết học Việt Nam từ sơ kỳ đến khi giành được độc lập dân tộc (Từ thế kỷ VII Trước Công nguyên đến năm 938) đến Triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

VL51498, DM25077, M151863 - 151864         

181         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

300 - Khoa học xã hội

        3 . Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốt / Vũ Quang Vinh, Thái Chí Thanh, Nguyễn Đẩu Quang biên soạn . - H. : Dân trí, 2016 . - 255tr. ; 19cm

         Gồm những bài nói chuyện và thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề diệt giặc dốt và diệt giặc đói

VV78198, DM25068, M151829 - 151830         

335.4346         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        4 . Bảo đảm an toàn giao thông nông thôn . - H. : Giao thông vận tải, 2015 . - 264tr. : ảnh, bảng, minh họa ; 19cm

         Hướng dẫn thiết kế, thi công đường giao thông nông thôn bảo đảm an toàn giao thông; Hướng dẫn bảo trì, sửa chữa công trình giao thông nông thôn; Về quản lý, vận hành, khai thác cầu đường giao thông nông thôn; Một số hành vi vi phạm pháp luật và an toàn giao thông thường xảy ra, các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn giao thông và công tác tuyên truyền an toàn giao thông ở nông thôn

VV78187 - 78188, DM25066, M151814 - 151816         

363.12         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        5 . Bình luận phê phán : Tuyển chọn những bài viết trên báo nhân dân . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016 . - 834tr. ; 24cm

         Tổng hợp các bài báo bình luận của nhiều tác giả đăng trên báo Nhân dân về các vấn đề mang tính thời sự trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực như: vấn đề nhân quyền, văn hóa, xuất bản và truyền thông; đấu tranh với các luận điệu thù địch, sai trái; "Phong trào dân chủ"

VL51486         

303.4         

        

         DK: 1

        6 . BÙI THÀNH NAM. Các hiệp định thương mại tự do ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương : Thực thi và triển vọng / Bùi Thành Nam . - H. : Thông tin và truyền thông, 2016 . - 342tr. ; 21cm

         Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của các hiệp định thương mại tự do; Bối cảnh khu vực và đặc điểm chính của các hiệp định thương mại tự do ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Các hiệp định thương mại tự do của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Các hiệp định thương mại tự do khu vực Đông Á và Mỹ La tinh

VV78219         

382         

        

         DK: 1

        7 . Chính sách đối với thể dục thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi . - H. : Thể dục thể thao, 2015 . - 187tr. ; 19cm

         Trình bày một số văn bản của Đảng và nhà nước về thể dục thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; Khái quát về thể dục thể thao quần chúng

 

VV78197, M151826 - 151828         

344.597         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        8 . DƯƠNG TỰ ĐAM. Giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay / Dương Tự Đam . - H. : Thanh niên, 2015 . - 98tr. ; 19cm

         Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Truyền thụ lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam

VV78213 - 78214, DM25074, M151849 - 151851         

324.2597         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        9 . DƯƠNG VĂN SAO. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở / Dương Văn Sao . - H. : Lao động, 2015 . - 251tr. : sơ đồ ; 19cm

         Trình bày chi tiết, sát thực tế những vấn đề tổ chức, nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn từ cấp tổ đến công đoàn cơ sở và nội dung, phương pháp hoạt động của một số ban của công đoàn cơ sở

VV78185, M151808 - 151810         

331.809597         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        10 . ĐINH VĂN MINH. Khiếu nại hành chính lịch sử phát triển và những vấn đề thực tiễn (So sánh với Pháp, Trung Quốc và một số nước trên thế giới) / Đinh Văn Minh . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 375tr. ; 21cm

         Trình bày một số vấn đề chung về khiếu nại hành chính; Khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính; Xem xét, giải quyết các khiếu nại hành chính; Giải quyết khiếu nại hành chính tại tòa án nhân dân

VV78194 - 78195, DM25067, M151823 - 151825         

342.597         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        11 . Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020 / Ngô Thắng Lợi, Trần Thị Vân Hoa chủ biên . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016 . - 226tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm

         Đánh giá thực trạng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2014 và các động lực của tăng trưởng trong giai đoạn này theo khu vực kinh tế, theo ngành và theo các yếu tố đầu vào; Quan điểm, định hướng và giải pháp điều chỉnh các động lực kinh tế trong giai đoạn từ nay đến năm 2020

VV78192         

338.9597         

        

         DK: 1

        12 . Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012 - 2014 / Ngọc Anh biên soạn . - H. : Thanh niên, 2015 . - 279tr. ; 19cm

         Giởi thiệu 29 gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, an ninh quốc phòng, văn hóa tư tưởng được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng

VV78181 - 78182, DM25065, M151799 - 151801         

305.235         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        13 . HARDY, ANDREW. 25 năm hữu nghị và phát triển = 25 years of progress and friendship / Andrew Hardy . - H. : Thông tấn, 2015 . - 149tr. : ảnh ; 17cm

         Lịch sử 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) qua một số dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển

VN2688 - 2689, DM25075         

327.59704         

        

         DK: 2,DM: 1,HĐ: 2

        14 . HOÀNG PHONG. Trách nhiệm với con người / Hoàng Phong . - H. : Thanh niên, 2015 . - 258tr. ; 19cm

         Những hoạt động của các tổ chức Đoàn cơ sở được nhà báo Hoàng Phong ghi chép được đăng trên báo Tiền Phong những năm 1960-1970 góp phần hữu ích trong công tác Đoàn ngày nay

VV78211 - 78212, DM25073, M151846 - 151848         

324.2597         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        15 . Hỏi đáp về cộng đồng kinh tế ASEAN / Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu đồng chủ biên . - H. : Thông tin và truyền thông, 2016 . - 189tr. : minh họa ; 21cm

         Trình bày thực tiễn hội nhập kinh tế khu vực trên thế giới; Hội nhập AEC và kinh nghiệm của một số nước ASEAN; AEC và bối cảnh quốc tế mới

VV78220         

337.59         

        

         DK: 1

        16 . Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Sách tham khảo / Bùi Thanh Sơn chủ biên . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015 . - 415tr. ; 21cm

         Cơ sở lý luận của hội nhập quốc tế; Phân tích quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; Bối cảnh hội nhập quốc tế đến năm 2030 và sự tác động đến Việt Nam; Định hướng chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam đến năm 2030

VV78191         

330.9597         

        

         DK: 1

        17 . Lễ hội Việt Nam / Vũ Thụy An biên soạn . - H. : Thanh niên, 2015 . - 418tr. ; 21cm

         Giới thiệu lễ hội ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam như: Lễ hội đền Hùng; Lễ hội "Rước nước" ở làng Bồng Thượng, Thanh Hóa; Lễ hội cúng biển ở Mỹ Long - Vĩnh Long

VV78169 - 78170, DM25057, M151777 - 151779         

394.269597         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        18 . Lịch sử lữ đoàn đặc công hải quân 126 (1966-2016) . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016 . - 431tr. : ảnh ; 24cm

         Lịch sử ra đời, tổ chức huấn luyện, chi viện lực lượng cho chiến trường và trực tiếp chiến đấu trên chiến trường miền Nam (1966-1975) của Đoàn đặc công Hải quân 126; Củng cố, xây dựng đơn vị; Tham gia chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa của Tổ quốc (1975-2000); Xây dựng Lữ đoàn đặc công Hải quân 126 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới (2001-2016)

VL51487         

339.009597         

        

         DK: 1

        19 . Luật an toàn thông tin mạng . - H. : Thông tin và truyền thông, 2016 . - 59tr. ; 19cm

         Giới thiệu 54 điều luật an toàn thông tin mạng

VV78221         

343.59709         

        

         DK: 1

        20 . LƯƠNG KIM CHUNG. Văn hóa thể chất - thể thao trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam / Lương Kim Chung, Nguyễn Ngọc Kim Anh, Phan Quốc Chiến . - H. : Thể dục thể thao, 2015 . - 179tr. : hình vẽ ; 19cm

         Trình bày diễn biến sự hình thành và phát triển văn hóa thể chất truyền thống dân tộc Việt Nam; Văn hóa thể chất thể thao trong thời đại đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội 1946 - 2016

VV78184, M151805 - 151807         

306.409597         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        21 . LƯU VĂN LỢI. Hoàng Sa - Trường Sa trong tâm thức Việt Nam / Lưu Văn Lợi, Kim Quang Minh . - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2015 . - 303tr. ; 21cm

         Phân tích lập trường của cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc để khẳng định một chân lý khách quan: chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi và Hoàng Sa - Trường Sa luôn sống mãi trong tâm thức Việt Nam

VV78207, M151843 - 151845         

320.109597         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        22 . MAI THANH. Quá trình phát triển của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam / Mai Thanh . - H. : Lao động, 2015 . - 131tr. ; 19cm

         Khẳng định vai trò trung tâm của quá trình cách mạng, nhấn mạnh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là đấu tranh cho mục tiêu bình đẳng và phát triển đồng nghĩa với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa

 

VV78183, M151802 - 151804         

305.509597         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        23 . Một số vấn đề đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới / Phạm Văn Linh chủ biên . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016 . - 219tr. ; 21cm

         Một số vấn đề lý luận và thực trạng việc thực hiện nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; Tìm hiểu mục tiêu, định hướng cũng như giải pháp chủ yếu để đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới

 

VV78210         

324.2597071         

        

         DK: 1

        24 . Một số vấn đề lý luận thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới / Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa đồng chủ biên . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016 . - 372tr. : bảng ; 24cm

         Trình bày luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới; Thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

VL51488         

330.9597         

        

         DK: 1

        25 . Mục tiêu và biện pháp nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo / Đặng Quỳnh Vân biên soạn . - H. : Dân trí, 2016 . - 188tr. : bảng ; 21cm

         Đặc điểm địa hình và tình hình phân bố dân cư của nước Việt Nam; Sự nghiệp xây dựng và phát triển, nâng cao cơ sở hạ tầng và đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi và hải đảo; Mục tiêu nâng cao dân trí; Phương pháp cần thiết áp dụng cho việc nâng cao dân trí và tương lai tươi sáng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo

VV78178, DM25063, M151794 - 151795         

303.48         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        26 . Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng Đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và Đảng bộ khối các doanh nghiệp trung ương / Trần Hồng Hà, Nguyễn Quang Dương đồng chủ biên . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016 . - 249tr. ; 21cm

         Trình bày một số vấn đề chung, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và chất lượng Đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và Đảng bộ khối doanh nghiệp địa phương

VV78209         

324.2597071         

        

         DK: 1

        27 . NGUYỄN ANH TUẤN. Đối thoại trong doanh nghiệp và vai trò của công đoàn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Hữu . - H. : Lao động, 2015 . - 212tr. : bảng, biểu ; 21cm

         Trình bày một số vấn đề chung về đối thoại trong doanh nghiệp; Thực trạng đối thoại trong doanh nghiệp và vai trò của công đoàn; Một số giải pháp tăng cường đối thoại trong doanh nghiệp và vai trò của công đoàn

VV78189, M151817 - 151819         

331.809597         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        28 . NGUYỄN CÔNG TIỆP. Phát triển sản xuất và tiêu thụ bưởi Diễn ở Việt Nam / Nguyễn Công Tiệp . - H. : Nông nghiệp, 2015 . - 120tr. ; 21cm

         Phát triển sản xuất bưởi Diễn; Tiêu thụ bưởi Diễn ở Việt Nam; Thực trạng phát triển sản xuất và tiêu thụ bưởi Diễn ở Việt Nam; Định hướng và một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất, tiêu thụ bưởi Diễn bền vững ở Việt Nam

VV78190, M151820 - 151822         

338.109597         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        29 . NGUYỄN MINH ĐOAN. Tổ chức bộ máy nhà nước theo hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013 / Nguyễn Minh Đoan . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 571tr. ; 21cm

         Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và bộ máy nhà nước; Quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước; Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Mối quan hệ giữa Đảng và nhà nước Việt Nam

VV78203 - 78204, DM25071, M151837 - 151839         

321.009597         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ:3

        30 . NGUYỄN MINH ĐOAN. Tổ chức chính quyền địa phương theo hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / Nguyễn Minh Đoan . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 471tr. ; 21cm

         Trình bày những vấn đề chung; Hỏi - đáp pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương; Một số luật liên quan đến chính quyền địa phương

VV78205 - 78206, DM25072, M151840 - 151842         

321.009597         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        31 . NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ. Truyền thuyết Hà Nội / Nguyễn Thị Bích Hà . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 342tr. : ảnh ; 24cm

         Giới thiệu truyền thuyết địa danh và di tích, anh hùng và danh nhân, nghề và tổ nghề Hà Nội

VL51496         

398.20959731         

        

         DK: 1,ĐC: 1

        32 . NGUYỄN THỊ NGÂN. Văn hóa Rơ Măm / Nguyễn Thị Ngân, Tô Thị Thu Trang . - H. : Văn hóa dân tộc, 2015 . - 315tr. : biểu, ảnh ; 21cm

         Trình bày khái quát về người Rơ Măm ở Kontum; Hoạt động kinh tế; Văn hóa vật chất; Văn hóa tinh thần; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Rơ Măm truyền thống

VV78174, DM25060, M151785 - 151786         

305.89593         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        33 . PHẠM QUỐC DOANH. Công ty nông, lâm nghiệp 25 năm đổi mới (1988 - 2013) / Phạm Quốc Doanh . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016 . - 283tr. ; 21cm

         Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về nông, lâm trường quốc doanh ở nước ta; Nông, lâm trường quốc doanh 15 năm đổi mới; Nông, lâm trường quốc doanh sau 10 năm sắp xếp, đổi mới và phát triển (2003 - 2013); Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp

VV78193         

338.7         

        

         DK: 1

        34 . Pháp điển hóa - những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Đặng Văn Chiến chủ biên . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015 . - 392tr. : bảng ; 21cm

         Những vấn đề lý luận liên quan đến pháp điển hóa; Phân tích đề xuất phương pháp, trình tự tiến hành hoạt động pháp điển hóa và mô hình cơ quan thực hiện pháp điển hóa ở Việt Nam

VV78196         

349.597         

        

         DK: 1

        35 . Sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh Việt Nam thực thi các FTA và cộng đồng kinh tế ASEAN / Nguyễn Thị Thu Trang chủ biên . - H. : Thông tin và truyền thông, 2015 . - 154tr. : bảng ; 21cm

         Trình bày tổng quan về hiện trạng sử dụng công cụ phòng vệ thương mại tại Việt Nam; Nguy cơ hàng hóa nước ngoài cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam trong bối cảnh các FTA và AEC; Các giải pháp tăng cường sử dụng công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh mở cửa thị trường thực thi các FTA và AEC

VV78218         

382         

        

         DK: 1

        36 . Tiếng cười và đồng dao các dân tộc Tày Thái / Trần Trí Dõi, Vi Khăm Mun, Vương Toàn sưu tầm, giải nghĩa, chuyển dịch . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 287tr. ; 24cm

         Giới thiệu truyện vui và đồng dao của người Thái Mường (Tày Mường) ở Tương Dương, Nghệ An; Đồng dao các dân tộc Thái, Tày, Nùng

VL51489         

398.809597         

        

         DK: 1

        37 . TRẦN LÊ BẢO. Văn hóa Việt Nam : Một số vấn đề văn hóa Việt Nam và văn hóa Việt Nam hiện đại / Trần Lê Bảo . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 . - 316tr. ; 24cm

         Các vấn đề lý thuyết về văn hóa, phương pháp tiếp cận văn hóa; Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận; Đặc điểm bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam; Một số vấn đề văn hóa hiện đại

VL51484         

306.09597         

        

         DK: 1,HĐ: 3

        38 . TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG. Tiếp cận văn hóa Tà Ôi / Trần Nguyễn Khánh Phong, Vũ Thị Mỹ Ngọc . - H. : Văn hóa dân tộc, 2015 . - 299tr. ; 21cm

         Một số nhận diện ban đầu về văn hóa vật thể; Nét văn hóa Tà Ôi qua tập quán và nghi lễ đời người; Nhận diện ban đầu về văn hóa phi vật thể

VV78175, DM25061, M151787 - 151788         

305.89593         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        39 . TRẦN VĂN BÍNH. Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh / Trần Văn Bính . - H. : Văn hóa dân tộc, 2015 . - 327tr. ; 21cm

         Gồm các bài viết về vai trò của văn hóa; Văn hóa với vấn đề xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống; Văn hóa và đời sống; Văn hóa tinh thần đối với phát triển bền vững trong xã hội hiện đại; Phát triển văn hóa nền tảng tinh thần xã hội

VV78176, DM25062, M151789 - 151790         

306.09597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM; 2,HĐ: 2

        40 . TRẦN VÂN HẠC. Đất trời chung đúc ngàn năm : Một số mỹ tục của người Thái Tây Bắc / Trần Vân Hạc . - H. : Thanh niên, 2015 . - 199tr. : ảnh ; 19cm

         Giới thiệu phong tục, tập quán của dân tộc Thái vùng Tây Bắc: Nghệ thuật trang trí, khái lược vòng đời, quan niệm thẩm mỹ; giá trị nhân văn của sáu điệu xòe cơ bản...

VV78171 - 78172, DM25058, M151780 - 151782         

390.09597         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        41 . Từ điển văn hóa truyền thống các dân tộc Thái - Tày - Nùng :  / Nguyễn Thị Việt Thanh, Vương Toàn chủ biên . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 507tr. ; 24cm

        

VL51485         

305.89591003         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        42 . Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo / Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên sưu tầm, tuyển chọn . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 435tr. ; 21cm

         Gồm các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

VV78199 - 78200, DM25069, M151831 - 151833         

335.4346         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        43 . Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng / Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên sưu tầm, tuyển chọn . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 359tr. ; 21cm

         Gồm các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta

VV78201 - 78202, DM25070, M151834 - 151836         

335.4346         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        44 . Văn hóa giao thông nhìn từ cuộc sống . - H. : Giao thông vận tải, 2015 . - 184tr. : ảnh ; 19cm

         Trình bày vấn đề văn hóa giao thông ở nước ta trong giai đoạn hiện nay;Tai nạn và ùn tắc giao thông; Giải pháp xây dựng văn hóa giao thông ở nước ta; Một số quy định về trật tự an toàn giao thông; Sơ cấp cứu ban đầu tai nạn giao thông

VV78179 - 78180, DM25064, M151796 - 151798         

306.4         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        45 . VŨ MÃO. Dấu son nghị trường/  Vũ Mão . - H. : Thanh niên . - 21cm

        T. 1 . - 2015. - 357tr.
         Viết về 16 đại biểu Quốc hội như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Nguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn...


        

VV78208         

328.597         

        

        DK: 1

        46 . VŨ MINH TIẾN. Dự báo tác động tới việc làm, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do : Sách tham khảo / Vũ Minh Tiến . - H. : Lao động, 2015 . - 252tr. : bảng ; 19cm

         Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và cam kết chủ yếu về lao động - công đoàn trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương; Tác động về lao động và công đoàn khi Việt Nam gia nhập hiệp định thương mại tự do nói chung và hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương nói riêng; Khuyến nghị về hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập TPP

VV78186, M151811 - 151813         

331.109597         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        47 . VŨ TRƯỜNG GIANG. Tri thức dân gian của người Thái ở Thanh Hóa / Vũ Trường Giang . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 227tr. ; 21cm

         Trình bày vài nét về địa bàn dân tộc Thái ở Thanh Hóa; Tri thức dân gian trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; Tri thức dân gian trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Tri thức dân gian trong tổ chức và quản lý xã hội

VV78173, DM25059, M151783 - 151784         

390.0959741         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        48 . Xây dựng lối sống văn hóa của công nhân Việt Nam lý luận và thực tiễn / Vũ Quang Thọ chủ biên . - H. : Lao động, 2015 . - 259tr. ; 21cm

         Trình bày cơ sở lý luận về lối sống công nhân; Thực trạng lối sống công nhân Việt Nam hiện nay; Quan điểm định hướng và giải pháp xây dựng lối sống văn hóa của công nhân Việt Nam

 

VV78177, M151791 - 151793         

305.509597         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

500 - Khoa học tự nhiên và Toán học

        49 . DƯƠNG VĂN KHÁNH. Công tác dự báo khí tượng biển Đông / Dương Văn Khánh, Kim Quang Minh . - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2015 . - 208tr. : hình, bảng ; 21cm

         Giới thiệu biển Đông của Việt Nam, Đo đạc, quan trắc, dự báo khí tượng hải văn trên biển Đông và định hướng quy hoạch mạng lưới quan trắc khí tượng hải văn trong thời gian tới; Tình hình nghiên cứu khoa học công nghệ biển hiện nay và định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới

VV78217, M151858 - 151860         

551.5         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

600 - Công nghệ (Khoa học ứng dụng)

        50 . ĐINH THỊ VÂN CHI. Phát triển làng nghề truyền thống trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước / Đinh Thị Vân Chi . - H. : Nông nghiệp, 2015 . - 291tr. ; 21cm

         Giới thiệu làng nghề truyền thống, thực trạng biến đổi, thách thức, giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa

VV78166, M151769 - 151771         

680.09597         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        51 . Giáo sư - Nguyễn Thiện Thành người chiến sĩ người thầy thuốc anh hùng / Nguyễn Đức Công chủ biên . - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung . - H. : Quân đội nhân dân, 2015 . - 319tr. : ảnh ; 21cm

         Giáo sư Nguyễn Thiện Thành trong cuộc kháng chiến; Những đóng góp của giáo sư sau ngày giải phóng; Giáo sư và một số nghiên cứu khoa học nổi bật; Giáo sư với gia đình và quê hương

 

VV78157, M151742 - 151744         

610.92         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        52 . Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy gieo, máy cấy lúa . - H. : Nông nghiệp, 2015 . - 104tr. : hình vẽ ; 21cm

         Sản xuất mạ để cấy máy; Máy cấy lúa; Công cụ gieo lúa theo hàng

VV78163, M151760 - 151762         

631.3         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        53 . Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy kéo nhỏ hai bánh và bốn bánh . - H. : Nông nghiệp, 2015 . - 120tr. : hình vẽ ; 21cm

         Giới thiệu máy kéo hai bánh; Máy kéo bốn bánh Kubota; Máy công tác liên hợp với máy kéo bốn bánh

VV78164, M151763 - 151765         

631.3         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        54 . Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thu hoạch lúa . - H. : Nông nghiệp, 2015 . - 116tr. : hình vẽ ; 21cm

         Những yêu cầu chung và phương pháp thu hoạch lúa; Sử dụng, chăm sóc, bảo dưỡng máy thu hoạch lúa liên hợp; Sử dụng, chăm sóc, bảo dưỡng máy gặt lúa rải hàng và máy đập lúa; An toàn lao động và thiết bị

VV78162, M151757 - 151759         

631.3         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        55 . Kỹ thuật nuôi một số động vật rừng thông thường/  Trần Mạnh Đạt chủ biên . - H. : Nông nghiệp . - 21cm

        T. 1 . - 2015. - 124tr.
         Trình bày những vấn đề chung về nuôi động vật hoang dã; Kỹ thuật nuôi một số loài chim, thú rừng thông thường
        

VV78159, M151748 - 151750         

636         

        

        DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        56 . Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam/  Trần Minh Đức chủ biên . - H. : Nông nghiệp . - 21cm

        T. 3 . - 2015. - 152tr.
         Trình bày khái quát về cây thuốc lấy rễ và củ; Kỹ thuật gây trồng một số loài cây thuốc lấy rễ - củ
        

VV78160, M151751 - 151753         

633.8         

        

        DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        57 . NGÔ HỒNG BÌNH. Cây xoài ở Việt Nam / Ngô Hồng Bình . - H. : Nông nghiệp, 2015 . - 179tr. : bảng, minh họa ; 21cm

         Nguồn gốc và phân bố; Giá trị dinh dưỡng; Ý nghĩa kinh tế, xã hội và môi trường; Vài nét sản xuất, tiêu thụ xoài trên thế giới và trong nước; Giới thiệu một số giống xoài và Việt Nam và giống xoài thương mại chủ yếu trên thế giới; Đặc điểm thực vật học; Ra hoa và khả năng đậu quả của cây xoài; Chọn tạo giống; Nhân giống, trồng và chăm sóc; Cải tạo vườn xoài

VV78168, M151774 - 151776         

634.09597         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        58 . NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ. Kỹ thuật trồng một số cây rau lành - sạch - an toàn / Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Vũ Văn Dũng . - H. : Nông nghiệp, 2015 . - 208tr. : bảng, minh họa ; 21cm

         Giới thiệu chung về các cây rau lành - sạch - an toàn; Kỹ thuật trồng một số loại rau lành - sạch - an toàn: Báng, bầu đất, bò khai...

VV78161, M151754 - 151756         

635         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        59 . NGUYỄN VĂN VIÊN. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả/  Nguyễn Văn Viên . - H. : Nông nghiệp . - 21cm

        T. 1 : Thuốc bảo vệ thực vật đại cương. - 2015. - 152tr.
         Để việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đạt hiệu quả về kỹ thuật và kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường, an toàn cho mọi người, gia súc, gia cầm và môi sinh, người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần phải hiểu biết cơ bản về độc chất hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, quản lý và sử dụng hợp lý, góp phần bảo vệ cây trồng, nông sản và môi trường sống
        

VV78165, M151766 - 151768         

632         

        

        DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        60 . PHẠM THỊ THÙY. Sản xuất rau hữu cơ theo hệ thống đảm bảo cùng tham gia - PGS (Participatory Guarantee System) / Phạm Thị Thùy . - H. : Nông nghiệp, 2015 . - 152tr. : minh họa, bảng ; 21cm

         Giới thiệu việc sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn tốt; Khái niệm cơ bản và các tiêu chuẩn để sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Giám sát và đảm bảo chất lượng sản phẩm hữu cơ theo hệ thống đảm bảo cùng tham gia kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS; Sản xuất rau hữu cơ theo PGS tại Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội

VV78158, M151745 - 151747         

635         

        

         DK: 1,KM: 3;HĐ:2

        61 . TRỌNG ĐỨC. Dinh dưỡng thể thao sức khỏe và cuộc sống / Trọng Đức, Hải Bình . - H. : Thể dục thể thao, 2015 . - 159tr. ; 19cm

         Tìm hiểu mấu chốt của sức khỏe; Ăn uống cứu mạng chúng ta; Những bí quyết để có một cuộc sống khỏe

VV78167, M151772 - 151773         

613.2         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

700 - Nghệ thuật - Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí

        62 . VŨ TRỌNG LỢI. Quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội và dịch vụ thể dục thể thao / Vũ Trọng Lợi . - H. : Thể dục thể thao, 2015 . - 180tr. ; 19cm

         Quản lý nhà nước đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp về thể dục thể thao; Quản lý nhà nước đối với cung ứng dịch vụ về thể dục thể thao; Các tổ chức xã hội,tổ chức xã hội-nghề nghiệp về thể dục thể thao ở Việt Nam tính đến hết tháng 10 năm 2015

VV78215, M151852 - 151854         

796.068         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

800 - Văn học và tu từ học

        63 . BẢO ĐỊNH GIANG. Đường giải phóng. Văn thơ yêu nước Nam Bộ. Trong mỗi trái tim... : Tập thơ. Thơ văn... / Bảo Định Giang . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 899tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78098, M151583 - 151584         

895.922134         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        64 . Biển đảo Tổ quốc tôi : Hợp tuyển thơ văn viết về biển đảo Việt Nam . - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung, sửa chữa . - H. : Văn học, 2015 . - 1115tr. ; 21cm

        

VV78129, DM25041, M151642 - 151645         

895.92208         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 4,HĐ: 4

        65 . Bông hồng cài áo : Tập truyện ngắn . - H. : Thanh niên, 2016 . - 208tr. ; 21cm

        

VV78140, DM25050, M151695 - 151697         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        66 . CAO DUY SƠN. Tác phẩm Cao Duy Sơn / Cao Duy Sơn . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 295tr. ; 21cm

        

M151675 - 151676         

895.92234         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        67 . Cành đào phiên chợ cuối năm : Tập truyện ngắn / Bảo Khanh tuyển chọn . - H. : Thông tấn, 2016 . - 229tr. ; 21cm

        

VV78139, DM25049, M151692 - 151694         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        68 . CHU LAI. Ăn mày dĩ vãng. Phố / Chu Lai . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 839tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

VV78104, M151595 - 151596         

895.922334         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        69 . DƯƠNG HƯỚNG. Tác phẩm Dương Hướng / Dương Hướng . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 339tr. ; 21cm

        

M151658 - 151659         

895.92234         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        70 . Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn nghệ Việt Nam / Đinh Xuân Dũng : chủ biên . - H. : Thông tin và truyền thông, 2016 . - 539tr. ; 24cm

         Trình bày định hướng xây dựng lý luận văn nghệ ở Việt Nam; Những nội dung cơ bản trong hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam

VL51500         

895.92209         

        

         DK: 1

        71 . ĐỖ CHU. Phù sa. Mảnh vườn xưa hoang vắng : Tập truyện / Đỗ Chu . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 375tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78114, M151615 - 151617         

895.922334         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        72 . HÀO VŨ. Điều ấy đã xảy ra : Truyện và ký chọn lọc / Hào Vũ . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 299tr. ; 21cm

        

M151654 - 151655         

895.92234         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        73 . HOÀNG CẦM. Bên kia sông Đuống. Lá diêu bông. 99 tình khúc : Thơ / Hoàng Cầm . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 503tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78097, M151581 - 151582         

895.922134         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        74 . HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG. Tuyển tập/  Hoàng Phủ Ngọc Tường . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        T. 1 . - 2015. - 1107tr.
        

VV78116, M151620 - 151621         

895.922803         

        

        DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        75 . HỮU MAI. Vùng trời : Tiểu thuyết/ Hữu Mai . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        T. 2 . - 2015. - 695tr.
        

VV78118, M151624 - 151625         

895.922334         

        

        DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        76 . HỮU MAI. Vùng trời : Tiểu thuyết/ Hữu Mai . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        T. 1 . - 2015. - 703tr.
        

VV78117, M151622 - 151623         

895.922334         

        

        DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        77 . KIM CHUÔNG. Thơ và trường ca / Kim Chuông . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 419tr. ; 21cm

        

M151661 - 151662         

895.92214         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        78 . KIM LÂN. Tuyển tập Kim Lân / Kim Lân . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 678tr. ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78103, M151593 - 151594         

895.922334         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        79 . Ký ức thành cổ : Tập truyện và ký / Ngọc Anh biên soạn . - H. : Thanh niên, 2015 . - 332tr. ; 19cm

        

VV78134 - 78135, DM25045, M151680 - 151682         

895.9223008         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3, HĐ: 3

        80 . LAN KHAI. Tiếng gọi của rừng thẳm : Tiểu thuyết / Lan Khai . - H. : Nxb. Hà Nội, 2016 . - 191tr. ; 21cm

        

VV78142, DM25052, M151701 - 151703         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        81 . LÊ DỤC TÔN. Những ngày đầu / Lê Dục Tôn . - H. : Văn hóa dân tộc, 2015 . - 471tr. ; 21cm

        

VV78133, M151677 - 151679         

895.922334         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        82 . LÊ ĐÌNH KỴ. Đường vào thơ. Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực : Lý luận phê bình / Lê Đình Kỵ . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 819tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78096, M151579 - 151580         

895.92209         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        83 . LÊ ĐÌNH SƠN. Đường thi từ góc nhìn vòng đời tác phẩm : Lý luận phê bình văn học / Lê Đình Sơn . - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 154tr. ; 21cm

         Trình bày mấy vấn đề chung; Thơ Đường luật từ góc nhìn vòng đời tác phẩm; Thi phẩm Đường luật Hồ Chí Minh nối xưa và nay; Thẩm bình một số bài thơ Đường luật đặc sắc

VV78143         

895.9221009         

        

         DK: 1,HĐ: 3

        84 . LÊ THỊ BÍCH HỒNG. Những người tự đục đá kê cao quê hương : Tiểu luận, phê bình / Lê Thị Bích Hồng . - H. : Văn hóa dân tộc, 2015 . - 239tr. ; 21cm

         Chân dung bảy nhà văn dân tộc thiểu số; Nhân cách, đạo đức, tài năng để lại dấu ấn trong lòng tác giả như: Nông Quốc Chấn, Y Phương, Cao Duy Sơn, Mai Liễu, Bàn Tài Đoàn cũng như những bình luận của bà về văn chương trong cuộc sống

VV78132, DM25044, M151652 - 151653         

895.92209         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        85 . LÝ VĂN SÂM. Toàn tập Lý Văn Sâm/  Lý Văn Sâm . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        T. 1 . - 2015. - 723tr.
        

VV78115, M151618 - 151619         

895.922334         

        

        DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        86 . MAI LIỄU. Thơ Mai Liễu / Mai Liễu . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 331tr. ; 21cm

        

M151669 - 151670         

895.92214         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        87 . MAI NAM THẮNG. Đi tàu chợ cùng Đại tướng : Bút ký / Mai Nam Thắng . - H. : Dân trí, 2016 . - 223tr. ; 21cm

        

VV78136, DM25046, M151683 - 151685         

895.922803         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        88 . MAI NGỮ. Dòng sông phía trước. Truyện ngắn Mai Ngữ / Mai Ngữ . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 706tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78113, M151613 - 151614         

895.922334         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        89 . MAI PHƯƠNG. Thơ Mai Phương / Mai Phương . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 251tr. ; 21cm

        

M151716 - 151717         

895.92214         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        90 . MÃ A LỀNH. Dòng suối dân ca : Truyện ngắn chọn lọc / Mã A Lềnh . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 366tr. ; 21cm

        

M151656 - 151657         

895.92234         

        

         KM: 2, HĐ: 1

        91 . NGÔ THẢO. Văn học về người lính. Đời người, đời văn : Nghiên cứu phê bình. Phê bình tiểu luận / Ngô Thảo . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 774tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78102, M151591 - 151592         

895.92209         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        92 . NGÔ VĨNH BÌNH. Tác phẩm Ngô Vĩnh Bình / Ngô Vĩnh Bình . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 571tr. ; 21cm

        

M151718 - 151719         

895.92209         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        93 . NGUYỄN DUY. Ánh trăng. Cát trắng. Mẹ và em / Nguyễn Duy . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 355tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78101, M151589 - 151590         

895.922134         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        94 . NGUYỄN HOÀNG THU. Tiểu thuyết Nguyễn Hoàng Thu / Nguyễn Hoàng Thu . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 622tr. ; 21cm

        

M151714 - 151715         

895.92234         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        95 . NGUYỄN KHẮC PHỤC. Ngôi đền : Tiểu thuyết / Nguyễn Khắc Phục . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 366tr. ; 21cm

        

M151708 - 151709         

895.92234         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        96 . NGUYỄN MINH TRƯỜNG. Truyện ngắn Việt Nam hiện đại về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc : Sách chuyên luận. Qua nghiên cứu các truyện ngắn của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thủy, Nguyễn Huy Thiệp / Nguyễn Minh Trường . - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 219tr. ; 21cm

         Diện mạo truyện ngắn Việt Nam hiện đại về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc; Cuộc sống và con người miền núi phía Bắc trong một số truyện ngắn hiện đại; Nghệ thuật truyện ngắn Việt Nam hiện đại về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc

VV78144         

895.9223009         

        

         DK: 1,HĐ: 3

        97 . NGUYỄN THỊ ANH THƯ. Nguyễn Thị Anh Thư tác phẩm / Nguyễn Thị Anh Thư . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 425tr. ; 21cm

        

M151665 - 151666         

895.92234         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        98 . NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG. Màu tím hoa mua. Khoảng sáng trong rừng : Tập truyện và ký. Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Như Trang . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 590tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78110, M151607 - 151608         

895.922334         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        99 . NGUYỄN TRÁC. Thơ Nguyễn Trác / Nguyễn Trác . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 251tr. ; 21cm

        

M151710 - 151711         

895.92214         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        100 . NGUYỄN TRỌNG TẠO. Đồng dao cho người lớn. Con đường của những vì sao : Tập thơ. Trường ca / Nguyễn Trọng Tạo . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 459tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78099, M151585 - 151586         

895.922134         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        101 . Những nốt trầm xao xuyến / Bùi Sao tuyển chọn . - H. : Dân trí ; Đông Tây, 2016 . - 214tr. ; 21cm. - (Bộ sách: Đánh thức yêu thương)

        

VV78138, DM25048, M151689 - 151691         

895.922803         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        102 . PHAN HỒNG GIANG. Ghi chép về tác giả và tác phẩm. Chung quanh một số vấn đề văn hóa nghệ thuật : Phê bình tiểu luận / Phan Hồng Giang . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 793tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78111, M151609 - 151610         

895.92209         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        103 . Phái đẹp cuộc đời và cây bút : Tuyển thơ - văn . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 583tr. ; 21cm

        

M151660         

895.9221008         

        

         KM: 1,HĐ: 1

        104 . PHẠM HỔ. Tuyển tập / Phạm Hổ . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 1011tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78106, M151599 - 151600         

895.92208         

        

         DK: 1,KM: 2;HĐ:2

        105 . PHÙ THĂNG. Phá vây. Con nuôi trung đoàn : Tiểu thuyết. Truyện / Phù Thăng . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 887tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78112, M151611 - 151612         

895.922334         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        106 . THÂN TRƯỜNG ĐOÀN. Ngõ nhỏ đời người / Thân Trường Đoàn . - H. : Thông tấn, 2016 . - 214tr. ; 21cm

        

VV78141, DM25051, M151698 - 151700         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        107 . THU BỒN. Tuyển Trường ca / Thu Bồn . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 642tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78100, M151587 - 151588         

895.922134         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        108 . TÔ HOÀNG. Số 1 và số nhiều : Truyện ký chọn lọc / Tô Hoàng . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 234tr. ; 21cm

        

M151673 - 151674         

895.92234         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        109 . TRẦN CHIẾN. Truyện ngắn Trần Chiến / Trần Chiến . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 251tr. ; 21cm

        

M151663 - 151664         

895.92234         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        110 . TRẦN ĐỨC TIẾN. Truyện ngắn chọn lọc / Trần Đức Tiến . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 327tr. ; 21cm

        

M151706 - 151707         

895.92234         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        111 . TRẦN QUANG QUÝ. Trần Quang Quý thơ / Trần Quang Quý . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 391tr. ; 21cm

M151712 - 151713         

895.92214         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        112 . TRẦN VĂN THƯỚC. Nguồn sáng : Tập truyện ngắn / Trần Văn Thước . - H. : Thanh niên, 2016 . - 199tr. ; 21cm

        

VV78137, DM25047, M151686 - 151688         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        113 . Truyện Kiều so sánh và luận bình / Nguyễn Hữu Sơn tuyển chọn, giới thiệu . - H. : Văn học, 2015 . - 1275tr. : bảng ; 21cm

         Trình bày truyện Kiều trong mạch dân tộc và thể loại truyện Nôm; "Truyện Kiều" trong tương quan văn học Đông Á và thế giới; So sánh "Truyện Kiều" và "Kim Vân Kiều Truyện"

VV78130, DM25042, M151646 - 151649         

895.92212         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 4,HĐ: 4

        114 . Tuyển tập thi luận Việt Nam thời Trung đại (Thế kỷ X-XIX) / Nguyễn Thanh Tùng biên soạn . - H. : Đại học Sư phạm, 2015 . - 600tr. ; 24cm

        

VL51499, DM25078, M151865 - 151867         

895.9221009         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        115 . Văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên (1975 - 2010) / Linh Nga Niê Kdam tuyển chọn, bổ sung . - H. : Văn hóa dân tộc, 2015 . - 503tr. : ảnh ; 21cm

         Trình bày tổng quan văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên; Giới thiệu các tác giả, tác phẩm sáng tác từ 1975 - 2010

VV78131, DM25043, M151650 - 151651         

895.92209         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        116 . VĂN LÊ. Tuyển thơ Văn Lê / Văn Lê . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 259tr. ; 21cm

        

M151671 - 151672         

895.92214         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        117 . VI HỒNG. Đất bằng. Đường về với mẹ Chữ : Tập truyện. Truyện dài / Vi Hồng . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 339tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78108, M151603 - 151604         

895.922334         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        118 . VÕ THANH AN. Thơ Võ Thanh An / Võ Thanh An . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 287tr. ; 21cm

        

M151667 - 151668         

895.922134         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        119 . VŨ BẰNG. Thương nhớ mười hai. Tuyển tập Vũ Bằng : Ký/ Vũ Bằng . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        P. 1 . - 2015. - 1115tr.
        

VV78119, M151626 - 151627         

895.922334         

        

        DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        120 . VŨ BẰNG. Tuyển tập Vũ Bằng : / Vũ Bằng . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        P. 2 . - 2015. - 1127tr.
        

VV78120, M151628 - 151629         

895.922334         

        

        DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        121 . VŨ CAO. Đèo trúc. Núi đôi : Thơ / Vũ Cao . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 219tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78109, M151605 - 151606         

895.922134         

        

         DK: 1,KM: 2;HĐ:2

        122 . XUÂN MAI. Cô gái có nốt ruồi son : Tuyển văn xuôi / Xuân Mai . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 287tr. ; 21cm

        

M151704 - 151705         

895.92234         

        

         KM: 2,HĐ: 1

        123 . XUÂN THIỀU. Xuân Thiều toàn tập : Bốn tập/ Xuân Thiều ; Ngô Vĩnh Bình sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu . - H. : Văn học . - 21cm

        T. 1 : Tiểu thuyết. - 2015. - 746tr.
         Giới thiệu cuộc đời và tác phẩm của nhà văn Xuân Thiều
        

VV78121 - 78122, DM25037, M151630 - 151632         

895.922334         

        

        DK: 2, DM: 1,KM: 3,HĐ: 4

        124 . XUÂN THIỀU. Xuân Thiều toàn tập : Bốn tập/ Xuân Thiều ; Ngô Vĩnh Bình sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu . - H. : Văn học . - 21cm

        T. 4 : Ký sự, truyện thiếu nhi, tiểu luận phê bình, thơ. - 2015. - 771tr.
        

VV78127 - 78128, DM25040, M151639 - 151641         

895.922334         

        

        DK: 2, DM: 1,KM: 3,HĐ: 4

        125 . XUÂN THIỀU. Xuân Thiều toàn tập : Bốn tập/ Xuân Thiều ; Ngô Vĩnh Bình sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu . - H. : Văn học . - 21cm

        T. 2 : Tiểu thuyết. - 2015. - 771tr.
        

VV78123 - 78124, DM25038, M151633 - 151634         

895.922334         

        

        DK: 2, DM: 1,KM: 2,HĐ: 4

        126 . XUÂN THIỀU. Xuân Thiều toàn tập : Bốn tập/ Xuân Thiều ; Ngô Vĩnh Bình sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu . - H. : Văn học . - 21cm

        T. 3 : Truyện ngắn, truyện vừa. - 2015. - 866tr.
        

VV78125 - 78126, DM25039, M151635 - 151638         

895.922334         

        

        DK: 2, DM: 1,KM: 4,HĐ: 4

        127 . Y ĐIÊNG. Truyện trên bờ sông Hinh. Hờ Giang : Tiểu thuyết. Truyện dài / Y Điêng . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 866tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

        

VV78107, M151601 - 151602         

895.922334         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

900 - Lịch sử - Địa lý

        128 . Cách mạng tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016 . - 806tr. ; 24cm

         Trình bày vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Giá trị của Cách mạng tháng Tám 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển

VL51493         

959.704         

        

         DK: 1

        129 . CHU CẨM PHONG. Nhật ký Chu Cẩm Phong : Truyện ký / Chu Cẩm Phong . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 863tr. : ảnh ; 21cm. - (Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước)

         Viết về những ngày tháng sống chiến đấu đầy gian khổ, khốc liệt của chiến sĩ Chu Cẩm Phong cùng đồng đội trên chiến trường miền Nam cho tới lúc hy sinh anh dũng

VV78105, M151597 - 151598         

959.7043         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

        130 . Hoàng Quốc Việt tiểu sử . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016 . - 419tr. : ảnh ; 21cm. - (Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam)

         Trình bày tóm lược về quê hương, gia đình và tuổi trẻ của Hoàng Quốc Việt; Những hoạt động sôi nổi của ông thời kỳ trước cách mạng tháng Tám, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà

VV78149, M151721         

959.704092         

         DK: 1,KM: 1

        131 . Hồ Tùng Mậu tiểu sử . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016 . - 231tr. : ảnh ; 21cm. - (Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam)

         Cuộc đời hoạt động và ghi lại những đóng góp của đồng chí Hồ Tùng Mậu với Đảng và cách mạng Việt Nam qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho toàn Đảng, toàn dân, trước hết là cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau

VV78148, M151720         

959.704092         

        

         DK: 1,KM: 1

        132 . Hướng dẫn du lịch của chính người Seoul : Sách ảnh . - H. : Thế giới, 2016 . - 80tr. : ảnh, bản đồ ; 20cm

         Giới thiệu về Seoul; Thông tin thiết yếu khi đi du lịch Seoul; Thông tin du lịch cơ bản; Sự kiện và lễ hội; Tour du lịch gợi ý theo thời gian du lịch; Top 5 kinh nghiệm không thể bỏ qua ở Seoul; Giới thiệu các khu du lịch ở Seoul

DM25056, M151737 - 151741         

915.195         

        

         DM: 1,KM: 5,HĐ: 4

        133 . Kể chuyện xây lăng Bác Hồ và bảo vệ, giữ gìn thi hài Bác / Nguyễn Thái Anh chủ biên . - H. : Thanh niên, 2015 . - 267tr. ; 19cm

         Gồm những viết: Kể chuyện xây lăng Bác Hồ, đón Bác về giữa trái tim, nhiệm vụ đặc biệt ở 75A, những chuyến hành quân đặc biệt, những ký ức ngày đầu giữ thi hài Bác; Chuyện kể về 6 lần di chuyển thi hài Bác... sẽ cung cấp nhiều tư liệu quý về công trình trang nghiêm này và việc bảo quản, giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VV78155 - 78156, DM25055, M151734 - 151736         

959.704         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        134 . KIM KI HEUNG. Lịch sử lập quốc Cao Câu Ly : Tìm về thời đại của thần thoại Chu Mông / Kim Ki Heung ; Huỳnh Thị Thu Thảo dịch . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 279tr. ; 21cm

         Toàn cảnh lịch sử thành lập cường quốc Cao Câu Ly của Hàn Quốc

VV78145         

951.95         

        

         DK: 1

        135 . NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN. Chiến tranh và hòa bình trong lịch sử và đương đại : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đình Chiến, Văn Đức Thanh . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016 . - 526tr. ; 24cm

         Luận giải những vấn đề lý luận về chiến tranh và hòa bình; Lược khảo quá trình nhận thức và giải quyết vấn đề chiến tranh và hòa bình trong lịch sử thế giới và Việt Nam, đúc kết kinh nghiệm lịch sử; Phân tích vấn đề chiến tranh và hòa bình trong thế giới đương đại và khái quát những vấn đề đặt ra; Khái quát những khía cạnh cơ bản về xây dựng quốc phòng Việt Nam gắn với nhận thức giải quyết vấn đề chiến tranh và hòa bình

VL51494         

909         

        

         DK: 1

        136 . NGUYỄN KHẮC PHÊ. Những người mở đường ngày ấy... : Ký sự / Nguyễn Khắc Phê . - H. : Giao thông vận tải, 2015 . - 403tr. : ảnh ; 21cm

         Ghi lại cuộc chiến đấu ở vùng đất lửa Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước về những con người của ngành giao thông vận tải

 

VV78152 - 78153, DM25053, M151728 - 151730         

959.7043         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        137 . Những tấm gương anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam . - H. : Thanh niên, 2015 . - 475tr. : ảnh ; 21cm

         Giới thiệu bài nói của Bác Hồ với thanh niên xung phong tại Đại hội thi đua các đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước; Gương các anh hùng và các đơn vị anh hùng thanh niên xung phong Việt Nam

VV78147         

959.704         

        

         DK: 1

        138 . PHAN HÀM. Xuân giải phóng : Ký sự / Phan Hàm . - H. : Quân đội nhân dân, 2015 . - 598tr. ; 21cm

        

VV78151, M151725 - 151727         

959.7043         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        139 . PHẠM ĐỨC HÓA. Chiến thắng sông Lô : Ký sự / Phạm Đức Hóa, Đỗ Chí . - H. : Dân trí, 2016 . - 159tr. : ảnh, sơ đồ ; 21cm

         Trình bày vị trí chiến lược quan trọng của sông Lô đối với căn cứ địa Việt Bắc; Quân và dân Việt Bắc chuẩn bị phá kế hoạch Thu Đông 1947 của giặc Pháp và diễn biến các trận đánh như Khoan Bộ, Đoan Hùng, trận phục kích Khe Lau và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng sông Lô

VV78154, DM25054, M151731 - 151733         

959.7041         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        140 . PHẠM THỊ THÚY HỒNG. Tiếng Việt du lịch / Phạm Thị Thúy Hồng . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 218tr. : ảnh, bản đồ ; 24cm

         Gồm 15 bài học về du lịch như du lịch và vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch; Các kiến thức cơ bản của hướng dẫn viên du lịch; Phong cách, đức tính và một số phẩm chất khác của hướng dẫn viên du lịch; cơ cấu khách du lịch...

VL51495         

915.97         

        

         DK: 1,HĐ: 3

        141 . Phạm Văn Đồng với văn hóa dân tộc . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016 . - 551tr. : ảnh ; 24cm

         Gồm những bài viết giới thiệu quá trình tham gia và hoạt động cách mạng của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng; Những cống hiến của ông đối với sự nghiệp phát triển văn hóa của dân tộc Việt Nam

VL51491         

959.704092         

        

         DK: 1

        142 . THÍCH ĐẠI SÁN. Hải ngoại kỷ sự / Thích Đại Sán ; Hải Tiên Nguyễn Duy Bột, Nguyễn Phương dịch ; Nguyễn Thanh Tùng hiệu chú, giới thiệu . - H. : Đại học Sư phạm, 2015 . - 496tr. : ảnh ; 24cm

         Tái hiện bức tranh lịch sử Việt Nam, đặc biệt là của mảnh đất phương Nam một cách đa dạng, nhiều mặt, có cả vấn đề hiện nay là chủ quyền nước ta với các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

VL51497, DM25076, M151861 - 151862         

959.70272         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        143 . TIÊU THI MỸ. Mưu lược Mao Trạch Đông : Sách tham khảo / Tiêu Thi Mỹ ; Thanh Huyền, Văn Tân dịch . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016 . - 550tr. ; 24cm

         Trình bày về cuộc đời và sự nghiệp của Mao Trạch Đông; Mười mưu lược trong cuộc sống và lãnh đạo cách mạng Trung Quốc của Mao Trạch Đông

VL51492         

951.05092         

        

         DK: 1

        144 . TRẦN VĂN TRÀ. Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm / Trần Văn Trà . - Tái bản có sửa chữa, bổ sung . - H. : Quân đội nhân dân, 2015 . - 408tr. : ảnh ; 21cm

        

VV78150, M151722 - 151724         

959.7043         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 2

        145 . Từ điển lịch sử Việt Nam : Từ khởi nguồn đến 938 / Vũ Văn Quân chủ biên . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 352tr. ; 24cm

        

VL51490         

959.70103         

        

         DK: 1,HĐ: 2

        146 . VÕ NGUYÊN GIÁP. Những bài viết và nói chọn lọc thời kỳ đổi mới / Võ Nguyên Giáp . - H. : Chính trị quốc gia ; Quân đội nhân dân, 2001 . - 563tr. : ảnh ; 21cm

         Gồm những bài viết và nói chọn lọc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ năm 1989 đến 2001 về tư tưởng Hồ Chí Minh; Về xây dựng đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa; Về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

VV78146         

959.704092         

        

         DK: 1


 
Date Posted: 06/09/2016
Number of Views: 1215

Quay Về

Tra cứu

Sách nói

Trang thiếu nhi

Hình ảnh