THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10 NĂM 2016

000 - Tin học - Thông tin - Tác phẩm tổng quát

 

        1 . Quản trị - ứng dụng server và VB.Net / Hoàng Anh Quang biên soạn . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 231tr. : hình ; 21cm

         Trình bày hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server 2008; Xây dựng ứng dụng quản lý với VB.net

VV78415, M152503 - 152504, VV013290, PM039916         

005.3         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 2

100 - Triết học - Cận tâm lý và thuyết huyền bí - Tâm lý học

 

        2 . DAVIS, ROWAN. 12 chòm sao và những chuyện chia tay mới hiểu / Rowan Davis ; Leslie Salmon dịch . - H. : Thế giới, 2016 . - 191tr. ; 21cm

         Những bí ẩn của 12 cung hoàng đạo, từ đó giúp bạn có cách ứng xử thích hợp trong tình yêu đối xử một cách vị tha và thông minh với người bạn cũ của mình

DM25244, VV78381, M152398 - 152400, VV013257, PM039841 - 039842         

133.5         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        3 . Lời khuyên cho cuộc sống / Hoàng Nguyên biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 207tr. ; 21cm. - (Cẩm nang cuộc sống)

        Những lời khuyên quý báu, những kinh nghiệm trong cuộc sống làm thay đổi số phận con người trên tất cả các phương diện, giúp mỗi người thành đạt hơn trong cuộc sống

DM25289, VV78420, M152515 - 152516, VV013296, PM039924         

158         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        4 . Nhẫn sóng yên biển lặng / Trọng Phụng biên soạn . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 235tr. ; 21cm. - (Cẩm nang cuộc sống)

         Cách tìm kiếm hạnh phúc từ những điều giản đơn trong cuộc sống giúp bạn sống vui vẻ, tràn đầy năng lượng .

DM25288, VV78419, M152513 - 152514, VV013295, PM039923         

158         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        5 . Những tấm gương hiếu thảo ngày nay / Thu Hiền tuyển chọn . - H. : Dân trí, 2016 . - 180tr. ; 21cm. - (Đánh thức yêu thương)

        

DM25279, VV78410, M152492 - 152494, VV013285, PM039910 - 039911         

173         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        6 . Quan hệ tốt sinh giá trị tốt / biên soạn : Nguyễn An, Khánh Linh . - H. : Lao động, 2015 . - 233tr. ; 21cm

         Một số cách để bạn được những người xung quanh yêu quý, lượng thứ giúp bạn có mối quan hệ tốt để thành công trong cuộc sống .

DM25280, VV78411, M152495 - 152496, VV013286, PM039912         

158.1         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        7 . SHARP, TIMOTHY J.. 100 cách sống hạnh phúc : Cẩm nang dành cho người bận rộn / Timothy J. Sharp ; Lê Thiện Trí dịch ; Vũ Thái Hà hiệu đính . - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016 . - 303tr. ; 18cm

         Chia sẻ 100 động cơ nâng đỡ tinh thần có thể thực hành trong cuộc sống hàng ngày một cách nhẹ nhàng mà đem đến những kết quả làm thay đổi cuộc đời

DM25287, VN2690, M152511 - 152512, VN034589, PM039922         

158.1         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        8 . Văn hóa đạo đức / Quỳnh Phương biên soạn . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 190tr. ; 21cm

         Trình bày khái quát về văn hóa, đạo đức và văn hóa đạo đức; Một số bài nghiên cứu liên quan đến văn hóa đạo đức ở Việt Nam .

DM25290, VV78421, M152517 - 152518, VV013297, PM039925         

170.9597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

200 - Tôn giáo

 

        9 . ĐỖ HỒNG NGỌC. Gươm báu trao tay = Handing down the precious sword  : Viết về kinh Kim Cang Bát - Nhã. Song ngữ Anh - Việt/ Đỗ Hồng Ngọc ; Diệu Hạnh Giao Trinh dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015 . - 190tr. ; 21cm

         Phân tích nội dung kinh Kim Cang và lời dạy của Phật một cách đơn giản dễ hiểu

DM25283, VV78414, M152501 - 152502, VV013289, PM039915         

294.3         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        10 . NABHANIILANANDA, DADA. Nhắm mắt lại để mở tâm trí : Nhập môn thiền tâm / Dada Nabhaniilananda ; dịch : Vũ Thái Hà, Phương Sa . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016 . - 271tr. ; 21cm

         Trình bày về thiền tâm linh, nhận thức về thực hành thiền đều đặn, thiền làm bình an tâm trí và đưa sự chú ý vào bản ngã bên trong, mô tả sự tập trung và ý nghĩa của thiền, sự tác động của thiền đối với tâm trí, những thấu hiểu bên trong từ thiền

DM25282, VV78413, M152499 - 152500, VV013288, PM039914         

294.3         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

300 - Khoa học xã hội

 

        11 . Biển, đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc . - H. : Nxb. Hà Nội, 2016 . - 250tr. ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)

         Gồm những bài viết khẳng định chân lý không thể đảo ngược được về chủ quyền biển đảo Việt Nam; Kiên cường đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc .

DM25308, VV78439 - 78440, M152553 - 152554, VV013315, PM039943         

320.109597         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        12 . Bí quyết làm nên bản lĩnh người phụ nữ hiện đại / biên soạn : Phương Lan, Phong Lan . - H. : Thế giới, 2015 . - 411tr. : minh họa ; 27cm

         Những bí quyết làm nên bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại: Đời sống và việc làm; Nền tảng của gia đình; Dạy con có tâm, có tài; Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật; Kiến thức bỏ túi .

DM25257, VL51614, M152418, VL000945, PM039856         

305.409597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 1,HĐ: 2

        13 . Chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mức lương tối thiểu vùng năm 2016 / Vũ Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống . - H. : Lao động, 2015 . - 400tr. : ảnh, bảng ; 27cm

         Giới thiệu quy định mới về mức lương tối thiểu vùng năm 2016; Các nghị định, thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách về lao động, tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Các chính sách mới về trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng .

DM25251, VL51608, M152412, VL000939, PM039850         

344.59701         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 1,HĐ: 2

        14 . Đảng với cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí . - H. : Văn hóa dân tộc, 2015 . - 382tr. ; 27cm

         Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chống quan liêu, tham ô, lãng phí; Những văn bản của Đảng, chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tham nhũng, lãng phí ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp phòng, chống; Một số vụ án tham nhũng nhìn từ những bài viết trên báo chí; Tham nhũng và chống tham nhũng - nhìn ra nước ngoài

DM25252, VL51609, M152413, VL000940, PM039851         

324.2597071         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 1,HĐ: 2

        15 . Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn kiện Đại hội XII của Đảng / Vũ Đình Quyền sưu tầm và hệ thống . - H. : Dân trí, 2016 . - 400tr. : ảnh ; 27cm

         Giới thiệu một số hình ảnh về Đại hội XII của Đảng; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam năm 2011; Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; Một số văn kiện Đại hội XII của Đảng; Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đặc điểm cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên; Một số văn kiện mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

DM25255, VL51612, M152416, VL000943, PM039854         

324.2597071         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 1,HĐ: 2

        16 . Giúp bạn bước vào cuộc sống gia đình / biên soạn : Minh Khánh, An Nguyên . - H. : Thanh niên, 2015 . - 207tr. ; 21cm. - (Cẩm nang cuộc sống)

         Những điều nên biết đối với phụ nữ, đàn ông và cả hai trước khi kết hôn; Những điều cần biết với vợ, với chồng và cả hai sau khi kết hôn

DM25307, VV78438, M152551 - 152552, VV013314, PM039942         

306.85         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        17 . HOÀNG NAM. Đại cương nhân học văn hóa Việt Nam / Hoàng Nam . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 303tr. ; 21cm

         Trình bày khái quát những nội dung cơ bản về nhân học văn hóa Việt Nam theo cách tiếp cận dân tộc ngôn ngữ học

DM25297, VV78428, M152531 - 152532, VV013304, PM039932         

306.09597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        18 . Hoàng Sa - Trường Sa chủ quyền của Việt Nam / Đỗ Bang chủ biên . - Tái bản . - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016 . - 386tr. ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)

DM25310, VV78443 - 78444, M152557 - 152558, VV013317, PM039945         

320.109597         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        19 . Hướng về biển, đảo quê hương . - H. : Nxb. Hà Nội, 2016 . - 254tr. ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)

         Thủ đô Hà Nội và cả nước kết nối trái tim cùng hướng về biển, đảo thiêng liêng; Báo chí với biển, đảo quê hương

DM25309, VV78441 - 78442, M152555 - 152556, VV013316, PM039944         

320.109597         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        20 . Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 100tr. ; 19cm

         Gồm 98 điều luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

 

DM25243, VV78379 - 78380, M152395 - 152397, VV013256, PM039840         

342.59702         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 2

        21 . Luật kế toán và các luật về thuế, phí, lệ phí, thống kê : Thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII . - Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2016 . - 431tr. : bảng ; 28cm

         Giới thiệu luật kế toán, luật thống kê, luật phí và lệ phí; Các luật về thuế; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

DM25256, VL51613, M152417, VL000944, PM039855         

343.59704         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 1,HĐ: 2

        22 . LƯU VĂN LỢI. Hoàng Sa - Trường Sa trong tâm thức Việt Nam / Lưu Văn Lợi, Kim Quang Minh . - H. : Công an nhân dân, 2016 . - 298tr. ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)

         Phân tích lập trường của cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc để khẳng định chân lý khách quan: Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi và Hoàng Sa - Trường Sa luôn sống mãi trong tâm thức Việt Nam

DM25311, VV78445 - 78446, M152559 - 152560, VV013318, PM039946         

320.109597         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        23 . Những "cột mốc sống" kiên cường trên biển . - H. : Nxb. Hà Nội, 2016 . - 255tr. : ảnh ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)

         Những bài viết, ảnh về những chiến sỹ đang chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

DM25312, VV78447 - 78448, M152561 - 152562, VV013319, PM039947         

320.109597         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        24 . Những điều cần biết về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 415tr. : ảnh ; 27cm

         Giới thiệu hình ảnh một số hoạt động về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Những hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra. giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Tài liệu bồi dưỡng chuyên ngành kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

DM25254, VL51611, M152415, VL000942, PM039853         

324.2597071         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 1,HĐ: 2

        25 . Phương pháp giáo dục mới giúp trẻ thông minh sáng tạo / biên soạn : Vũ Hoàn, Hà Sơn . - H. : Lao động, 2015 . - 264tr. ; 21cm

        Tổng quan về phương pháp giáo dục giúp trẻ phát triển trí thông minh và sự sáng tạo gồm: Giáo dục tinh thần trách nhiệm; nhân cách; khả năng sáng tạo; tự tin lạc quan; nghiêm khắc với bản thân; hợp tác cùng phát triển; nỗ lực theo đuổi.

DM25281, VV78412, M152497 - 152498, VV013287, PM039913         

370.15         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        26 . Quản lý di sản văn hóa / Nguyễn Thị Kim Loan chủ biên ; Nguyễn Trường Tân . - H. : Văn hóa thông tin ; Viện Văn hóa, 2014 . - 362tr. ; 21cm

         Trình bày khái quát chung về di sản văn hóa; Hệ thống các di sản văn hóa Việt Nam; Quản lý nhà nước về di sản văn hóa dân tộc; Nghiệp vụ quản lý di sản văn hóa

DM25246, VV78384, M152404 - 152405, VV013259, PM039844         

306         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        27 . Tìm hiểu chính sách quốc phòng toàn dân trong tình hình mới / Vũ Đình Quyền sưu tầm, hệ thống . - H. : Lao động, 2016 . - 403tr. : ảnh, bảng ; 27cm

         Tìm hiểu chính sách quốc phòng toàn dân trong tình hình mới ở các bộ, ngành, địa phương; Giới thiệu luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật giáo dục quốc phòng và an ninh; Phòng không nhân dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc

 

DM25253, VL51610, M152414, VL000941, PM039852         

343.597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 1,HĐ: 2

        28 . TRẦN VĂN BÍNH. Văn hóa Việt Nam trên đường đổi mới thời cơ và thách thức / Trần Văn Bính . - H. : Quân đội nhân dân, 2015 . - 367tr. ; 21cm

         Trình bày vấn đề văn hóa trong di sản lý luận kinh điển; Văn hóa Việt Nam trên đường đổi mới một số vấn đề lý luận và thực tiễn

DM25306, VV78437, M152549 - 152550, VV013313, PM039941         

306.09597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        29 . Văn hóa du lịch ở Việt Nam / Quế Hương biên soạn . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 271tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm

         Bước đầu tìm hiểu đặc trưng văn hoá Việt Nam theo từng vùng lãnh thổ. Là sự tổng hợp các kiến thức liên quan đến văn hóa và văn hóa du lịch, giới thiệu khái quát các điểm du lịch nổi tiếng ở nước ta. Sách gồm 3 phần chính: Khái quát về văn hóa và văn hóa du lịch; Văn hóa du lịch ở Việt Nam; Một số bài nghiên cứu liên quan đến văn hóa du lịch ở Việt Nam.

DM25293, VV78424, M152523 - 152524, VV013300, PM039928         

306.409597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        30 . Văn hóa giao tiếp / Hoàng Trọng Canh chủ biên ; Quế Mai Hương . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 248tr. ; 21cm

         Trình bày khái quát chung về giao tiếp; Một số bài nghiên cứu liên quan đến văn hóa giap tiếp ở Việt Nam

DM25292, VV78423, M152521 - 152522, VV013299, PM039927         

302.209597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        31 . Văn hóa giáo dục / Quế Thị Mai Hương biên soạn . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 183tr. : bảng ; 21cm

         Trình bày khái quát chung về văn hóa và văn hóa giáo dục; Một số bài nghiên cứu về văn hóa giáo dục ở Việt Nam

DM25295, VV78426, M152527 - 152528, VV013302, PM039930         

306.409597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        32 . Văn hóa hội nhập / Nguyễn Thị Quỳnh Phương biên soạn . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 202tr. ; 21cm

         Trình bày khái quát về văn hóa và hội nhập văn hóa; Tiền trình hội nhập của văn hóa Việt Nam; Giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập; Một số bài nghiên cứu về hội nhập văn hóa

DM25291, VV78422, M152519 - 152520, VV013298, PM039926         

306.409597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        33 . Văn hóa làng Việt Nam - Lễ hội truyền thống / Vũ Kim Yến biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 247tr. ; 21cm. - (Tủ sách văn hóa truyền thống)

         Trình bày vài nét về lễ hội truyền thống Việt Nam và lễ hội làng; Một số lễ hội dân gian đặc sắc trong văn hóa làng Việt; Lễ hội làng truyền thống trong dòng chảy hiện đại

DM25298, VV78429, M152533 - 152534, VV013305, PM039933         

394.269597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        34 . Văn hóa làng Việt Nam - Phong tục lễ nghi / Thu Hằng biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 199tr. ; 21cm. - (Tủ sách văn hóa truyền thống)

         Trình bày khái quát về phong tục lễ nghi; Một số lễ nghi phong tục đặc sắc trong văn hóa làng ở Việt Nam; Lễ nghi phong tục trong văn hóa làng Việt Nam truyền thống đến hiện đại

DM25300, VV78431, M152537 - 152538, VV013307, PM039935         

390.09597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        35 . Văn hóa làng Việt Nam - Tín ngưỡng dân gian / Vũ Kim Yến biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 227tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Tủ sách văn hóa truyền thống)

         Giới thiệu vài nét về tín ngưỡng làng xã; Tín ngưỡng dân gian thể hiện trong các sinh hoạt văn hóa tiêu biểu ở làng; Tín ngưỡng dân gian trong văn hóa làng hiện nay: Thực trạng và giải pháp

DM25303, VV78434, M152543 - 152544, VV013310, PM039938         

398.09597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        36 . Văn hóa làng Việt Nam - Trò chơi dân gian / Vũ Kim Yến biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 215tr. : ảnh, hình vẽ ; 21cm. - (Tủ sách văn hóa truyền thống)

         Giới thiệu trò chơi dân gian trong hội làng Việt; Một số trò chơi dân gian tiêu biểu trong văn hóa làng ở Việt Nam; Trò chơi dân gian trong văn hóa làng từ truyền thống đến hiện đại

DM25304, VV78435, M152545 - 152546, VV013311, PM039939         

394.09597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        37 . Văn hóa làng Việt Nam qua ca dao dân ca / Bùi Xuân Mỹ biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 211tr. ; 21cm. - (Tủ sách văn hóa truyền thống)

         Giới thiệu làng Việt cổ và văn hóa làng văn hóa làng Việt qua ca dao dân ca; Ca dao làng Việt

DM25301, VV78432, M152539 - 152540, VV013308, PM039936         

390.809597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        38 . Văn hóa làng Việt Nam qua câu đố dân gian / Nguyễn Văn Tân biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 231tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách văn hóa truyền thống)

         Văn hóa làng xã phản ánh qua câu đố dân gian; Câu đố dân gian trong văn hóa làng Việt; Văn hóa làng qua câu đố dân gian

DM25302, VV78433, M152541 - 152542, VV013309, PM039937         

398.609597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        39 . Văn hóa làng Việt Nam qua những bài dân ca / Nguyễn Văn Tân biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 223tr. ; 21cm. - (Tủ sách văn hóa truyền thống)

         Giới thiệu làng Việt cổ và văn hóa làng Việt; Dân ca trong văn hóa làng Việt; Tuyển chọn một số bài dân ca

DM25299, VV78430, M152535 - 152536, VV013306, PM039934         

398.809597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        40 . Văn hóa làng Việt Nam qua tục ngữ dân gian / Nguyễn Kim Loan biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 259tr. ; 21cm. - (Tủ sách văn hóa truyền thống)

         Trình bày cơ sở khoa học nghiên cứu văn hóa làng qua tục ngữ dân gian; Văn hóa làng Việt Nam nhìn từ phương diện lịch sử, xã hội; Văn hóa làng qua tục ngữ; Từ những giá trị truyền thống trong văn hóa làng cổ đến xây dựng làng văn hóa và nông thôn mới

DM25305, VV78436, M152547 - 152548, VV013312, PM039940         

398.909597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        41 . Văn hóa lễ hội / Thanh Thùy biên soạn . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 231tr. ; 21cm

         Trình bày khái quát về văn hóa và lễ hội; Một số bài nghiên cứu liên quan đến văn hóa lễ hội ở Việt Nam

 

DM25296, VV78427, M152529 - 152530, VV013303, PM039931         

394.26597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        42 . Văn hóa Việt Nam hỏi và đáp / Quỳnh Phương biên soạn . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 255tr. ; 21cm

         Gồm các câu hỏi đáp về văn hóa Việt Nam như tín ngưỡng và phong tục dân gian, phong tục tập quán nghi lễ dân gian...

DM25294, VV78425, M152525 - 152526, VV013301, PM039929         

306.09597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        43 . Vững bước trên con đường thắng lợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Vũ Đình Quyền sưu tầm, tuyển chọn . - H. : Lao động, 2016 . - 404tr. : ảnh ; 27cm

         Giới thiệu những hình ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những bài viết, bài nói, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

DM25250, VL51607, M152411, VL000938, PM039849         

335.4346         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 1,HĐ: 2

400 - Ngôn ngữ

 

        44 . ĐÀO DUY ANH. Hán - Việt từ điển giản yếu : 5000 đơn tự, 40000 từ ngữ / Đào Duy Anh ; hiệu đính : Hãn Mạn Tử, Giao Tiều . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 605tr. ; 24cm

         Giới thiệu 5000 đơn tự và 40000 từ ngữ trên nhiều lĩnh vực như: Triết học, thần học, khoa học tự nhiên, xã hội học

DM25258, VL51615, M152419 - 152420, VL000946, PM039857         

495.17         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        45 . NGUYỄN THƯỢNG HÙNG. Dịch thuật những tri thức cần thiết / Nguyễn Thượng Hùng . - H. : Tri thức, 2014 . - 1040tr. ; 24cm

         Trình bày một cách hệ thống và bao quát những tri thức cơ bản mà người dịch cần có: Những kiến thức về ngôn ngữ dịch và ngôn ngữ được dịch, văn bản học, ngữ dụng học, đối chiếu ngôn ngữ cũng như về nền văn hóa của hai dân tộc nói các ngôn ngữ trên

DM25247, VL51604, M152406, VL000935, PM039845         

418         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 1,HĐ: 2

        46 . Phương pháp đọc sách khoa học và hiệu quả / Mai Hương sưu tầm, biên soạn . - H. : Quân đội nhân dân, 2016 . - 232tr. ; 21cm

         Trình bày có hệ thống và tuân theo trình tự của quá trình đọc; Những kỹ năng kết hợp giữa những phương pháp tiên tiến hiện đại và phương pháp đọc truyền thống tiêu biểu

DM25345, VV78486, M152628 - 152629, VV013352, PM039981         

418         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

600 - Công nghệ (Khoa học ứng dụng)

 

        47 . 100 cách yêu thương và giáo dục con trong gia đình / Liên Hoàn sưu tầm, biên soạn . - H. : Quân đội nhân dân, 2015 . - 304tr. ; 21cm. - (Tủ sách giáo dục trong gia đình)

         Cha mẹ tìm hiểu 100 cách thấu hiểu tôn trọng, khen ngợi, rèn luyện, tín ngưỡng, dẫn dắt, hướng dẫn, giúp đỡ, phát triển, bồi dưỡng trong quá trình yêu thương và giáo dục con trong gia đình

DM25336, VV78476, M152610 - 152611, VV013343, PM039972         

649         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        48 . 100 thói quen sinh hoạt lành mạnh để bảo vệ sức khỏe / Nguyễn Thanh Hà sưu tầm, tuyển chọn . - H. : Quân đội nhân dân, 2015 . - 224tr. ; 21cm

         Giới thiệu những điều thú vị trong cuộc sống giúp bạn đọc tìm hiểu, khám phá lại, nhận thức lại những kiến thức có liên quan chặt chẽ tới cuộc sống, với sự tồn tại và phát triển của chúng ta

DM25325, VV78465, M152588 - 152589, VV013332, PM039961         

613         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        49 . 365 bí quyết tự bảo vệ sức khỏe mỗi ngày / Thanh Giang tổng hợp, biên soạn . - H. : Quân đội nhân dân, 2015 . - 244tr. ; 21cm

         Gồm 300 lời khuyên đối với sức khỏe và 65 sai lầm liên quan đến sức khỏe

DM25326, VV78466, M152590 - 152591, VV013333, PM039962         

613.6         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        50 . Bài thuốc dân gian chữa bệnh người lớn / Nguyễn Văn Thái soạn dịch . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 233tr. ; 21cm

         Gồm các bài thuốc dân gian chữa bệnh nội khoa, ngoại khoa dành cho người lớn

DM25329, VV78469, M152596 - 152597, VV013336, PM039965         

615.8         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        51 . Bài thuốc dân gian chữa bệnh trẻ em và phụ nữ / Nguyễn Văn Thái soạn dịch . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 207tr. ; 21cm

         Những bài thuốc dân gian chữa bệnh nhi khoa, phụ khoa, những trở ngại về chức năng tính dục, da liễu

DM25328, VV78468, M152594 - 152595, VV013335, PM039964         

615.8         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        52 . Bí quyết sống vui, sống khỏe tươi trẻ mỗi ngày / tuyển chọn : Tăng Bình, Ngọc Tuyền . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 383tr. : minh họa ; 27cm

         Những bí quyết và thói quen sống vui, sống khỏe tươi trẻ mỗi ngày, tươi trẻ từ những thực phẩm hàng ngày, tươi trẻ bằng phương pháp luyện tập yoga; Bí quyết đẩy lùi bệnh tật từ những chế độ đơn giản nhất; Những câu chuyện hay giúp chiêm nghiệm về cuộc sống

DM25249, VL51606, M152410, VL000937, PM039848         

613         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 1,HĐ: 2

        53 . Giáo dục giới tính / Trọng Phụng biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 251tr. ; 21cm. - (Giáo dục trong gia đình)

         Tìm hiều những thay đổi về tâm sinh lý của trẻ từ 10 - 16 tuổi; Cách cha mẹ giúp đỡ và dìu dắt trẻ bước qua thời kỳ khó khăn nhất của tuổi trưởng thành

DM25335, VV78475, M152608 - 152609, VV013342, PM039971         

649         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        54 . Giúp bạn lần đầu làm bố mẹ / biên soạn : Minh Khánh, An Nguyên . - H. : Thanh niên, 2015 . - 199tr. ; 21cm. - (Cẩm nang cuộc sống)

         Những điều nên làm của vợ hoặc chồng khi mang thai và thời kỳ đầu làm bố mẹ

DM25338, VV78478, M152614 - 152615, VV013345, PM039974         

649         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        55 . Giúp con phát triển thể lực : Qua những trò chơi dân gian Việt Nam / Vũ Kim Yến biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 235tr. ; 21cm. - (Giáo dục trong gia đình)

         Giới thiệu các trò chơi dân gian giúp trẻ phát triển thể lực toàn diện; Hướng dẫn tổ chức các trò chơi dân gian

DM25331, VV78471, M152600 - 152601, VV013338, PM039967         

649         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        56 . LÔ CẦN. Những sai lầm trong giáo dục gia đình / Lô Cần ; biên dịch : Dương Vũ, Ngô Xuân Lãng . - H. : Lao động xã hội, 2015 . - 214tr. ; 21cm. - (Giáo dục trong gia đình)

         Trình bày các quan niệm giáo dục bằng các ví dụ đời thường và ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu để qua từng câu chuyện những người mẹ suy ngẫm lại cách giáo dục của mình để gia đình thực sự là mảnh vườn vui vẻ để con trẻ trưởng thành

DM25332, VV78472, M152602 - 152603, VV013339, PM039968         

649         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        57 . LÔ CẦN. Quan niệm mới về giáo dục trong gia đình / Lô Cần ; biên dịch : Dương Vũ, Ngô Xuân Lãng . - H. : Lao động xã hội, 2015 . - 303tr. ; 21cm. - (Giáo dục trong gia đình)

         Giúp những người mẹ nuôi dạy trẻ trở thành người có nhân cách, cá tính, kỹ năng thích ứng với xã hội

DM25333, VV78473, M152604 - 152605, VV013340, PM039969         

649         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        58 . LÔ CẦN. Ý thức và trách nhiệm / Lô Cần ; biên dịch : Dương Vũ, Nguyễn Thanh Hằng . - H. : Thanh niên, 2015 . - 251tr. ; 21cm. - (Giáo dục trong gia đình)

         Sự giáo dục của cha mẹ đối với con cái theo từng giai đoạn trưởng thành giúp con có ý thức và trách nhiệm đối với bản thân và những người xung quanh, với xã hội

DM25339, VV78479, M152616 - 152617, VV013346, PM039975         

649         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        59 . Những bài thuốc dân gian từ hoa quả vườn nhà / Nguyễn Khiêm biên soạn . - H. : Quân đội nhân dân, 2015 . - 208tr. : ảnh ; 21cm

         Các bài thuốc dân gian chữa bệnh về hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, tiết niệu, sinh dục, bệnh thần kinh, da liễu, các loại rượu bổ từ hoa, trái cây, các bài thuốc chữa hiếm muộn và chăm sóc sắc đẹp từ hoa, trái cây

DM25327, VV78467, M152592 - 152593, VV013334, PM039963         

615.8         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        60 . Những điều cha mẹ chăm sóc khuyên dạy con / Hải Nguyên biên soạn . - H. : Thanh niên, 2015 . - 191tr. ; 21cm. - (Tủ sách giáo dục trong gia đình)

         Cách chăm sóc, khuyên dạy con trai; Cách chăm sóc, khuyên dạy con gái của cha mẹ trong gia đình

DM25337, VV78477, M152612 - 152613, VV013344, PM039973         

649         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        61 . PHAN LINH. Những cô gái ồn ào : 365 ngày trong thế giới PR / Phan Linh, Bạch Dương . - H. : Thế giới, 2016 . - 235tr. : tranh vẽ ; 20cm

         Giới thiệu phương pháp giúp chúng ta bắt đầu con đường quản lý thương hiệu cá nhân, hoạch định tốt tương lai, đồng thời tạo lập một phong cách sống tự tin và đầy những sắc màu thú vị

DM25245, VV78382 - 78383, M152401 - 152403, VV013258, PM039843         

659.1         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 2

        62 . PHẠM ĐỨC. Học ăn, học nói học gói, học mở / Phạm Đức . - H. : Thanh niên, 2016 . - 199tr. ; 21cm

         Qua những câu chuyện từ cổ đến hiện đại của nước ta và các nước để nói về cách sống, cách xử thế của con người với xã hội và thiên nhiên

DM25330, VV78470, M152598 - 152599, VV013337, PM039966         

646.7         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        63 . Quan tâm và yêu thương / biên soạn : Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Quyên . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 299tr. ; 21cm. - (Giáo dục trong gia đình)

         Cách thể hiện sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ đối với con cái trong gia đình theo sự phát triển tâm sinh lý của trẻ

DM25340, VV78480, M152618 - 152619, VV013347, PM039976         

649         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        64 . Thắp lên niềm đam mê sáng tạo : Kể chuyện về những phát minh kỳ diệu / Vũ Minh Dũng biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 271tr. ; 21cm. - (Giáo dục trong gia đình)

         Các câu chuyện nhỏ về quá trình hình thành phát minh của các tác giả kể từ khi họ có ý tưởng cho tới quá trình thực hiện và hoàn thiện chúng

 

DM25334, VV78474, M152606 - 152607, VV013341, PM039970         

608         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

700 - Nghệ thuật - Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí

 

        65 . Họa sĩ Bùi Trang Chước tác giả vẽ mẫu quốc huy Việt Nam / biên soạn : Bùi Minh Thủy, Kiều Mai Sơn . - H. : Quân đội nhân dân, 2016 . - 151tr. : ảnh ; 21cm

         Giới thiệu họa sĩ Bùi Trang Chước - một tài năng và đức độ cả cuộc đời nghệ thuật luôn trăn trở với nghề, dồn tài trí vào từng tác phẩm, dành tâm huyết trong việc truyền dạy kiến thức cho thế hệ sau, tận lực phục vụ sự nghiệp cách mạng của đất nước

DM25343, VV78484, M152624 - 152625, VV013350, PM039979         

759.9597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,ĐC: 1,HĐ: 2

        66 . KAY. Angelina Jolie bản sắc một huyền thoại / Kay . - H. : Thế giới, 2016 . - 507tr. : ảnh ; 24cm

        

DM25248, VL51605, M152407 - 152409, VL000936, PM039846 - 039847         

791.4302         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        67 . Trang trí nhà / biên soạn : Dương Ngọc Lê, Nguyễn Thị Vân Anh . - H. : Văn hóa thông tin, 2016 . - 103tr. : hình vẽ ; 21cm

         Cách trang trí trần nhà, phòng ở, tường, nền nhà, thiết kế và sản xuất một số đồ dùng trong nhà, sửa chữa thường xuyên một số thiết bị trong nhà

DM25344, VV78485, M152626 - 152627, VV013351, PM039980         

747         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        68 . TRẦN QUỲNH MAI. Âm nhạc với tuổi thơ / Trần Quỳnh Mai . - H. : Thanh niên, 2015 . - 295tr. ; 21cm

         Giới thiệu âm nhạc với tuổi thơ; Một số bài hát và ca cảnh dành cho thiếu nhi

DM25342, VV78482 - 78483, M152622 - 152623, VV013349, PM039978         

782.42         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        69 . Văn hóa làng Việt Nam - Diễn xướng dân gian / Thái Vũ biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 243tr. ; 21cm. - (Tủ sách văn hóa truyền thống)

         Trình bày vài nét về diễn xướng dân gian trong văn hóa làng Việt; Một số diễn xướng dân gian tiêu biểu trong văn hóa làng ở Việt Nam

DM25341, VV78481, M152620 - 152621, VV013348, PM039977         

781.62009597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

800 - Văn học và tu từ học

 

        70 . ABBOTT, RACHEL. Đứa con xa lạ : Tiểu thuyết / Rachel Abbott ; Nguyễn Xuân Hồng dịch . - H. : Văn học ; Công ty cổ phần sách Văn Việt, 2016 . - 499tr. ; 21cm

        

DM25238, VV78374, M152380 - 152382, VV013251, PM039830 - 039831         

823         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        71 . Bốn mùa yêu thương / Nguyệt Nga tuyển chọn . - H. : Văn học, 2016 . - 215tr. ; 21cm. - (Đánh thức yêu thương)

        

VV78406, M152481 - 152482, VV013281, PM039902 - 039903         

895.9223008         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 3

        72 . Bóng cha : Tập truyện ngắn / Đặng Thiên Sơn tuyển chọn . - H. : Văn học, 2016 . - 165tr. ; 21cm

        

DM25272, VV78401, M152467 - 152469, VV013276, PM039892 - 039893         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        73 . BULGACOV, MIKHAIL. Nghệ nhân và Margarita : Tiểu thuyết / Mikhail Bulgacov ; Đoàn Tử Huyến dịch . - Tái bản lần thứ 2 . - H. : Lao động, 2016 . - 591tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm

        

VL51617, M152423 - 152424, VL000948, PM039860 - 039861         

891.73         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 3

        74 . BULGACOV, MIKHAIL. Trái tim chó / Mikhail Bulgacov ; Đoàn Tử Huyến dịch . - In lần thứ 2 . - H. : Lao động, 2016 . - 166tr. ; 21cm

        

DM25260, VV78385, M152425 - 152427, VV013260, PM039862 - 039863         

891.73         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        75 . CAMERON, CLAIRE. Cuộc đụng độ chết chóc : Tiểu thuyết / Claire Cameron ; Lê Thắng dịch . - H. : Thế giới, 2016 . - 277tr. ; 21cm

        

DM25237, VV78373, M152377 - 152379, VV013250, PM039828 - 039829         

813         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        76 . CAO VĂN TƯ. Người bạn ở Cao San : Truyện ngắn / Cao Văn Tư . - H. : Thanh niên, 2016 . - 209tr. ; 21cm

        

DM25225, VV78359, M152338 - 152340, VV013237, PM039802 - 039803         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        77 . CHÂU HÀ. Bay cùng cánh sóng : Tiểu thuyết / Châu Hà . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 251tr. ; 19cm

        

DM25215, VV78349, M152308 - 152310, VV013227, PM039782 - 039783         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        78 . Cuộc sống không thể thiếu tình bạn / Thu Hiền tuyển chọn . - H. : Văn học, 2016 . - 159tr. ; 21cm. - (Đánh thức yêu thương)

        

DM25277, VV78408, M152486 - 152488, VV013283, PM039906 - 039907         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        79 . Cửa sổ mùa đông / Nguyễn Nga tuyển chọn . - H. : Dân trí ; Đông tây, 2016 . - 212tr. ; 21cm. - (Đánh thức yêu thương)

        

DM25231, VV78367, M152359 - 152361, VV013244, PM039816 - 039817         

895.922803         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        80 . CỬU DẠ HỒI. Từng niên thiếu : Tiểu thuyết/ Cửu Dạ Hồi ; Mai Dung dịch . - H. : Dân trí ; Công ty cổ phần sách Văn Việt . - 21cm

        T. 2 . - 2016. - 358tr.
        

DM25242, VV78378, M152392 - 152394, VV013255, PM039838 - 039839         

895.1         

        

        DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        81 . CỬU DẠ HỒI. Từng niên thiếu : Tiểu thuyết/ Cửu Dạ Hồi ; Mai Dung dịch . - H. : Dân trí ; Công ty cổ phần sách Văn Việt . - 21cm

        T. 1 . - 2016. - 397tr.
        

DM25241, VV78377, M152389 - 152391, VV013254, PM039836 - 039837         

895.1         

        

        DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        82 . ĐẶNG HUY GIANG. Người đến từ đâu, mà lạ thế? : Cảm nhận văn chương / Đặng Huy Giang . - H. : Dân trí, 2016 . - 255tr. ; 21cm

        

DM25228, VV78364, M152350 - 152352, VV013241, PM039810 - 039811         

895.92209         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        83 . ĐINH MẶC. Mạc phụ hàn hạ : Tiểu thuyết/ Đinh Mặc ; Ngọc Ánh (Greenrosetq) dịch . - H. : Dân trí ; Công ty cổ phần sách Văn Việt . - 21cm

        T. 1 . - 2016. - 474tr.
        

DM25239, VV78375, M152383 - 152385, VV013252, PM039832 - 039833         

895.1         

        

        84 . ĐINH MẶC. Mạc phụ hàn hạ : Tiểu thuyết/ Đinh Mặc ; Ngọc Ánh (Greenrosetq) dịch . - H. : Dân trí ; Công ty cổ phần sách Văn Việt . - 21cm

        T. 2 . - 2016. - 414tr.
        

DM25240, VV78376, M152386 - 152388, VV013253, PM039834 - 039835         

895.1         

        

        DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        85 . ĐỖ MINH THU. Tình yêu trong khói lửa : Tiểu thuyết / Đỗ Minh Thu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 245tr. ; 19cm

        

DM25217, VV78351, M152314 - 152316, VV013229, PM039786 - 039787         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        86 . Độc thân không cô đơn / Blogradio.vn tuyển chọn . - H. : Văn học ; Người trẻ Việt, 2016 . - 264tr. ; 21cm. - (Tủ sách người trẻ Việt)

        

DM25233, VV78369, M152365 - 152367, VV013246, PM039820 - 039821         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        87 . Đời lính : Tập truyện ngắn / Đặng Thiên Sơn tuyển chọn . - H. : Văn học, 2016 . - 166tr. ; 21cm

        

DM25271, VV78400, M152464 - 152466, VV013275, PM039890 - 039891         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        88 . Gia đình trẻ : Tập truyện ngắn / Đặng Thiên Sơn tuyển chọn . - H. : Văn học, 2016 . - 169tr. ; 21cm

        

DM25273, VV78403, M152473 - 152475, VV013278, PM039896 - 039897         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        89 . Giỏ táo đỏ / Đặng Thiên Sơn tuyển chọn . - H. : Văn học, 2015 . - 178tr. ; 21cm. - (Bộ sách Quà tặng cuộc sống)

        

VV78402, M152470 - 152472, VV013277, PM039894 - 039895         

895.9223008         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 3

        90 . GỖ. Tôi muốn yêu một người thật lâu : Tản văn - Truyện vừa / Gỗ . - H. : Văn học ; Người trẻ Việt, 2016 . - 234tr. ; 21cm

        

DM25235, VV78371, M152371 - 152373, VV013248, PM039824 - 039825         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        91 . Hoa móng nước : Tập truyện . - H. : Văn học, 2016 . - 252tr. ; 19cm

        

DM25222, VV78356, M152329 - 152331, VV013234, PM039796 - 039797         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        92 . HOÀNG LONG. Vọng, mộng, không : Tập truyện cực ngắn / Hoàng Long . - H. : Văn học, 2015 . - 190tr. ; 21cm

        

DM25266, VV78392, M152445 - 152447, VV013267, PM039876 - 039877         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        93 . HOÀNG LUẬN. Đất ống : Tiểu thuyết / Hoàng Luận . - H. : Văn học, 2016 . - 158tr. ; 19cm

        

DM25216, VV78350, M152311 - 152313, VV013228, PM039784 - 039785         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        94 . HỒ THỦY GIANG. Những người mở đường : Tiểu thuyết / Hồ Thủy Giang . - H. : Văn học, 2016 . - 207tr. ; 19cm

        

DM25219, VV78353, M152320 - 152322, VV013231, PM039790 - 039791         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        95 . Hương thôn dã / Bảo Khanh tuyển chọn . - H. : Thông tấn, 2016 . - 213tr. ; 21cm

        

M152448 - 152449, VV013268, PM039878 - 039879         

895.9223008         

        

         KM: 2,HĐ: 3

        96 . KHIẾU QUANG BẢO. Những miền đất tôi qua : Tập du ký / Khiếu Quang Bảo . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 299tr. ; 19cm

        

DM25221, VV78355, M152326 - 152328, VV013233, PM039794 - 039795         

895.922803         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        97 . Khóm hoa tử đinh hương / Đoàn Tử Huyến dịch . - H. : Lao động, 2016 . - 433tr. ; 21cm. - (Truyện ngắn nước ngoài)

        

DM25269, VV78398, M152459 - 152461, VV013273, PM039887 - 039888         

808.83         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        98 . Lời nhắn nhủ của cha / Nguyễn Nga sưu tầm, tuyển chọn . - H. : Văn học, 2015 . - 242tr. ; 21cm

        

DM25274, VV78404, M152476 - 152477, VV013279, PM039898 - 039899         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 3

        99 . MA TRƯỜNG NGUYÊN. Ông Ké thượng cấp : Tiểu thuyết / Ma Trường Nguyên . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 226tr. ; 19cm

        

DM25223, VV78357, M152332 - 152334, VV013235, PM039798 - 039799         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        100 . MINH NHẬT. Âm thanh của im lặng : Tiểu thuyết / Minh Nhật . - H. : Thế giới, 2016 . - 385tr. ; 21cm

        

DM25232, VV78368, M152362 - 152364, VV013245, PM039818 - 039819         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        101 . NGUYỄN NGỌC CHIẾN. Tình yêu ngọt ngào : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Chiến . - H. : Dân trí, 2016 . - 267tr. ; 21cm

        

DM25234, VV78370, M152368 - 152370, VV013247, PM039822 - 039823         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        102 . NGUYỄN NGỌC TƯ. Ngày mai của những ngày mai : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư . - Tái bản . - H. : Văn học, 2015 . - 255tr. ; 20cm

        

DM25265, VV78391, M152442 - 152444, VV013266, PM039874 - 039875         

895.922803         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        103 . NGUYỄN PHAN HÁCH. Dòng suối hoang sơ : Tập truyện / Nguyễn Phan Hách . - H. : Dân trí, 2016 . - 318tr. ; 19cm

        

DM25220, VV78354, M152323 - 152325, VV013232, PM039792 - 039793         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        104 . NGUYỄN THỊ VIỆT NGA. Đường đời muôn nẻo / Nguyễn Thị Việt Nga . - H. : Thông tấn, 2016 . - 229tr. ; 21cm

        

VV78393, VV013269, PM039880 - 039881         

895.92234         

        

         DK: 1,HĐ: 3

        105 . NGUYỄN VĂN HỌC. Đứng giữa heo may : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Học . - H. : Nxb. Hà Nội, 2016 . - 211tr. ; 21cm

        

DM25226, VV78360, M152341 - 152343, VV013238, PM039804 - 039805         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        106 . Những bóng người trên đất / tuyển chọn : Khánh An, Hà Linh . - H. : Thông tấn, 2016 . - 230tr. ; 21cm

        

VV78395, M152450 - 152452         

895.9223008         

        

         DK: 1,KM: 3

        107 . Những câu chuyện cảm động về gia đình / Nguyễn Nga tuyển chọn . - H. : Dân trí, 2016 . - 215tr. ; 21cm. - (Đánh thức yêu thương)

        

DM25276, VV78407, M152483 - 152485, VV013282, PM039904 - 039905         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        108 . Những câu chuyện ý nghĩa về niềm tin và nghị lực sống / Bùi Sao tuyển chọn . - H. : Dân trí, 2016 . - 210tr. ; 21cm. - (Đánh thức yêu thương)

        

DM25278, VV78409, M152489 - 152491, VV013284, PM039908 - 039909         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        109 . Những ô cửa màu xanh : Truyện ngắn nước ngoài / Đoàn Tử Huyến dịch . - H. : Lao động, 2016 . - 409tr. ; 21cm

        

DM25268, VV78397, M152456 - 152458, VV013272, PM039885 - 039886         

808.83         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        110 . Niềm hạnh phúc của con là mẹ / Nguyễn Nga tuyển chọn . - H. : Văn học, 2016 . - 212tr. ; 21cm. - (Đánh thức yêu thương)

        

DM25275, VV78405, M152478 - 152480, VV013280, PM039900 - 039901         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        111 . Niệm khúc mùa thu : Tập truyện / Trần Thanh Thúy tuyển chọn . - H. : Văn học, 2016 . - 263tr. ; 19cm

        

DM25218, VV78352, M152317 - 152319, VV013230, PM039788 - 039789         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        112 . Nói yêu đi, đừng chờ đợi! : Tản văn - Truyện ngắn / Cade, Hạc Xanh, Hạ Anh . - H. : Văn học ; Người trẻ Việt, 2016 . - 231tr. ; 21cm. - (Tủ sách người trẻ Việt)

        

DM25236, VV78372, M152374 - 152376, VV013249, PM039826 - 039827         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        113 . Phía mặt trời : Tập truyện ngắn . - H. : Văn học, 2015 . - 231tr. ; 20cm

        

DM25263, VV78389, M152436 - 152438, VV013264, PM039870 - 039871         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        114 . PHÙNG THANH VÂN. Thương nhớ tuổi thơ / Phùng Thanh Vân . - H. : Văn học, 2016 . - 157tr. ; 21cm

        

DM25229, VV78365, M152353 - 152355, VV013242, PM039812 - 039813         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        115 . PRISVIN, MIKHAIL. Giọt rừng / Mikhail Prisvin ; Đoàn Tử Huyến dịch . - In lần thứ 2 . - H. : Lao động, 2016 . - 273tr. ; 21cm

        

DM25261, VV78386, M152428 - 152430, VV013261, PM039864 - 039865         

891.73         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        116 . SILVA, MIGUEL OTERO. Đấng cứu thế / Miguel Otero Silva ; Đoàn Tử Huyến dịch . - H. : Lao động, 2016 . - 214tr. ; 21cm

        

VV78387, M152431 - 152432, VV013262, PM039866 - 039867         

863         

        

         DK: 1,KM: 2,HĐ: 3

        117 . Sóng trên đỉnh núi : Tập truyện ngắn . - H. : Văn học, 2015 . - 227tr. ; 21cm

        

DM25227, VV78361 - 78362, M152344 - 152346, VV013239, PM039806 - 039807         

895.9223008         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        118 . TRẦN NGUYỄN ANH. Chân trời của tôi : Tập truyện ngắn / Trần Nguyễn Anh . - H. : Văn học, 2015 . - 255tr. ; 21cm

        

DM25267, VV78396, M152453 - 152455, VV013271, PM039883 - 039884         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        119 . Trần Nhuận Minh và một hướng tìm diện mạo mới cho thơ : Tiểu luận phê bình / sưu tầm, biên soạn : Trần Minh Hà, Trần Nhuận Vinh . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 332tr. ; 21cm

         Giới thiệu thơ Trần Nhuận Minh; Đối thoại văn chương; Tâm sự về nghề của nhà thơ Trần Nhuận Minh qua ba cuộc phỏng vấn

DM25270, VV78399, M152462 - 152463, VV013274, PM039889         

895.92214         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        120 . TRẦN VĨNH PHÚC. Tình yêu nho nhỏ : Tập truyện ngắn / Trần Vĩnh Phúc ; Trần Vĩnh Phúc ký họa . - H. : Hội Nhà văn, 2015 . - 255tr. : ký họa ; 20cm

        

DM25264, VV78390, M152439 - 152441, VV013265, PM039872 - 039873         

895.92234         

        

         DK; 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        121 . Truyện ký đặc công . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 298tr. ; 19cm

        

DM25224, VV78358, M152335 - 152337, VV013236, PM039800 - 039801         

895.9223008         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        122 . TRƯƠNG THỊ THƯƠNG HUYỀN. Tổ quốc đường chân trời : Tập bút ký / Trương Thị Thương Huyền ; Khánh An tuyển chọn . - H. : Thông tấn, 2016 . - 230tr. ; 21cm

        

VV78394, VV013270, PM039882         

895.922803         

        

         DK: 1,HĐ: 2

        123 . TUÔCGHÊNHEP, IVAN. Bút ký người đi săn : Trích / Ivan Tuôcghênhep ; Phạm Mạnh Hùng dịch . - H. : Thanh niên, 2016 . - 150tr. ; 21cm

        

DM25262, VV78388, M152433 - 152435, VV013263, PM039868 - 039869         

891.73         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        124 . VÂN HẠ. Đá thiêng / Vân Hạ . - H. : Nxb. Hà Nội, 2016 . - 192tr. ; 21cm

        

VV78363, M152347 - 152349, VV013240, PM039808 - 039809         

895.92234         

        

         DK: 1,KM: 3,HĐ: 3

        125 . VŨ NGỌC TIẾN. Quỷ vương : Tiểu thuyết lịch sử / Vũ Ngọc Tiến . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 361tr. ; 21cm

        

DM25230, VV78366, M152356 - 152358, VV013243, PM039814 - 039815         

895.92234         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

900 - Lịch sử - Địa lý

 

        126 . 101 địa danh nổi tiếng thế giới / biên soạn : Trung Đô, Bình An . - H. : Thanh niên, 2016 . - 243tr. ; 21cm

         Giới thiệu 101 địa danh nổi tiếng thế giới được lựa chọn từ danh sách các di sản đã được UNESCO công nhận

DM25324, VV78464, M152586 - 152587, VV013331, PM039960         

910.91         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        127 . Danh nhân thế giới / Bùi Sao tuyển chọn . - H. : Văn học, 2016 . - 210tr. ; 21cm

         Viết về cuộc đời, sự nghiệp danh nhân thế giới như: Abraham Lincoln, Albert Einstein, Alexandros Đại đế...

DM25285, VV78417, M152507 - 152508, VV013292, PM039918         

920.009         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        128 . Đảo Bạch Long Vĩ kiên cường / Nguyễn Hằng Thanh chủ biên . - Tái bản có sửa chữa, bổ sung . - H. : Thanh niên, 2016 . - 207tr. ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)

         Giới thiệu huyện đảo Bạch Long Vĩ xưa và nay; Công cuộc xây dựng và bảo vệ đảo Bạch Long Vĩ của thanh niên Việt Nam; Bạch Long Vĩ trong thơ

DM25314, VV78451 - 78452, M152565 - 152566, VV013321, PM039949         

959.735         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        129 . Đảo Cồn Cỏ anh hùng / Nguyễn Hằng Thanh chủ biên . - H. : Thanh niên, 2016 . - 244tr. ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)

        

DM25315, VV78453 - 78454, M152567 - 152568, VV013322, PM039950         

959.747         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        130 . ĐÌNH KÍNH. Huyền thoại tàu không số : Ký / Đình Kính . - H. : Văn học, 2016 . - 335tr. ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)

        

DM25313, VV78449 - 78450, M152563 - 152564, VV013320, PM039948         

959.7043         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        131 . HOÀNG KHÔI. Việt sử - Những gương mặt phản diện / Hoàng Khôi . - H. : Nxb. Hà Nội, 2015 . - 243tr. ; 21cm

        

DM25320, VV78460, M152577 - 152578, VV013327, PM039955         

959.70092         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        132 . KIM QUANG MINH. Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam / Kim Quang Minh, Trịnh Anh Cơ . - H. : Thanh niên, 2016 . - 227tr. ; 21cm. - (Tổ quốc nơi đầu sóng)

         Trình bày tổng quan về địa danh; Vai trò và ý nghĩa của địa danh chuẩn

 

DM25316, VV78455 - 78456, M152569 - 152570, VV013323, PM039951         

915.97         

        

         DK: 2,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        133 . Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam / Sông Lam biên soạn . - H. : Thanh niên, 2016 . - 227tr. ; 21cm

         Giới thiệu sơ lược về làng và một số danh nhân tiêu biểu của làng ở các tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Tĩnh

DM25322, VV78462, M152581 - 152582, VV013329, PM039957         

959.7         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        134 . LÊ TẮC. An Nam chí lược : Trọn bộ 19 quyển / Lê Tắc ; dịch : Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, Viện Đại học Huế, 1960 . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 535tr. ; 24cm

         Gồm có nhiều sử liệu đáng quý liên quan đến cổ sử và trung sử Việt Nam

DM25259, VL51616, M152421 - 152422, VL000947, PM039858 - 039859         

959.7024         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,ĐC: 2.HĐ: 3

        135 . LÝ NHÂN. Trần Lệ Xuân thăng trầm quyền - tình / Lý Nhân . - Tái bản, có sửa chữa bổ sung . - H. : Công an nhân dân, 2016 . - 223tr. ; 21cm

         Chân dung về Trần Lệ Xuân trong bối cảnh xã hội miền Nam lúc đó, với những cuộc đấu đá, đảo chính liên miên tranh giành quyền lực của các phe đối lập, đã gây nhiều điêu đứng cho nhân dân

 

DM25323, VV78463, M152583 - 152585, VV013330, PM039958 - 039959         

959.7043092         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 3,HĐ: 3

        136 . NGUYỄN XUÂN XANH. Nước Đức thể kỷ XIX cuộc cách mạng giáo dục, khoa học và công nghiệp / Nguyễn Xuân Xanh . - H. : Dân trí, 2016 . - 295tr. : ảnh ; 21cm

         Giới thiệu khái quát về lịch sử nước Đức thời kỳ cải cách và sự nghiệp công nghiệp hóa, cải cách giáo dục, hệ thống đại học và những thành tựu khoa học thế kỷ 19, biên niên sử các phát minh và sáng chế lớn của nước Đức thế kỷ 19

DM25284, VV78416, M152505 - 152506, VV013291, PM039917         

943.08         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        137 . PHAN BỘI CHÂU. Việt Nam quốc sử khảo / Phan Bội Châu ; Chương Thâu dịch và chú thích . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 207tr. : ảnh ; 21cm

         Giới thiệu văn bản tác phẩm "Việt Nam quốc sử khảo" và 10 chương của tác phẩm được dịch và chú thích

DM25319, VV78459, M152575 - 152576, VV013326, PM039954         

959.7         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        138 . PHAN BỘI CHÂU. Việt Nam vong quốc sử / Phan Bội Châu ; Chương Thâu dịch và chú thích . - H. : Văn hóa thông tin, 2015 . - 151tr. : ảnh ; 21cm

        

DM25318, VV78458, M152573 - 152574, VV013325, PM039953         

959.703         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        139 . PHAN HUY ĐÔNG. Giai thoại tổ nội - tổ ngoại của đại thi hào Nguyễn Du / Phan Huy Đông . - H. : Thông tin và truyền thông, 2015 . - 144tr. ; 19cm

         Nghiên cứu về nguồn gốc, quê hương của đại thi hào Nguyễn Du tại thôn Tảo Dương thuộc huyện Thanh Oai - Hà Nội; Một số giai thoại về tổ nội, tổ ngoại của đại thi hào Nguyễn Du

VV013294, PM039920 - 039921         

929.09597         

        

         HĐ: 3

        140 . TRẦN ĐÌNH BA. Lịch sử Việt Nam những sự kiện tiêu biểu / Trần Đình Ba . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 267tr. ; 21cm

         Những dấu ấn, sự kiện lịch sử của nước nhà từ thế kỷ VII trước công nguyên: Nước Văn Lang ra đời đến năm 2008

DM25321, VV78461, M152579 - 152580, VV013328, PM039956         

959.7         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        141 . Trịnh Nguyễn phân tranh chia cắt hai miền đất nước / Trần Ngọc Bình biên soạn . - H. : Công an nhân dân, 2015 . - 151tr. ; 21cm

         Giới thiệu chân dung của các chúa Trịnh - Nguyễn, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn của anh em nhà Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đến cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung đưa quân ra Bắc lần thứ hai vào mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789) đại phá quân Thanh, giải phóng Thăng Long quét sạch gần 30 vạn quân Thanh ra khỏi đất nước

DM25317, VV78457, M152571 - 152572, VV013324, PM039952         

959.70272         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        142 . VÕ HƯƠNG AN. Vua Khải Định hình ảnh và sự kiện (1916 - 1925) / Võ Hương An . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016 . - 309tr. : ảnh ; 21cm

         Gồm những hình ảnh kết hợp với những tài liệu khả tín để trình bày lại một cách trung thực những sinh hoạt có tính cách nghi lễ của triều Khải Định từ đó chúng ta có thể thấy và hiểu được những vốn chỉ được nghe và thấu hiểu một cách tam sao thất bản

DM25286, VV78418, M152509 - 152510, VV013293, PM039919         

959.7031         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

 

 


 
Date Posted: 19/12/2016
Number of Views: 672

Quay Về

Tra cứu

Sách nói

Trang thiếu nhi

Hình ảnh