THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 5 NĂM 2017

100 - Triết học - Cận tâm lý và thuyết huyền bí - Tâm lý học

        1 . Sách tính lịch trình của người Thái đen Điện Biên : Sổ Chóng Bang / Lương Thị Đại sưu tầm, biên dịch . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 503tr. : bảng ; 21cm

         Tính lịch ứng dụng ở một số lĩnh vực trong đời người Thái qua ghi chép về Sổ Chóng Bang; Làm nhà mới; Lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đau ốm, đánh giặc, làm nhà...

VV79301, VV014100         

133.5         

        

         DK: 1,HĐ: 1

 

300 - Khoa học xã hội

        2 . Biển đảo trong văn hóa, văn nghệ dân gian Hội An / Trần Văn An giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 431tr. ; 21cm

         Trình bày tổng quan về biển đảo Hội An; Tri thức dân gian về biển đảo Hội An; Biển đảo trong sinh hoạt kinh tế, ngành nghề truyền thống; Các hình thức tín ngưỡng dân gian liên quan đến biển đảo

VV79383, VV014182         

390.0959752         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        3 . BÙI HUY VỌNG. Mộ Mường ở Hòa Bình / Bùi Huy Vọng . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 415tr. ; 21cm

         Trình bày một số vấn đề liên quan đến nội dung đề tài vai trò của mồ mả trong đời sống người Mường; Mộ Mường qua các giai đoạn, phong thủy, cách thức mai táng; Mộ Mường ngày nay

VV79257         

393.0959719         

        

         DK: 1

        4 . BÙI HUY VỌNG. Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa dân gian Mường / Bùi Huy Vọng . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 342tr. : minh họa ; 21cm

         Sơ lược về đời sống tín ngưỡng, phong tục và hệ thống biểu tượng trong văn hóa Mường; Cây si - cây vũ trụ biểu tượng mãnh liệt của sự sống và số mệnh con người trong văn hóa Mường; Cây mía; Lửa - một biểu tượng đời sống, tâm linh, tín ngưỡng của người Mường; Nước - biểu tượng trong văn hóa dân gian Mường; Góc nhìn dân gian về hình vẽ trong hang đồng nội và chiếc mũ của thầy mo Mường - biểu tượng sự tôn sùng sức mạnh tự nhiên

VV79258         

398.09597         

        

         DK: 1

        5 . BÙI VĂN NỢI. Mo mát nhà / Bùi Văn Nợi . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 471tr. ; 21cm

         Mo mát nhà mời thần Khồng Trăm về giải hạn: Tóm tắt lễ mo, nội dung bài mo

VV79432, VV014231         

398.09597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        6 . Ca dao người Việt : Ca dao tình yêu lứa đôi/  Nguyễn Xuân Kính chủ biên ; biên soạn : Nguyễn Xuân Kính, Phan Lan Hương . - H. : Khoa học xã hội . - 21cm

        Q. 1 . - 2016. - 576tr.
        

VV79417, VV014216         

398.809597         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        7 . Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh "cứu dân độ thế" của người Tày Bắc Kạn/  Ma Văn Vịnh sưu tầm, biên dịch, bảo tồn . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 2 . - 2016. - 535tr.
        

VV79368, VV014167         

398.0959713         

        

        DK:1,HĐ: 1

        8 . Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh "cứu dân độ thế" của người Tày Bắc Kạn/  Ma Văn Vịnh sưu tầm, biên dịch, bảo tồn . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 1 . - 2016. - 535tr.
         Tác giả nhận biết then từ góc nhìn tín ngưỡng tâm linh; Nghi thức hát then cúng lễ xuất phát từ tín ngưỡng tâm linh; Bốn mảng then Tày tồn tại trong không gian văn hóa; Những căn cứ hát then nghi lễ cúng chữa bệnh; Sơ đồ hát các bài then nghi lễ cúng chữa bệnh theo hướng lên thượng giỏi; Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh
        

VV79367, VV014166         

398.0959713         

        

        DK:1,HĐ: 1

        9 . Con người, môi trường và văn hóa/  Nguyễn Xuân Kính nghiên cứu, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        T. 2 . - 2016. - 571tr.
         Gồm 29 bài viết trình bày về con người Việt Nam chủ yếu từ sau cách mạng tháng Tám trên một số khía cạnh của các phương diện mưu sinh, ẩm thực, giao thông, chăm sóc sức khỏe, quan hệ xã hội, tư tưởng, khoa học, giáo dục và xuất bản
        

VV79406, VV014205         

390.09597         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        10 . Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam . - H. : Hồng Đức, 2017 . - 335tr. ; 21cm

         Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản, thực trạng giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước Việt Nam hiện nay

DM26398, VV79475, M155506 - 155507, VV014270, PM041394         

321         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        11 . Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và công nhân lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước / biên soạn : Ánh Tuyết, Hữu Sơn . - H. : Lao động, 2016 . - 319tr. ; 21cm

        

DM26392, VV79469, M155494 - 155495, VV014264, PM041388         

331.88         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        12 . Cuộc sống và pháp luật . - H. : Hồng Đức, 2017 . - 497tr. ; 21cm

         Những câu chuyện đời thường giúp mỗi người tự chủ hơn và tránh những điều đáng tiếc xảy ra trong cuộc sống để sống và làm việc trong khuôn khổ pháp luật

DM26396, VV79473, M155502 - 155503, VV014268, PM041392         

340         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        13 . Dân ca của người Tà Ôi / Trần Nguyễn Khánh Phong sưu tầm, nghiên cứu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 328tr. ; 21cm

         Dân ca trong đời sống văn hóa của người Tà Ôi; Đặc khảo về các thể loại dân ca của người Tà Ôi; Sưu tầm các bài dân ca của người Tà Ôi; Định hướng bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Tà Ôi

VV79240         

398.909597         

        

         DK: 1

        14 . DƯƠNG VĂN SÁCH. Những quy ước truyền thống về nếp sống gia đình người Tày Cao Bằng / Dương Văn Sách, Dương Thị Đào . - H. : Sân khấu, 2016 . - 255tr. ; 21cm

         Một số quan niệm về quy ước nếp sống gia đình người Tày ở Cao Bằng; Những quy ước truyền thống về nếp sống gia đình người Tày Cao Bằng

VV79227         

390.0959712         

        

         DK: 1

        15 . ĐẶNG ĐÌNH THUẬN. Tín ngưỡng thờ cúng ở Phú Thọ - nền tảng văn hóa vùng đất tổ / Đặng Đình Thuận . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 223tr. ; 21cm

         Từ tín ngưỡng nguyên thủy đến tín ngưỡng thờ cúng ông bà, tổ tiên và các vua Hùng ở Phú Thọ; Văn hóa gia đình - một số nét đặc trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Các tập tục truyền thống của văn hóa gia đình ở Phú Thọ; Ảnh hưởng của lễ giáo đến văn hóa ứng xử trong gia đình của người Việt ở Phú Thọ

VV79419, VV014218         

398.0959721         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        16 . Đồng dao, thành ngữ, tục ngữ Tày / Ma Văn Vịnh sưu tầm, biên dịch, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 238tr. ; 21cm

        

VV79418, VV014217         

398.809597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        17 . Đường đi kết bạn tình / Hoàng Tương Lai sưu tầm , biên dịch . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 294tr. ; 21cm

        

VV79218         

398.209597         

        

         DK: 1

        18 . Giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam hiện nay thách thức và triển vọng : Sách chuyên khảo / Vũ Quang Thọ chủ biên . - H. : Lao động, 2016 . - 298tr. ; 21cm

         Phản ánh những kết quả hoạt động của công đoàn Việt Nam và thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam 5 năm qua (2011 - 2015); Làm rõ những thách thức và dự báo triển vọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong thời kỳ tới

DM26394, VV79471, M155498 - 155499, VV014266, PM041390         

305.09597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        19 . HÀ THỊ BÌNH. Tang Tử và kiểu truyện về tình yêu, hôn nhân trong truyện thơ Tày / Hà Thị Bình, Vi Đồng Thật . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 198tr. ; 21cm

        

VV79222         

398.209597         

        

         DK: 1

        20 . Hát kể chuyện cổ Raglai / biên soạn, sưu tầm, giới thiệu : Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 843tr. ; 21cm

        

VV79232         

398.209597         

        

         DK: 1

        21 . Hát ru dân tộc Mường Thanh Hóa / Hoàng Minh Tường sưu tầm, tuyển chọn . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 367tr. ; 21cm

         Tổng quan về dân tộc Mường và văn hóa của đồng bào Mường Thanh Hóa; Hát ru dân tộc Mường Thanh Hóa; Tuyển những bài hát ru dân tộc Mường Thanh Hóa

VV79362, VV014161         

398.90959741         

        

         DK:1,HĐ: 1

        22 . Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới hội nhập : Kỷ yếu hội thảo khoa học . - H. : Văn hóa thông tin ; Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2013 . - 590tr. ; 21cm

         Những vấn đề lý luận về giá trị văn hóa Việt Nam; Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong một số lĩnh vực

DM26401, VV79478, M155512 - 155513, VV014273, PM041397         

306.09597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        23 . Hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên / Nguyễn Hữu Đức nghiên cứu, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 135tr. ; 21cm

         Cơ sở xã hội, lịch sử, văn hóa góp phần hình thành kiểu truyện dũng sĩ trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên; Hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên; Giá trị thẩm mỹ của hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

VV79358, VV014157         

398.20957         

        

         DK:1,HĐ: 1

        24 . HOÀNG THẾ XƯƠNG. Tìm hiểu nghi thức tế - lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà Nội / Hoàng Thế Xương . - H. : Sân khấu, 2016 . - 310tr. : minh họa ; 21cm

         Giới thiệu lịch sử, truyền thống, văn hóa và con người làng Đa Sỹ (Hà Đông - Hà Nội); Những nghi thức tế lễ đặc sắc trong lễ hội dân gian của vùng quê ven đô này như không gian thờ các đấng thiêng liêng đến nơi diễn ra hoạt động tế lễ, cách bài trí đồ thờ cúng, chọn người tham gia và cách lễ xuống gối - lên gối theo nghi thức cúng thần trang nghiêm, độc đáo

VV79364, VV014163         

394.26959731         

        

         DK:1,HĐ: 1

        25 . HOÀNG TUẤN CƯ. Khỏa quan những bài lượn trong nghi lễ cấp sắc, thăng sắc của người Tày Lạng Sơn/  Hoàng Tuấn Cư . - H. : Sân khấu . - 21cm

        Q. 1 . - 2016. - 403tr.
        

VV79373, VV014172         

398.90959711         

        

        DK:1,HĐ: 1

        26 . HOÀNG TƯƠNG LAI. Pụt chòi khảy = Bụt chữa bệnh / Hoàng Tương Lai . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 335tr. ; 21cm

        

VV79241         

398.909597         

        

         DK: 1

        27 . HỒ ĐỨC THỌ. Tang lễ và mộ táng ở đồng bằng Bắc Bộ / Hồ Đức Thọ . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 248tr. ; 21cm

         Trình bày địa lý tự nhiên và xã hội; Tang lễ; Mộ táng

VV79426, VV014225         

393.095973         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        28 . Hội làng Đào Xá huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ / Nguyễn Thị Mai Thoa tìm hiểu, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 176tr. ; 21cm

         Nghiên cứu lễ hội làng Đào Xá: Hướng tiếp cận, tìm hiểu môi trường, các di tích trực tiếp liên quan đến lễ hội, cấu trúc lễ hội, kết cấu thành phần xã hội tham gia, một số biến đổi của lễ hội Đào Xá trong xã hội đương đại, các giá trị tiêu biểu của lễ hội, các lễ hội liên quan về thần tích và trò diễn

VV79434, VV014233         

394.260959721         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        29 . HUỲNH VĂN TỚI. Ca dao người Việt ở Đông Nam Bộ / Huỳnh Văn Tới . - H. : Sân khấu, 2016 . - 260tr. ; 21cm

         Hương sắc ca dao người Việt ở Đông Nam Bộ; Văn bản về địa danh sản vật địa phương

VV79369, VV014168         

398.8095977         

        

         DK:1,HĐ: 1

        30 . Khỏa quan những bài lượn trong nghi lễ cấp sắc, thăng sắc của người Tày Lạng Sơn/  Hoàng Tuấn Cư sưu tầm, dịch, giới thiệu . - H. : Sân khấu . - 21cm

        Q. 2 . - 2016. - 466tr.
        

VV79374, VV014173         

398.0959711         

        

        DK:1,HĐ: 1

        31 . Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn / Ngô Đăng Lợi tìm hiểu, nghiên cứu, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 175tr. : ảnh ; 21cm

         Đặc điểm vùng đất, con người Đồ Sơn; Giới thiệu lễ hội chọi trâu Đồ Sơn; Lược sử hình thành lễ hội; Tổ chức đấu loại, lễ đấu vòng chung kết, tức lễ hội chính ngày 9 tháng 8

VV79431, VV014230         

394.26959735         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        32 . LÊ HỒNG KHÁNH. Dân ca người Việt (Kinh) sưu tầm ở Quảng Ngãi (xếp theo thể loại) / Lê Hồng Khánh . - H. : Sân khấu, 2016 . - 475tr. ; 21cm

        

VV79370, VV014169         

398.90959753         

        

         DK:1,HĐ: 1

        33 . LÊ HỮU BÁCH. Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam/  Lê Hữu Bách . - H. : Mỹ thuật . - 21cm

        T. 2 . - 2016. - 527tr.
         Sơ lược về địa lý, nguồn gốc, thực trạng, chức năng, ý nghĩa, những nét đặc trưng của hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam; Giới thiệu một số hội làng tiêu biểu: Hội chùa Đọi, hội đình - đền Nội Rối,...
        

VV79407, VV014206         

394.26959737         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        34 . LÊ THỊ DỰ. Hát trống quân ở xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương / Lê Thị Dự . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 231tr. ; 21cm

        

VV79256         

398.90959734         

        

         DK: 1

        35 . LÊ THỊ THÙY LY. Sử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại / Lê Thị Thùy Ly . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 312tr. ; 21cm

         Tổng quan về những vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu; Sử thi Ba Na - sản phẩm văn hóa đặc thù của người Ba Na; Số phận của sử thi Ba Na trong xã hội đương đại

VV79359, VV014158         

398.209597         

        

         DK:1,HĐ: 1

        36 . LÒ VĂN CHIẾN. Mua Nả Mo của người Pú Nả ở Lai Châu / Lò Văn Chiến . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 602tr. : ảnh ; 21cm

         Vài nét về "Mua Nả" - Mo của người Pú Nả Lai Châu; Văn bản Mua Nả

VV79425, VV014224         

398.09597173         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        37 . Luận về giai thoại / Triều Nguyên sưu tầm, nghiên cứu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 420tr. ; 21cm

         Dẫn luận, nghiên cứu giai thoại vấn đề đặt ra; Hệ thống giai thoại được nhìn nhận; Nghệ thuật, nội dung và đặc điểm của giai thoại; Vị trí của giai thoại; Đóng góp của giai thoại; Kết luận

VV79365, VV014164         

398.209597         

        

         DK:1,HĐ: 1

        38 . Luật hình triều Lê những giá trị nhân văn . - H. : Hồng Đức, 2017 . - 447tr. ; 21cm

         Tìm hiểu lịch sử nội dung về giá trị nhân văn, tiến bộ, của luật hình triều Lê trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

DM26395, VV79472, M155500 - 155501, VV014267, PM041391         

345.9597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        39 . Lượn rọi hát đối đáp của người Tày / sưu tầm : Dương Văn Sách, Dương Thị Đào . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 707tr. ; 21cm

         Khái quát về rọi; Các bài hát lượn rọi song ngữ tiếng Việt - tiếng Tày

VV79396, VV014195         

398.909597         

        

        40 . LƯỜNG SONG TOÀN. Tín ngưỡng dân gian người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình/  Lường Song Toàn . - H. : Văn hóa dân tộc . - 21cm

        Q. 1 . - 2016. - 510tr.
         Tín ngưỡng dân gian trong tâm thức của người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình: Địa lý, không gian văn hóa, nhận thức về tín ngưỡng dân gian, hệ thống tín ngưỡng dân gian
        

VV79375, VV014174         

398.0959719         

        

        DK:1,HĐ: 1

        41 . LƯỜNG SONG TOÀN. Tín ngưỡng dân gian người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình/  Lường Song Toàn . - H. : Văn hóa dân tộc . - 21cm

        Q. 2 . - 2016. - 846tr.
         Kết thúc một vòng đời và những nghi lễ
        

VV79376, VV014175         

398.0959719         

        

        DK:1,HĐ: 1

        42 . LƯỜNG SONG TOÀN. Trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình / Lường Song Toàn . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 231tr. : ảnh ; 21cm

         Đôi nét về văn hóa - xã hội tỉnh Hòa Bình; Phân loại các trò chơi dân gian; Môi trường thiên nhiên những nhân tố ảnh hưởng đến việc sáng tạo các trò chơi dân gian; Trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

VV79239         

394.0959719         

        

         DK: 1

        43 . LƯƠNG THỊ ĐẠI. Lễ xóa bỏ ghen tị và các loại xúi quẩy = Xên xống hơng - Kẻ khọ hướn / Lương Thị Đại . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 528tr. : ảnh ; 21cm

         Khái niệm và khái quát đôi chút về một số lễ cúng xên của người Thái; Những người hành nghề làm mo một; Liệt kê một số loại xên ngày xưa các cụ thường làm; Xên Xống Hơng - Kẻ Khọ Hướn; Mo xướng lễ

VV79429, VV014228         

398.09597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        44 . Lý luận về sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam / biên soạn : Vũ Minh Tiến, Hoàng Thanh Xuân . - H. : Lao động, 2016 . - 171tr. ; 21cm

         Gồm các bài nghiên cứu về sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam

DM26393, VV79470, M155496 - 155497, VV014265, PM041389         

305.09597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        45 . Motif trong nghiên cứu truyện kể dân gian : Lý thuyết và ứng dụng / La Mai Thi Gia nghiên cứu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 400tr. ; 21cm

         Motif trong lý thuyết của một số trường phái nghiên cứu văn học dân gian trên thế giới; Một số bình diện nghiên cứu motif truyện kể dân gian; Nghiên cứu motif tái sinh trong truyện cổ tích Việt Nam theo phương pháp phân tích cấu trúc, chức năng và nguồn gốc

VV79384, VV014183         

398.209597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        46 . Một số vấn đề lý luận nhà nước và pháp luật : Theo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII . - H. : Hồng Đức, 2017 . - 551tr. ; 21cm

         Trình bày những vấn đề cơ bản về lý luận của nhà nước và pháp luật; Định nghĩa, đặc điểm, nguồn gốc của nhà nước và pháp luật; Bản chất, chức năng, hình thức và các mối quan hệ của nhà nước, của pháp luật; Nhà nước và pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam; Pháp luật xã hội chủ nghĩa; Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam

DM26397, VV79474, M155504 - 155505, VV014269, PM041393         

320.1         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        47 . NGA RI VÊ. Văn hóa dân gian dân tộc Hrê Quảng Ngãi / Nga Ri Vê . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 415tr. : ảnh ; 21cm

         Khái quát chung về người Hrê ở Quảng Ngãi; Tín ngưỡng và luật tục người Hrê; Những phong tục trong vòng đời, các phong tục trong vòng đời cây lúa rẫy và cây lúa ruộng; Nghi lễ của người Hrê; Tri thức bản địa; Văn học nghệ thuật dân gian Hrê

VV79231         

390.0959753         

        

         DK: 1

        48 . NGÔ VĂN BAN. Chợ, quán Ninh Hòa (Khánh Hòa) xưa và nay / Ngô Văn Ban, Võ Triều Dương . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 383tr. : hình vẽ ; 21cm

         Giới thiệu vùng đất Ninh Hòa; Khái quát chợ, quán Ninh Hòa xưa và nay; Chợ huyện Ninh Hòa xưa: Chợ Dinh; Chợ, quán các làng quê Ninh Hòa xưa; Chợ Dinh mới Ninh Hòa ngày nay; Người mua bán dạo ở các chợ vùng quê Ninh Hòa xưa và nay; Chuyện xung quanh chợ Ninh Hòa xưa và nay

VV79424, VV014223         

390.0959756         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        49 . NGÔ VĂN BAN. Văn hóa dân gian người Raglai ở Khánh Hòa/  Ngô Văn Ban, Trần Vũ, Trần Kiêm Hoàng . - H. : Văn hóa dân tộc . - 21cm

        Q. 1 . - 2016. - 559tr.
         Sơ lược về người Gaglai ở Khánh Hòa; Các mối quan hệ với thiên nhiên, buôn làng dòng họ, gia đình và quy tắc ứng xử của người Raglai thông qua luật tục; Giới thiệu về những hoạt động tín ngưỡng, phong tục, tập quán đối với quá trình sinh trưởng đời người, quá trình sinh trưởng cây lúa và các hoạt động khác
        

VV79235         

390.0959756         

        

        DK: 1

        50 . NGÔ VĂN BAN. Văn hóa dân gian người Raglai ở Khánh Hòa/  Ngô Văn Ban, Trần Vũ, Trần Kiêm Hoàng . - H. : Văn hóa dân tộc . - 21cm

        Q. 2 . - 2016. - 550tr.
         Giới thiệu những biểu hiện của văn hóa dân gian Raglai như ngôn ngữ, âm nhạc, kiến trúc...; Mối quan hệ tiếp biến trong văn hóa dân gian của người Raglai ở Khánh Hòa
        

VV79236         

390.0959756         

        

        DK: 1

        51 . NGUYỄN CHÍ BỀN. Lễ hội cổ truyền của người Việt cấu trúc và thành tố / Nguyễn Chí Bền . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 470tr. : minh họa ; 21cm

         Khái quát về lễ hội cổ truyền của người Việt; Nghiên cứu lễ hội cổ truyền của người Việt trên các khía cạnh: Chủ, khách; Cấu trúc; Nhân vật phụng thờ; Các thành tố hiện hữu và tàng ẩn; Quan hệ giữa các thành tố trong cấu trúc cũng như việc bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội cổ truyền trong xã hội đương đại

VV79393, VV014192         

394.269597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        52 . NGUYỄN HÙNG MẠNH. Tết Sử Giề Pà của người Bố Y huyện Mường Khương / Nguyễn Hùng Mạnh . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 199tr. : ảnh, bảng màu ; 21cm

         Trình bày khái quát về dân tộc Bố Y huyện Mường Khương và hệ thống ngày lễ, tết; Diễn trình tết Sử Giề Pà dân tộc Bố Y; Một số hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian trong tết Sử Giề Pà; Đôi nét về dân ca Bố Y trong ngày tết Sử Giề Pà; Giới thiệu tết Sử Giề Pà và vấn đề bảo tồn

VV79389, VV014188         

394.269597167         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        53 . NGUYỄN MAI THOA. Hội phết làng Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ / Nguyễn Mai Thoa . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 191tr. : ảnh ; 21cm

         Không gian văn hóa của hội phết làng Hiền Quan; Tìm hiểu lễ hội cướp cầu, đánh phết ở các địa phương; Hội phết làng Hiền Quan; Nhận xét về nguồn gốc và giá trị lịch sử văn hóa của hội phết làng Hiền Quan

VV79248         

394.26959721         

        

         DK: 1

        54 . NGUYỄN THỊ THANH XUYÊN. Tín ngưỡng thờ nữ thần của cư dân ven biển tỉnh Khánh Hòa / Nguyễn Thị Thanh Xuyên . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 494tr. ; 21cm

         Cơ sở lý thuyết và địa bàn nghiên cứu truyền thống và biến đổi của tín ngưỡng thờ thần của cư dân ven biển Khánh Hòa; Vai trò của tín ngưỡng thờ thần của cư dân ven biển Khánh Hòa và một số vấn đề bảo tồn văn hóa tín ngưỡng

VV79423, VV014222         

398.0959756         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        55 . NGUYỄN THỊ THU HÀ. Sự tích Thành Hoàng Làng ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên, Hà Nội / Nguyễn Thị Thu Hà . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 250tr. ; 21cm

         Sự tích một số Thành Hoàng Làng ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên; Các vị thần được thờ phụng ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên

VV79420, VV014219         

398.0959731         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        56 . NGUYỄN THỊ THU TRANG. Hình tượng người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên / Nguyễn Thị Thu Trang . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 166tr. ; 21cm

 

         Khái quát về sử thi Tây Nguyên; Vẻ đẹp của người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên; Vai trò của người phụ nữ trong sử thi Tây Nguyên

VV79233         

398.2095976         

        

         DK: 1

        57 . NGUYỄN THỊ YÊN. Then giải hạn của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên / Nguyễn Thị Yên, Vàng Thị Ngoạn . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 299tr. : ảnh ; 21cm

         Giới thiệu then và nghi lễ then giải hạn của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay, Điện Biên; Bản dịch then giải hạn từ tiếng Thái sang tiếng Việt và một số hình ảnh về thị xã Mường Lay, Điện Biên

VV79386, VV014185         

390.09597177         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        58 . NGUYỄN THU MINH. Tục cưới hỏi của người Cao Lan - Sán Chí ở Bắc Giang / Nguyễn Thu Minh . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 398tr. ; 21cm

         Tục cưới hỏi của người Cao Lan - Sán Chí ở Bắc Giang; Thơ ca dân gian trong đám cưới của người Cao Lan - Sán Chí

VV79225         

392.30959725         

        

         DK: 1

        59 . NGUYỄN THU MINH. Tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y ở Bắc Giang / Nguyễn Thu Minh . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 350tr. ; 21cm

         Khái quát về người Dao ở Bắc Giang; Một vài nhận xét về tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y ở Bắc Giang; Một vài nhận xét khi thực hiện đề tài "Tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y ở Bắc Giang"; Sự biến đổi trong tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y

VV79223         

393.30959725         

        

         DK: 1

        60 . NGUYỄN VĂN HÒA. Tục cúng vía và một số bài thuốc dân gian của người Thái đen vùng Tây Bắc / Nguyễn Văn Hòa . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 227tr. ; 21cm

         Người Thái đen vùng Tây Bắc với tục cúng vía; Quan niệm về 80 vía con người và các bài cúng vía của người Thái đen; Một số bài thuốc dân gian của người Thái đen vùng Tây Bắc

VV79391, VV014190         

390.0959717         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        61 . NGUYỄN VĂN THẮNG. Nghi lễ gia đình của người Mảng ở Việt Nam / Nguyễn Văn Thắng . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 322tr. : hình vẽ ; 21cm

         Một số khái niệm, quan điểm tiếp cận và lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu nghi lễ người Mảng ở Việt Nam: Nghi lễ chu kỳ vòng đời, nghi lễ nghề nghiệp, cầu an, thờ cúng tổ tiên, thần linh và lễ tết, biến đổi trong nghi lễ người Mảng

VV79392, VV014191         

395.209597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        62 . NGUYỄN VĂN TRUNG. Chủ đất trong cộng đồng người Ma Coong ở Việt Nam / Nguyễn Văn Trung . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 255tr. : ảnh, bảng ; 21cm

         Trình bày khái niệm, sự hình thành chủ đất và hình thức trao quyền; Phân tích vai trò của chủ đất trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở cộng đồng Ma Coong (dân tộc Bru - Vân Kiều); Chủ đất với việc duy trì các giá trị văn hóa truyền thống ở cộng đồng Ma Coong; Những vấn đề liên quan đến chủ đất và phát huy vai trò của chủ đất trong cộng đồng Ma Coong ở Việt Nam

VV79219         

305.89593         

        

         DK: 1

        63 . Pang Then của người Tày trắng xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang / Hoàng Thị Cấp sưu tầm, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 271tr. ; 21cm

         Pang Then với đời sống tâm linh và tín ngưỡng của người Tày trắng; Pang Then của người Tày trắng xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

VV79361, VV014160         

398.20959716         

        

         DK:1,HĐ: 1

        64 . PHAN VĂN PHẤN. Nông ngư cụ Nam Bộ với ca dao tục ngữ / Phan Văn Phấn . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 519tr. : minh họa ; 21cm

         Khái quát các cuộc di dân người việt về phía Nam; Ngư cụ; Nông cụ; Phụ lục ca dao - tục ngữ - hò - vè - câu đố

VV79230         

398.909597         

        

         DK: 1

        65 . PHAN VĂN PHẤN. Trò chơi dân gian Nam Bộ / Phan Văn Phấn . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 671tr. : ảnh ; 21cm

         Giới thiệu các trò chơi tập cho em bé trong tuổi thôi nôi; Các trò chơi chủ yếu vận động tay, chân dành cho người lớn và thanh thiếu niên; Trò chơi dành cho trẻ em nữ; Trò chơi có kết hợp ca hát; Những trò chơi tạo hình bằng cây lá hay đất

VV79221         

394.095977         

        

         DK: 1

        66 . PHÙNG SƠN. Mỹ thuật dân gian và truyền thuyết, truyện cổ của đồng bào câc dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum / Phùng Sơn . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 255tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm

         Khái quát vị trí địa lý, đặc điểm các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum; Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum với những nội dung gồm: Kiến trúc dân gian, nhà ở, nghệ thuật kiến trúc nhà mồ, các biểu tượng thờ cúng, trang phục trang trí dân gian; Giới thiệu một số truyện cổ và truyền thuyết các dân tộc thiểu số nơi đây

VV79260         

390.0959761         

        

         DK: 1

        67 . QUÁN VI MIÊN. Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá/  Quán Vi Miên . - H. : Sân khấu . - 21cm

        T. 2 . - 2016. - 302tr.
         Giới thiệu văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần của người Thái
        

VV79416, VV014215         

390.09597         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        68 . SẦN CHÁNG. Con gà, con vịt và con lợn trong văn hóa người Giáy Lào Cai / Sần Cháng, Lê Thành Nam . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 232tr. : ảnh ; 21cm

         Khái quát chung về người Giáy ở Lào Cai; Giới thiệu tri thức dân gian về nuôi dưỡng và chăm sóc gà, vịt, lợn; Vai trò của gà, vịt, lợn trong đời sống hàng ngày và trong văn hóa của người Giáy

VV79378, VV014177         

390.09597167         

        

         DK:1,HĐ: 1

        69 . Sáng mãi phẩm chất nữ thanh niên xung phong Việt Nam . - H. : Thanh niên, 2013 . - 410tr. : ảnh ; 21cm

         Tập hợp những bài viết về các nữ thanh niên xung phong Việt Nam - những người đã đóng góp thành tích và lập công xuất sắc, xây dựng truyền thống cách mạng vẻ vang, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc

VV79484         

369.09597         

        

         DK: 1

        70 . Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài / biên soạn : Lan Anh, Đình Lâm . - H. : Lao động, 2016 . - 279tr. ; 19cm

        

DM26391, VV79468, M155492 - 155493, VV014263, PM041387         

344.59701         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        71 . Tài liệu tập huấn cán bộ công đoàn chủ chốt / Ban Tổ chức tuyển chọn . - H. : Lao động, 2016 . - 127tr. ; 19cm

        

DM26390, VV79467, M155490 - 155491, VV014262, PM041386         

331.8709597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        72 . Tập tục chăm sóc bảo vệ, khẳng định thân phận, tôn vinh con người của làng - xã Hưng Yên / Vũ Tiến Kỳ nghiên cứu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 559tr. ; 21cm

         Tập tục chăm sóc bảo vệ con người; Tập tục khẳng định thân phận, vai trò của con người trong gia đình và cộng đồng làng - xã; Tập tục tôn vinh con người

VV79433, VV014232         

390.0959733         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        73 . Thành ngữ - tục ngữ Raglai / sưu tầm, dịch : Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 379tr. ; 21cm

        

VV79255         

398.90959762         

        

         DK: 1

        74 . Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế / Trần Nguyễn Khánh Phong tuyển chọn và giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 663tr. ; 21cm

         Ngữ văn dân gian; Nghề truyền thống và diễn xướng dân gian; Văn hóa ẩm thực; Sinh hoạt tín ngưỡng

VV79382, VV014181         

390.0959749         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        75 . Thế giới mắm Nam Bộ / Nguyễn Hữu Hiệp tìm hiểu, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 255tr. ; 21cm

         Giới thiệu các loại mắm cá; Các loại mắm khác; Họ hàng nhà mắm; Bạn chí cốt của mắm; Chế biến, thưởng thức, bí quyết nghề nghiệp; Sức hấp dẫn nhất định của nước mắm; Mắm, nước mắm qua ghi nhận khách quan trong văn hóa đời sống và trong lời ăn tiếng nói của người Nam Bộ

VV79379, VV014178         

394.109597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        76 . Thơ ca dân gian người La Chí / Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 251tr. ; 21cm

         Trình bày khái quát về người La Chí; Truyện kể, câu đố, tục ngữ dân gian La Chí; Thơ ca dân gian người La Chí

VV79390, VV014189         

398.209597167         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        77 . Tìm hiểu tục bầu hậu gửi giỗ ở Bắc Ninh qua tư liệu văn bia / Nguyễn Quang Khải nghiên cứu, khảo luận . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 446tr. ; 21cm

         Văn bia có chủ đề bầu hậu, gửi giỗ ở Bắc Ninh và giá trị lịch sử, ý nghĩa nhân văn của nó; Tìm hiểu tình hình bầu hậu Phật và gửi giỗ lại các chùa; Bầu hậu thần và gửi giỗ ở Đình; Hậu hiền, hậu đền, hậu điếm, hậu ngõ, hậu phường, hậu họ và tình hình gửi giỗ ở văn chỉ, đền, miếu, nghè, điếm, từ đường tại các làng ở Bắc Ninh

VV79428, VV014227         

398.0959727         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        78 . TÔ HOÀNG VŨ. Trò chơi dân gian ở Cần Thơ / Tô Hoàng Vũ . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 175tr. : minh họa ; 21cm

         Khái quát về trò chơi dân gian ở Cần Thơ; Một số trò chơi dân gian tiêu biểu ở Cần Thơ; Đặc điểm và vai trò của trò chơi dân gian ở Cần Thơ

VV79366, VV014165         

394.0959793         

        79 . Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian/  Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, sưu tầm . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 1 . - 2016. - 567tr.
         Nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian: Lễ hội và tín ngưỡng
        

VV79410, VV014209         

398.09597         

        

        80 . Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian/  Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, sưu tầm . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 2 . - 2016. - 542tr.
         Nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật biểu diễn âm nhạc thời Hùng Vương
        

VV79411, VV014210         

398.09597         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        81 . Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian/  Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, sưu tầm . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 3 . - 2016. - 319tr.
         Giới thiệu về ngữ văn truyền miệng: Truyện kể dân gian, truyền thuyết, truyện dân gian thời kỳ Hùng Vương
        

VV79412, VV014211         

398.209597         

        

        82 . Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian/  Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, sưu tầm . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 4 . - 2016. - 405tr.
         Trình bày về ngữ văn truyền miệng thời kỳ Hùng Vương
        

VV79413, VV014212         

398.209597         

        

        83 . Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian/  Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, sưu tầm . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 5 . - 2016. - 223tr.
         Giới thiệu văn hóa làng xã thời kỳ Hùng Vương
        

VV79414, VV014213         

390.09597         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        84 . Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian/  Nguyễn Khắc Xương nghiên cứu, sưu tầm . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 6 . - 2016. - 247tr.
         Giới thiệu văn hóa dân gian người Mường Phú Thọ: Tín ngưỡng, đình miếu, nhà ở...
        

VV79415, VV014214         

398.09597         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        85 . TÒNG VĂN HÂN. Lễ cúng sửa vía của người Thái đen ở Mường Thanh, Điện Biên / Tòng Văn Hân . - H. : Sân khấu, 2016 . - 448tr. ; 21cm

         Giới thiệu phong tục cúng vía bằng trứng gà, cá, chuột, gò, vịt, lợn của người Thái đen ở Mường Thanh, Điện Biên

VV79360, VV014159         

390.09597177         

        

         DK:1,HĐ: 1

        86 . TRẦN HỮU ĐỨC. Văn hóa dân gian làng Xuân Úc : Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An / Trần Hữu Đức . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 249tr. ; 21cm

         Vài nét khái quát làng Xuân Úc; Văn hóa dân gian làng Xuân Úc; Văn học dân gian, nghệ thuật dân gian; Di tích lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và các trò chơi dân gian; Các nghề làm ăn cổ truyền; Văn hóa ẩm thực, hướng dẫn bảo tồn

VV79242         

390.0959742         

        

         DK: 1

        87 . TRẦN MINH THƯƠNG. Ca dao Tây Nam Bộ dưới góc nhìn thể loại / Trần Minh Thương . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 335tr. : lược đồ, bảng, minh họa ; 21cm

         Nghiên cứu về giọng điệu, thể thơ, biện pháp tu từ vựng, cách nói, tiếng cười, thành ngữ Hán Việt, điển tích và thành ngữ điển tích, đối ngẫu... trong ca dao Tây Nam Bộ

VV79363, VV014162         

398.8095978         

        

         DK:1,HĐ: 1

        88 . TRẦN MINH THƯƠNG. Đặc trưng bánh dân gian Nam Bộ / Trần Minh Thương, Trần Phỏng Diều . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 176tr. ; 21cm

         Khái quát về bánh dân gian Nam Bộ; Đặc điểm bánh dân gian Nam Bộ; Chức năng của bánh dân gian; Bánh dân gian thơ ca bình dân

VV79388, VV014187         

394.109597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        89 . TRẦN MINH THƯƠNG. Trò chơi dân gian ở Sóc Trăng / Trần Minh Thương . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 343tr. : ảnh ; 21cm

         Một số vấn đề chung về trò chơi dân gian ở Sóc Trăng: Tổng quan, đặc điểm, chức năng của trò chơi dân gian ở Sóc Trăng; Sưu tầm trò chơi dân gian ở Sóc Trăng

VV79234         

394.0959799         

        

         DK: 1

        90 . TRẦN MINH THƯƠNG. Văn hóa dân gian phi vật thể của người Khơ Me ở Sóc Trăng / Trần Minh Thương . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 479tr. : bảng ; 21cm

 

         Giới thiệu văn hóa dân gian phi vật thể của người Khơ Me ở Sóc Trăng; Tín ngưỡng, phong tục của người Khơ Me; Văn hóa nghệ thuật dân gian Khơ Me ở Sóc Trăng

VV79261         

390.0959799         

        

         DK: 1

        91 . TRẦN PHỎNG DIỀU. Văn hóa dân gian người Hoa ở Cần Thơ / Trần Phỏng Diều . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 251tr. ; 21cm

         Khái quát về người Hoa ở Cần Thơ; Đời sống tín ngưỡng; Truyền thống nghi lễ; Tập tục sinh hoạt; Văn hóa dân gian; Hệ thống chùa Hoa

VV79237         

390.0959793         

        

         DK: 1

        92 . TRẦN SĨ HUỆ. Trời đất và cây cỏ trong ca dao / Trần Sĩ Huệ . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 559tr. ; 21cm

         Phân tích, giới thiệu những bài ca dao nói về trời, đất, trăng, sao, cây cỏ

VV79250         

398.809597         

        

         DK: 1

        93 . TRẦN THỊ HÀ GIANG. Ôn luyện thi trắc nghiệm trung học phổ thông năm 2017 khoa học xã hội môn giáo dục công dân / Trần Thị Hà Giang, Nguyễn Thị Hạnh . - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 . - 198tr. : bảng ; 24cm

        

DM26482, VL52111, M155708 - 155709, VL001351, PM041508         

340         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        94 . TRẦN TRÍ DÕI. Truyện cổ của người Thái Mương (ở Tương Dương Nghệ An) : Song ngữ Thái - Việt/ Trần Trí Dõi, Vi Khăm Mun . - H. : Sân khấu . - 21cm

        T. 2 . - 2016. - 191tr.
        

VV79408, VV014207         

398.20959742         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        95 . TRẦN TRÍ DÕI. Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (ở Tương Dương Nghệ An) : Song ngữ Thái - Việt/ Trần Trí Dõi, Vi Khăm Mun . - H. : Sân khấu . - 21cm

        T. 3 . - 2016. - 231tr.
        

VV79409, VV014208         

398.809597         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        96 . Tri thức bản địa trong việc canh tác nương rẫy của người SiLa huyện Mường Tè, tình Lai Châu : Trường hợp xã Can Hồ / Nguyễn Hùng Mạnh nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 224tr. : ảnh ; 21cm

         Khái quát chung về người SiLa ở xã Ca Hồ, huyện Mường Tè, tình Lai Châu; Tri thức bản địa trong canh tác nương rẫy của người SiLa; Tín ngưỡng dân gian trong nông nghiệp nương rẫy của người SiLa

VV79220         

390.09597173         

        

         DK: 1

        97 . TRIỀU NGUYÊN. Giai thoại văn hóa dân gian người Việt : Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu/ Triều Nguyên . - H. : Văn hóa dân tộc . - 21cm

        Q. 1 . - 2016. - 435tr.
         Giai thoại về một số ngành nghề truyền thống, về sức khỏe, ẩm thực, giải trí và về tri thức dân gian
        

VV79400, VV014199         

390.09597         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        98 . TRIỀU NGUYÊN. Giai thoại văn hóa dân gian người Việt : Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu/ Triều Nguyên . - H. : Văn hóa dân tộc . - 21cm

        Q. 2 . - 2016. - 435tr.
        

VV79401, VV014200         

390.09597         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        99 . TRIỀU NGUYÊN. Tìm hiểu sự vận động của một số thể loại văn học dân gian người Việt / Triều Nguyên . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 731tr. ; 21cm

         Dẫn luận, vấn đề chung về sự vận động của văn hóa dân gian người Việt; Sự vận động của một số tác phẩm và thể loại thuộc văn vần, văn xuôi dân gian người Việt; Một số đường nét văn hóa qua sự vận động của văn hóa dân gian người Việt

VV79427, VV014226         

398.209597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        100 . Trò diễn trong hội làng cổ truyền xứ Thanh/  Hoàng Anh Nhân chủ biên ; Hoàng Bá Tường biên soạn ; sưu tầm dữ liệu : Lê Kim Lữ, Trần Thị Liên, Trương Công Nhói . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 1 . - 2016. - 622tr.
         Giới thiệu các trò diễn trong hội làng cổ truyền xứ Thanh: Trò nhại, trò có cốt truyện
        

VV79398, VV014197         

394.26959741         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        101 . Trò diễn trong hội làng cổ truyền xứ Thanh/  Hoàng Anh Nhân chủ biên ; Hoàng Bá Tường biên soạn ; sưu tầm dữ liệu : Lê Kim Lữ, Trần Thị Liên, Trương Công Nhói . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 2 . - 2016. - 241tr.
        

VV79399, VV014198         

394.26959741         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        102 . Truyện cổ Chiêm Hóa / Đỗ Ngọc Quý sưu tầm . - H. : Sân khấu, 2016 . - 331tr. ; 21cm

        

VV79397, VV014196         

398.209597153         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        103 . Truyện cổ Thái/  sưu tầm, dịch, biên soạn : Quán Vi Miên, Lò Văn Lả . - H. : Văn hóa dân tộc . - 21cm

        T. 1 . - 2016. - 526tr.
        

VV79245         

398.209597         

        

        DK: 1

        104 . Truyện cổ Thái/  sưu tầm, giới thiệu : Quán Vi Miên, Lò Văn Lả . - H. : Văn hóa dân tộc . - 21cm

        T. 2 - Q. 2 . - 2016. - 562tr.
        

VV79244         

398.209597         

        

        DK: 1

        105 . Truyện cổ Thái/  sưu tầm, giới thiệu : Quán Vi Miên, Lò Văn Lả . - H. : Văn hóa dân tộc . - 21cm

        T. 3 - Q. 1 . - 2016. - 543tr.
        

VV79246         

398.209597         

        

        106 . Truyện cổ tích thế tục Việt Nam/  Triều Nguyên sưu tập, giới thiệu . - H. : Sân khấu . - 21cm

        Q. 1 . - 2016. - 680tr.
        

VV79247         

398.209597         

        

        DK: 1

        107 . Truyện cổ tích thế tục Việt Nam/  Triều Nguyên sưu tập, giới thiệu . - H. : Sân khấu . - 21cm

        Q. 2 . - 2016. - 672tr.
        

VV79252         

398.209597         

        

        DK: 1

        108 . Truyện cổ tích thế tục Việt Nam/  Triều Nguyên sưu tập, giới thiệu . - H. : Sân khấu . - 21cm

        Q. 3 . - 2016. - 495tr.
        

VV79249         

398.209597         

        

        DK: 1

        109 . Truyện cổ và thơ ca dân gian / Trần Mạnh Tiến sưu tầm, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 335tr. ; 21cm

         Truyện cổ dân gian; Dân ca dân gian; Về văn hóa, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số

VV79395, VV014194         

398.209597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        110 . TRƯƠNG THÔNG TUẦN. Câu đố dân gian Ê Đê / Trương Thông Tuần . - H. : Sân khấu, 2016 . - 208tr. ; 21cm

         Trình bày khái quát về câu đố của người Ê Đê; Bộ sưu tập câu đố dân gian Ê Đê

VV79229         

398.609597         

        

         DK: 1

        111 . Tuyển tập truyền thuyết Thanh Hóa / sưu tầm, tuyển chọn : Đào Huy Phụng, Lưu Đức Hạnh, Cao Sơn Hải . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 271tr. ; 21cm

        

VV79421, VV014220         

398.20959741         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        112 . Tục ngữ Thái Nghệ An / sưu tầm, biên dịch : Quán Vi Miên, Vi Khăm Mun . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 326tr. ; 21cm

        

VV79253         

398.90959742         

        

         DK: 1

        113 . Văn hóa ẩm thực dân gian dân tộc Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình / Lường Song Toàn nghiên cứu, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 199tr. ; 21cm

         Tìm hiểu về người Thái đen ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; Nguồn nguyên liệu từ sản vật tự nhiên để chế biến thức ăn; Cách thức nấu chín các món ăn ngày thường; Những món ăn thường dùng trong tín ngưỡng dân gian; Những câu tục ngữ, dân ca liên quan đến ăn uống của người Thái

VV79381, VV014180         

394.10959719         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        114 . Văn hóa dân gian của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên / Đặng Thị Oanh, Tòng Văn Hân, Đặng Thị Ngọc Lan... . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 727tr. : ảnh ; 21cm

         Khái quát về người Khơ Mú ở Điện Biên; Văn hóa chăn nuôi gia súc, gia cầm, tập quán săn bắt; Văn hóa làm nhà cửa; Tập tục cưới xin; Tín ngưỡng của người Khơ Mú; Tập tục sinh đẻ, nuôi con thơ

VV79251         

390.09597177         

        

        115 . Văn hóa dân gian Đà Nẵng cổ truyền và đương đại/  Võ Văn Hòe chủ biên ; biên soạn : Hồ Tấn Tuấn, Lê Hoàng Vinh, Phạm Hữu Bốn . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 1 . - 2016. - 438tr.
         Những vấn đề chung; Văn hóa dân gian trong đời sống
        

VV79402, VV014201         

390.0959751         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        116 . Văn hóa dân gian Đà Nẵng cổ truyền và đương đại/  Võ Văn Hòe chủ biên ; biên soạn : Hồ Tấn Tuấn, Lê Hoàng Vinh, Phạm Hữu Bốn . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 2 . - 2016. - 398tr.
        

VV79403, VV014202         

390.0959751         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        117 . Văn hóa dân gian người Cao Lan ở Khe Nghè / Nguyễn Văn Phong nghiên cứu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 302tr. ; 21cm

         Lịch sử hình thành làng bản và sự cộng cư; Đời sống kinh tế và tri thức dân gian về trồng cây, chăn nuôi; Phong tục tập quán và một số nghi lễ vòng đời; Tri thức dân gian về xây dựng nhà và nông cụ sản xuất; Văn hóa, văn nghệ dân gian; Tri thức dân gian về khai thác thảo dược và chữa bệnh cho người và vật nuôi; Nghề trồng bông dệt vải và chế tác trang phục; Những di sản văn hóa dân gian đặc sắc của đồng bào Cao Lan bản Khe Nghè

VV79422, VV014221         

390.0959725         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        118 . Văn học dân gian An Giang : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm diền dã/ Nguyễn Ngọc Quang chủ biên . - H. : Văn hóa dân tộc . - 21cm

        Q. 1 . - 2016. - 798tr.
        

VV79238         

398.20959791         

        

        DK: 1

        119 . Văn học dân gian An Giang : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã/ Nguyễn Ngọc Quang chủ biên . - H. : Văn hóa dân tộc . - 21cm

        Q. 3 . - 2016. - 487tr.
        

VV79254         

398.20959791         

        

        DK: 1

        120 . Văn học dân gian trong xã hội hiện đại / Trần Thị Trâm chuyên luận, sưu tầm, tuyển chọn . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 312tr. ; 21cm

         Văn học dân gian trong xã hội hiện đại: Đặc điểm phát triển của văn học dân gian Việt Nam hiện đại, sự hóa thân của văn học dân gian trong các hình thức văn hóa dân gian; Một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam hiện đại chọn lọc

VV79243         

398.209597         

        

         DK: 1

        121 . Văn kiện đại hội XII và việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Hồng Đức, 2017 . - 263tr. ; 21cm

         Phân tích tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phương hướng, giải pháp hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

DM26399, VV79476, M155508 - 155509, VV014271, PM041395         

321.09597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        122 . VÀNG THỊ NGA. Một số con vật quen thuộc trong đời sống văn hóa dân gian của người Nùng Dín / Vàng Thị Nga . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 174tr. ; 21cm

         Những tri thức dân gian trong chăn nuôi gia súc của người Nùng Dín (tỉnh Lào Cai) với một số con vật quen thuộc như trâu, ngựa, lợn cũng như vai trò của các con vật trong đời sống kinh tế, văn hóa của người Nùng Dín

VV79228         

398.09597167         

        

         DK: 1

        123 . VÀNG THUNG CHÚNG. Mo tang lễ cổ truyền của người Nùng Dín, Lào Cai / Vàng Thung Chúng . - H. : Sân khấu, 2016 . - 270tr. ; 21cm

         Mo trong đời sống văn hóa của người Nùng Dín; Đặc điểm nội dung và nghệ thuật của Mo tang lễ

VV79387, VV014186         

390.09597167         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        124 . Vè xứ Quảng và chú giải/  Võ Văn Hòe sưu tầm và chú giải . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 4 . - 2016. - 263tr.
         Về lịch sử: Vè chống thực dân đế quốc; Vè binh vận, dân vận; Vè chống sưu thuế
        

VV79355, VV014154         

398.809597         

        

        DK:1,HĐ: 1

        125 . VŨ QUỐC LỊCH. Ôn luyện thi trắc nghiệm trung học phổ thông năm 2017 khoa học xã hội môn địa lý / Vũ Quốc Lịch, Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Ngô Thanh Hương . - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 . - 174tr. : bảng ; 24cm

        

DM26484, VL52113, M155712 - 155713, VL001353, PM041510         

330.9597         

        

         DK: 1,DM: 1,KM: 2,HĐ: 2

        126 . VŨ THỊ TRANG. Tri thức dân gian trong việc khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước của người Dao Tuyển tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai / Vũ Thị Trang . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 175tr. ; 21cm

         Quan niệm của người Dao Tuyển về nguồn nước và phân loại nguồn nước; Tri thức địa phương trong việc khai thác sử dụng và quản lý nguồn nước; Các nghi lễ, phong tục, tập quán liên quan đến việc khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước

VV79224         

390.09597167         

        

         DK: 1

        127 . VŨ TIẾN KỲ. Trò chơi dân gian Hưng Yên / Vũ Tiến Kỳ . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 288tr. ; 21cm

         Trình bày tổng quan về làng xã Hưng Yên, nơi sáng tạo, trình diễn, bảo lưu trò chơi dân gian; Trò chơi dân gian của người lớn; Trò chơi dân gian của trẻ em; Giá trị nội dung, nghệ thuật và những biến đổi của trò chơi dân gian Hưng Yên

VV79380, VV014179         

394.0959733         

        

         DK:1,HĐ: 1

        128 . YANG DANH. Lễ tục cưới hỏi của người Ba Na Kriêm / Yang Danh . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 179tr. ; 21cm

         Tìm hiểu việc trai gái bước đầu quen biết nhau; Thủ tục gạ hỏi; Lễ tục trong ngày cưới

VV79394, VV014193         

392.509597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        129 . BÙI HUY VỌNG. Mỡi trong đời sống người Mường ở Lạc Sơn - Hòa Bình / Bùi Huy Vọng . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 301tr. ; 21cm

         Sơ lược về huyện Lạc Sơn và người Mường ở Lạc Sơn; Mỡi là gì?; Nhận diện Mỡi; Những điểm tương đồng và khác biệt với Mo và Clượng; Diễn xướng nghi lễ Clá của Rơở Ma - Trả của cắt đứt duyên tình bên âm

VV79345, VV014144         

398.0959719         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        130 . BÙI HUY VỌNG. Quan niệm và ứng xử với vong vía trong đời sống người Mường / Bùi Huy Vọng . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 231tr. ;21cm

         Vũ trụ quan, con người và vong vía; Các nghi lễ làm vía, ứng xử với vong, vía trong các nghi lễ tín ngưỡng

VV79441, VV014240         

398.09597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        131 . Ca dao - hò vè sưu tầm trên đất Kiên Giang / Trương Thanh Hùng sưu tầm, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 107tr. ; 21cm

        

VV79437, VV014236         

398.80959795         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        132 . Ca dao dân ca của dân chài trên vịnh Hạ Long / Tống Khắc Hài sưu tầm . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 431tr. ; 21cm

        

VV79275         

398.80959729         

        

         DK: 1

        133 . Các bài hát then nghi lễ cấp sắc tăng sắc của người Tày Bắc Kạn/  Ma Văn Vịnh sưu tầm, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 1 . - 2016. - 591tr.
         Nhận biết then từ góc nhìn tín ngưỡng tâm linh của tác giả; Nghi thức hát then xuất phát từ nền tín ngưỡng tâm linh; Bài hát "Ccốc Tính" cho hậu thế biết nguồn gốc hát then Tày; Bốn mảng bài tồn tại trong không gian văn hóa hát then Tày        

VV79350, VV014149         

398.0959713         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        134 . Các bài hát then nghi lễ cấp sắc tăng sắc của người Tày Bắc Kạn/  Ma Văn Vịnh sưu tầm, giới thiêu . - H. : Hội Nhà văn . - 21cm

        Q. 2 . - 2016. - 591tr.
        

VV79351, VV014150         

398.0959713         

        

        DK: 1,HĐ: 1

        135 . CHẢO VĂN LÂM. Văn hóa ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai / Chảo Văn Lâm . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 183tr. ; 21cm

        

VV79316, VV014115         

394.109597167         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        136 . Con trâu trong văn hóa dân gian người La Chí / Chảo Chử Chấn sưu tầm, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 159tr. ; 21cm

         Vai trò của con trâu trong đời sống kinh tế và tri thức chăm sóc trâu của người La Chí; Biểu tượng con trâu trong văn hóa dân gian của người La Chí; Con trâu trong văn hóa ẩm thực của người La Chí

VV79349, VV014148         

390.09597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        137 . Dân ca M'Nông / Trương Thông Tuần sưu tầm, phân loại và nghiên cứu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 359tr. ; 21cm

         Giới thiệu dân ca M'Nông sưu tập, lời ca, hát khấn thần, hát khóc, hát ru, hát đối đáp, hát đồng dao, hát giao duyên, hát kê, hát đón khách

VV79273         

398.909597         

        

         DK: 1

        138 . DƯƠNG THÁI NHƠN. Đồng dao ở Phú Yên / Dương Thái Nhơn . - H. : Sân khấu, 2016 . - 615tr. ; 21cm

         Địa lý văn hóa Phú Yên; Khái quát về đồng dao; Giá trị thực tế của đồng dao; Trò chơi và đồng dao; Âm nhạc, các câu đồng dao; Đồng dao dị bản

VV79337, VV014136         

398.80959755         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        139 . Đặc trưng văn hóa nghệ thuật dân gian ở hai nhánh Raglai Nam và Bắc tỉnh Ninh Thuận / Hải Liên nghiên cứu, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 565tr. ; 21cm

         Nhận diện về văn hóa phi vật thể cơ bản ở hai nhánh Raglai Nam và Bắc; Trang phục cổ truyền ở hai nhánh Bắc, Nam; Hát - kể truyện cổ và hát - kể truyện sử thi Raglai; Những nét đặc trưng và độc đáo của văn hóa, nghệ thuật dân gian Raglai ở hai nhánh Bắc và Nam

VV79333, VV014132         

390.0959758         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        140 . ĐẶNG THỊ NGỌC LAN. Tết cơm mới của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên = Mạ chiêng ngọ mị / Đặng Thị Ngọc Lan, Mai Anh, Vũ Hữu Cương . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 115tr. : ảnh, bảng ; 21cm

         Khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội của người Khơ Mú ở Điện Biên; Giới thiệu nghi thức cầu cúng tiêu biểu liên quan đến cây của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên; Tết cơm mới và việc bảo tồn và truyền dạy tết cơm mới của người Khơ Mú ở tỉnh Điện Biên

VV79269         

390.09597177         

        

         DK: 1

        141 . ĐẶNG THỊ OANH. Biểu tượng nước từ văn hóa đến văn học dân gian Thái / Đặng Thị Oanh . - H. : Sân khấu, 2016 . - 630tr. : bảng ; 21cm

         Tìm hiểu vai trò của nước trên các phương diện đời sống vật chất, tinh thần của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam; Nghiên cứu nguồn gốc đặc trưng, chức năng, thành phần... của biểu tượng nước trong văn hóa, văn học dân gian Thái; Giải mã biểu tượng nước trong văn học dân gian của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam

VV79265         

398.209597         

        

         DK: 1

        142 . Đi tìm một bản sử thi Khun Chương đầy đủ / Quán Vi Miên sưu tầm, biên soạn và giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 407tr. ; 21cm

        

VV79332, VV014131         

398.209597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        143 . ĐOÀN TRÚC QUỲNH. Lễ tang của người Si La huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 381tr. ; 21cm

         Tín ngưỡng dân gian của người Si La ở Lai Châu; Các nghi thức trong và sau đám tang; Một số vấn đề liên quan đến tang ma

VV79305, VV014104         

393.09597173         

        

         DK:1,HĐ: 1

        144 . ĐỖ DANH GIA. Văn hóa dân gian huyện Kim Sơn / Đỗ Danh Gia . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 462tr. ; 21cm

         Giới thiệu về huyện Kim Sơn; Tên, làng, xã huyện Kim Sơn; Phả ký thần tích; Phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng; Nghề thủ công truyền thống; Lễ hội dân gian; Tục ngữ - ca dao - trường ca Kim Sơn; Văn hóa ẩm thực

VV79307, VV014106         

390.0959739         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        145 . HOÀNG CHOÓNG. Hát trong đám cưới người Tày vùng Văn Lãng, Lạng Sơn / Hoàng Choóng . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 283tr. ; 21cm

         Giới thiệu 100 bài thơ tiếng Tày, lời cổ hát trong đám cưới của người Tày được dịch ra tiếng Việt nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam

VV79312, VV014111         

392.50959711         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        146 . Hội làng truyền thống ở Thái Bình / Nguyễn Thanh sưu tầm, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 407tr. ; 21cm

         Tổng quan chung về hội làng tỉnh Thái Bình; Một số hội làng tiêu biểu ở Thái Bình; Một số hội làng tiêu biểu ở Thái Bình: Hội chùa Keo xưa và nay, hội xuân làng Tống Vũ, Hội Lạng...

VV79327, VV014126         

394.26959736         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        147 . HUỲNH VĂN NGUYỆT. Quà bánh trong đời sống văn hóa dân gian vùng Tây Nam Bộ / Huỳnh Văn Nguyệt . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 330tr. ; 21cm

         Trình bày tổng quan về bánh; Bánh dân gian vùng Tây Nam Bộ; Vai trò của bánh trong đời sống văn hóa dân gian; Các nghệ nhân làm bánh và các làng nghề nổi tiếng

VV79346, VV014145         

394.1095978         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        148 . HUỲNH VĂN NGUYỆT. Văn hóa ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long / Huỳnh Văn Nguyệt . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 311tr. ; 21cm

         Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến văn hóa ẩm thực dân gian đồng bằng sông Cửu Long; Văn hóa ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long trong mối tương quan của cả nước; Một số món ăn thức uống mang đậm đà dấu ấn văn hóa đồng bằng sông Cửu Long

VV79331, VV014130         

394.1095978         

        

         DK: 1, HĐ: 1

        149 . KÊ SỬU. Truyền thuyết các dòng họ dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt / Kê Sửu . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 496tr. ; 21cm

        

VV79264         

398.209597         

        

         DK: 1

        150 . Lễ hội Rija Nagar của người Chăm / nghiên cứu : Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 855tr. ; 21cm

         Đặc điểm cư trú, văn hóa xã hội của người Chăm; Lễ hội Rija Nagar

VV79304, VV014103         

394.269597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        151 . LÒ VĂN CHIẾN. Tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn tài nguyên, thiên nhiên của người Pu Nả ở Lai Châu / Lò Văn Chiến . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 224tr. ; 21cm

         Những vấn đề đặc trưng cơ bản trong hoạt động khai thác nguồn lợi tự nhiên của người Pu Nả ở Lai Châu

VV79340, VV014139         

390.09597173         

        

         DK: 1,HĐ: 1

         152 . LÒ XUÂN DỪA. Một số bài mo trong đám tang người Thái Phù Yên (Sơn La) / Lò Xuân Dừa . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 415tr. ; 21cm

         Giới thiệu các bài mo trong đám tang người Thái ở Phù Yên Sơn La

VV79306, VV014105         

393.0959718         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        153 . Lời thần chú, bùa - chài trong dân gian, sách cổ Thái : Koãm Măn Muỗn Tãy / sưu tầm, biên soạn : Hoàng Trần Nghịch, Cà Chung . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 439tr. ; 21cm

         Phân loại lời thần chú, bùa chài; Nội dung lời thần chú, bùa chài

VV79324, VV014123         

398.09597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        154 . Luật tục Mường / Cao Sơn Hải sưu tầm, biên dịch, khảo cứu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 411tr. ; 21cm

         Khái quát về luật tục Mường; Các "bộ" luật tục Mường về: Thiết chế xã hội, quyền sở hữu, sử dụng ruộng đất, tài sản và thừa kế;  Luật tục về ứng xử với thiên nhiên, môi trường; Luật tục về hôn nhân - gia đình...

VV79310, VV014109         

305.895924         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        155 . LƯƠNG QUỲNH KHUÊ. Tín ngưỡng dân gian của người Mường ở Hòa Bình / Lương Quỳnh Khuê . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 150tr. ; 21cm

         Tộc Mường và văn hóa Mường ở tỉnh Hòa Bình; Tín ngưỡng dân gian Mường nhìn từ hệ giá trị

VV79309, VV014108         

398.0959719         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        156 . LƯỜNG SONG TOÀN. Hôn nhân truyền thống và những nghi thức trong lễ cưới của người Thái ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình / Lường Song Toàn . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 216tr. ; 21cm

         Một số nhận thức trong việc hôn nhân; Tổ chức đám cưới và những nghi thức trong đám cưới truyền thống; Các mối quan hệ sau hôn nhân

VV79271         

393.50959719         

        

         DK: 1

        157 . MA VĂN VỊNH. Mo Pàn - Cáo Dộ / Ma Văn Vịnh . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 262tr. ; 21cm

         Văn hóa, tín ngưỡng tộc người Tày; Các bài mo - cúng

VV79438, VV014237         

398.09597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        158 . Mo vía của người Mường / Bùi Văn Nợi tìm hiểu, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 207tr. ; 21cm

         Quan niệm về vía và mo vía của người Mường; Nội dung chính của mo vía mạnh

VV79319, VV014118         

393.09597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        159 . NGUYỄN HẢI LIÊN. Văn hóa - nghệ thuật dân gian làng chài Sơn Hải tỉnh Ninh Thuận / Nguyễn Hải Liên, Phan Thi Thơ . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 351tr. ; 21cm

         Giới thiệu đôi nét đặc thù về địa lý dân cư; Làng chài Từ Nham tỉnh Phú Yên; Mối liên hệ về đời sống tâm linh của ngư dân Sơn Hải Ninh Thuận với Từ Nham ở Phú Yên; Văn hóa nghệ thuật dân gian làng chài Sơn Hải; Trò chơi - văn học dân gian

VV79325, VV014124         

390.0959759         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        160 . NGUYỄN THANH. Hương ước Thái Bình / Nguyễn Thanh . - H. : Sân khấu, 2016 . - 576tr. ; 21cm

         Giới thiệu vùng đất con người và hương ước Thái Bình; Ba vấn đề lớn và những quy ước cụ thể trong hương ước Thái Bình

VV79266         

390.0959736         

        

         DK: 1

        161 . NGUYỄN THỊ HOA. Trang phục của người HMông đen ở huyện Sapa, tỉnh Lào Cai / Nguyễn Thị Hoa . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 303tr. ; 21cm

         Trình bày một số vấn đề chung về trang phục; Khái quát về người HMông đen ở huyện Sapa, tỉnh Lào Cai; Quy trình tạo ra trang phục và đồ trang sức; Các loại trang phục; Nghệ thuật trang trí trên trang phục và sự biến đổi của trang phục của người HMông đen hiện nay

VV79278         

391.09597167         

        

         DK: 1

        162 . NGUYỄN THỊ LÀNH. Đám cưới của người Hà Nhì đen ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai / Nguyễn Thị Lành . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 222tr. ; 21cm

         Khái quát chung về người Hà Nhì đen ở Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Đám cưới của người Hà Nhì đen xưa và nay; Diễn biến của đám cưới; Thơ ca trong đám cưới

VV79347, VV014146         

392.509597167         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        163 . NGUYỄN THỊ NGUYỆT. Văn hóa tín ngưỡng dân gian người Hoa Đồng Nai / Nguyễn Thị Nguyệt . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 489tr. ; 21cm

         Khái quát người Hoa ở Đồng Nai; Các loại hình tín ngưỡng dân gian người Hoa; Ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian trong đời sống người Hoa

VV79343, VV014142         

398.0959775         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        164 . NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM. Văn hóa cộng đồng kinh tộc ở Kinh Đảo : Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc / Nguyễn Thị Phương Châm . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 464tr. ; 21cm

         Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, lịch sử và dân cư; hoạt động kinh tế đảo; Văn hóa vật chất và văn hóa xã hội; Văn hóa tinh thần

VV79303, VV014102         

390.09597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        165 . NGUYỄN THỊ THANH XUYÊN. Tín ngưỡng thờ cúng thần lúa của người Hrê tại xã An Vinh huyện An Lão, tỉnh Bình Định / Nguyễn Thị Thanh Xuyên . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 179tr. ; 21cm

         Cơ sở lý thuyết và đặc điểm văn hóa xã hội của người Hrê; Tín ngưỡng thờ cúng thần lúa truyền thống của người Hrê; Những biến đổi trong tín ngưỡng thờ thần

VV79328, VV014127         

398.0959754         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        166 . NGUYỄN THỊ THÚY. Văn hóa dân gian dân tộc Mảng / Nguyễn Thị Thúy . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 614tr. ; 21cm

         Trình bày điều kiện tự nhiên, môi trường, dân số và lịch sử dân tộc Mảng; Văn hóa vật thể; Văn hóa phi vật thể; Giá trị văn hóa dân gian dân tộc Mảng và việc bảo tồn, phát huy trong giai đoạn hiện nay

VV79296, VV014095         

390.09597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        167 . NGUYỄN THU MINH. Lễ cấp sắc của người Sán Dìu ở Bắc Giang / Nguyễn Thu Minh . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 183tr. ; 21cm

         Khái quát về người Sán Dìu ở Bắc Giang; Lễ cấp sắc của người Sán Dìu ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn; Nhận xét về lễ cấp sắc của người Sán Dìu

VV79344, VV014143         

390.0959729         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        168 . Những lời Mo (Cằm Mo) trong tang lễ của người Tày Khao xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang : Song ngữ Tày - Việt / Ma Ngọc Hướng sưu tầm, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 579tr. ; 21cm

        

VV79330, VV014129         

398.90959716         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        169 . PHAN THỊ PHƯỢNG. Tang ma người Dao đỏ ở Lào Cai / Phan Thị Phượng . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 176tr. ; 21cm

         Quan niệm của người Dao đỏ về vũ trụ quan; Lễ tang truyền thống của người Dao; Trang phục, âm nhạc, ẩm thực, nghệ thuật tạo hình trong lễ tang

VV79268         

393.09597167         

        

         DK: 1

        170 . PHÙNG SƠN. Mỹ thuật dân gian và truyền thuyết, truyện cổ của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum / Phùng Sơn . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 255tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm

         Khái quát về vị trí địa lý, đặc điểm các dân tộc thiểu số tỉnh Kom Tum; Nghệ thuật tạo hình dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum với những nội dung chính: Kiến trúc dân gian, nhà ở, các biểu tượng thờ cúng, trang phục trang trí dân gian; Giới thiệu một số truyện cổ và truyền thuyết các dân tộc thiểu số

VV79348, VV014147         

390.0959761         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        171 . QUÁN VI MIÊN. Văn hóa dân gian Thái dọc đôi bờ sông Nặm Quang/  Quán Vi Miên . - H. : Văn hóa dân gian . - 21cm

       T. 1 . - 2016. - 624tr.
         Khái quát đôi nét về vùng sông Nặm Quang, về người Thái và văn hóa dân gian Thái điển hình vùng sông Nặm Quang tỉnh Nghệ An như: Lễ hội, phong tục tập quán...


        

VV79277         

390.0959742         

        

        DK: 1

        172 . QUÁN VI MIÊN. Văn hóa dân gian Thái đen dọc đôi bờ sông Nặm Quang/  Quán Vi Miên . - H. : Văn hóa dân gian . - 21cm

        T. 2 . - 2016. - 743tr.
         Giới thiệu những nội dung liên quan đến văn học dân gian của người Thái vùng sông Nặm Quang (Nghệ An) gồm: đồng dao, ca dao, dân ca, truyện thơ, truyện kể dân gian
        

VV79263         

390.0959742         

        

        DK: 1

        173. Tang chế - Cúng kỵ và tế tự dân gian tỉnh Quảng Bình / Đỗ Duy Văn sưu tầm, biên soạn . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 223tr. ; 21cm

         Giới thiệu lịch sử vùng đất Quảng Bình; Phong tục tang ma người Việt ở Quảng Bình; Tế tự và cúng giỗ người Việt; Tang chế, tế tự, cúng quay của các dân tộc ít người ở Quảng Bình

VV79341, VV014140         

393.0959745         

        

         DK: 1, HĐ: 1

        174 . Tang lễ của người Thái đen Mường Thanh / Tống Văn Hân tìm hiểu, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 343tr. ; 21cm

         Tang lễ của người Thái đen ở Mường Thanh khi người nhà đang ốm nặng; Nghi lễ trong đám tang; Sau ngày chôn cất

VV79334, VV014133         

393.09597177         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        175 . Then Tày lễ Kỳ Yên / Hoàng Triều Ân nghiên cứu, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 267tr. ; 21cm

         Tìm hiểu về lễ Kỳ Yên: Lễ cầu an lành chúc phúc đầu năm cho làng xóm và gia đình; Các bài Then Tày lễ Kỳ Yên

VV79294, VV014093         

398.09597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        176 . Thơ ca, hát dân gian người Nùng Dín, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai / Nùng Chản Phìn sưu tầm, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 407tr. ; 21cm

        

VV79320, VV014119         

398.909597167         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        177 . Tìm hiểu văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi / Trần Nguyễn Khánh Phong nghiên cứu, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 615tr. ; 21cm

         Ý kiến về vấn đề xác định thành phần dân tộc Tà Ôi, Pacô ở Thừa Thiên Huế; Ngữ văn dân gian tình hình sưu tầm, biên soạn và nghiên cứu truyện cổ Tà Ôi (1975 - 2012)

VV79439, VV014238         

390.09597         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        178 . Tìm hiểu về nghi thức lễ tục ở Phú Yên / Dương Thái Nhơn sưu tầm, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 342tr. : ảnh, sơ đồ ; 21cm

         Khái quát về lễ tục; Lễ tục ngày tết, tang chế, tổ tiên, đình làng, tôn giáo, lễ tế... ở Phú Yên

VV79435, VV014234         

398.0959755         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        179 . TRẦN MINH THƯƠNG. Diện mạo văn học dân gian Khơ Me Sóc Trăng / Trần Minh Thương . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 326tr. : ảnh ; 21cm

         Văn học dân gian Khơ Me Sóc Trăng (một số giới thuyết); Diễn xướng dân gian của người Khơ Me ở Sóc Trăng

VV79336, VV014135         

398.20959799         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        180 . TRẦN MINH THƯƠNG. Động vật hoang dã dưới góc nhìn văn hóa dân gian của người miền Tây Nam Bộ / Trần Minh Thương, Bùi Túy Phượng . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 512tr. : ảnh ; 21cm

         Những vấn đề chung về động vật hoang dã ở miền Tây Nam Bộ; Động vật hoang dã trong văn hóa nhận thức của người dân miền Tây Nam Bộ; Những câu chuyện kể về động vật hoang dã ở miền Tây Nam Bộ nhìn từ góc độ thi pháp thể loại và văn hóa dân gian

VV79444, VV014243         

398.095977         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        181 . TRẦN MINH THƯƠNG. Nghi lễ trong gia đình ở Sóc Trăng / Trần Minh Thương, Bùi Túy Phượng . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 551tr. : ảnh ; 21cm

         Trình bày khái niệm, đặc điểm nghi lễ trong gia đình của ba dân tộc Việt - Hoa - Khơ Me ở Sóc Trăng; Một số nghi lễ trong gia đình của ba dân tộc: Nghi lễ vòng đời, nghề nghiệp, cầu an, lễ tết và các hình ảnh minh họa

VV79321, VV014120         

390.0959799         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        182 . TRẦN PHỎNG DIỀU. Văn hóa dân gian Cần Thơ / Trần Phỏng Diều . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 225tr. ; 21cm

         Giới thiệu lễ hội dân gian, phong tục tập quán và văn học dân gian Cần Thơ

VV79342, VV014141         

390.0959793         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        183 . TRẦN SĨ HUỆ. Các chợ miền núi huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên / Trần Sĩ Huệ . - H. : Văn hóa dân tộc, 2016 . - 199tr. : ảnh, sơ đồ ; 21cm

         Khái quát về việc mua bán và chợ; Các chợ ở huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên; Ca dao về chợ và việc buôn bán

VV79335, VV014134         

390.0959755         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        184 . TRẦN SĨ HUỆ. Văn hóa ẩm thực thôn quê thức ăn uống từ cây rừng / Trần Sĩ Huệ . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 200tr. ; 21cm

        

VV79272         

394.109597         

        

         DK: 1

        185 . Tri thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người La Hủ ở Lai Châu / ghi chép : Lê Thành Nam, Tẩn Lao U . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 255tr. ; 21cm

         Trình bày khái quát chung; Tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn lợi tự nhiên của người La Hủ

VV79313, VV014112         

390.09597173         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        186 . TRIỀU NGUYÊN. Tìm hiểu về truyện Trạng Việt Nam / Triều Nguyên . - H. : Sân khấu, 2016 . - 567tr. ; 21cm

         Nghiên cứu truyện Trạng và vấn đề đặt ra; Tổng thể, nội dung, nghệ thuật; So sánh truyện Trạng Việt Nam với loại truyện tương tự ở một số nước; Việc sưu tầm truyện Trạng nhận xét và kết luận

VV79276         

398.209597         

        

         DK: 1

        187 . TRIỆU THỊ MAI. Lễ "Lẩu Khẩu Sảo" của người Tày, Nùng / Triệu Thị Mai . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 680tr. : ảnh ; 21cm

         Sơ lược về đời sống tâm linh của người Tày, Nùng; Lễ "Lẩu Khẩu Sảo", mối giao tiếp giữa người cõi dương và phi ham; Một số giá trị của lễ "Lẩu Khẩu Sảo"

VV79339, VV014138         

398.0959712         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        188 . TRIỆU THỊ MAI. Một số lễ giải hạn của người Tày, Nùng ở Cao Bằng / Triệu Thị Mai . - H. : Mỹ thuật, 2016 . - 494tr. : ảnh ; 21cm

         Đời sống tinh thần của người Tày - Nùng; Một sô lễ giải hạn

VV79436, VV014235         

398.0959712         

        

         DK: 1,HĐ: 1

        189 . Truyện cổ dân gian các dân tộc vùng sông Chảy - Yên Bái / Hoàng Tương Lai sưu tầm, giới thiệu . - H. : Hội Nhà văn, 2016 . - 230tr. ; 21cm

        

VV79297, VV014096