HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THƯ VIỆN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của Vụ Thư viện; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin, Nhà Văn hoá, Trung tâm Văn hoá và các cán bộ Thư viện thuộc 29 quận, huyện, thị xã trong toàn thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên – Phó giám giám đốc Thư viện đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả công tác Thư viện quận, huyện, thị xã năm 2012 và kế hoạch công tác Thư viện quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô năm 2013. Tham gia phát biểu trong hội nghị có các ý kiến đại diện của lãnh đạo Phòng Văn hóa quận Hoàn Kiếm, Trung tâm văn hóa thị xã Sơn Tây, Nhà Văn hóa Quận Cầu Giấy, Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ, đại diện của tủ sách Kim Giang ... Phát biểu ý kiến đánh giá kết quả công tác Thư viện quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô năm 2012, bà Vũ Dương Thúy Ngà – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện ghi nhận những thành tích mà mạng lưới Thư viện cấp huyện đã đạt được trong năm qua, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo các Thư viện cấp huyện khắc phục những tồn tại, khó khăn để công tác Thư viện cấp huyện trên địa bàn Thủ đô đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2013.

Bà Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó giám đốc Thư viện Hà Nội đọc báo cáo tổng kết công tác quận, huyện, thị xã năm 2012

Bà Lê Thị Tân Trang- Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội trao tặng Giấy khen cho cán bộ Thư viện quận, huyện, thị xã

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện trao tặng Giấy khen cho cán bộ Thư viện cơ sở 
Date Posted: 20/02/2013
Number of Views: 1494

Quay Về

Tra cứu

Sách nói

Trang thiếu nhi

Hình ảnh