Dịch vụ miễn phí

1. Dịch vụ đọc tại chỗ

2. Trưng bày, giới thiệu sách:

Thư viện liên tục trưng bày, giới thiệu sách mới, sách theo chủ đề, theo sự kiện. Đặc biệt, mỗi khi có dịp lễ kỷ niệm lớn, Thư viện đều tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu các tài liệu có liên quan.


 
Date Posted: 20/02/2013
Number of Views: 6977

Quay Về

Tra cứu

Sách nói

Trang thiếu nhi

Hình ảnh