Thứ ba, Ngày: 27/02/2024

LỊCH PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TỪ THỨ 3 ĐẾN THỨ 7

Cơ sở 1: 47 Bà Triệu – Hoàn Kiếm


Tên phòng

Giờ mở cửa

Từ Thứ 3 đến Thứ 6

Thứ 7

Phòng Thẻ

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h00

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h00

Phòng Đọc giao lưu

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00

Phòng Đọc mở

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Phòng Mượn người lớn

Phòng Đọc Mầm non

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Phòng Đọc Thiếu nhi

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Phòng Địa chí và Thông tin tra cứu

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00

Nghỉ

* Chiều thứ 5 tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng thư viện nghỉ vệ sinh kho sách.

* Thư viện nghỉ: Ngày Lễ, Chủ nhật, thứ Hai.

* Bấm vào tên phòng để xem nội quy và thông tin liên lạc của phòng

 

Cơ sở 2: 2B Quang Trung – Hà Đông


Tên phòng

Giờ mở cửa

Từ Thứ 3 đến Thứ 6

Thứ 7

Phòng Thẻ

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h00

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h00

Phòng Đọc tổng hợp

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Phòng Mượn người lớn

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00

Phòng Thiếu nhi

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

* Chiều thứ 5 tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng thư viện nghỉ vệ sinh kho sách.

* Thư viện nghỉ: Ngày Lễ, Chủ nhật, thứ Hai.

* Bấm vào tên phòng để xem nội quy và thông tin liên lạc của phòng