Chủ nhật, Ngày: 04/06/2023

LỊCH PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TỪ THỨ 3 ĐẾN THỨ 7
 


Tên phòng

Giờ mở cửa
 

Từ Thứ 3 đến Thứ 6
 

Thứ 7
 


Phòng Thẻ

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30
 

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30
 

Phòng Đọc mở + Báo - Tạp chí

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Phòng Mượn người lớn
 


Phòng Phục vụ thiếu nhi

Sáng: 08h00 – 12h00

Chiều: 13h30 – 17h00
 

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

 


Phòng Địa chí và Thông tin tra cứu

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00
 


Nghỉ

* Chiều thứ 5 tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng thư viện nghỉ vệ sinh kho sách.

* Thư viện nghỉ: Ngày Lễ, Chủ nhật, thứ Hai.