Thứ tư, Ngày: 08/04/2020

THƯ VIỆN HÀ NỘI

 

LỊCH LÀM VIỆC TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Tên Phòng

Giờ mở cửa

Phòng Báo – Tạp chí

Sáng: 08h00 – 12h00

Chiều: 13h30 – 17h00

Phòng Thẻ + Khiếm Thị

Phòng Thiếu nhi

Phòng Đọc Mở

Từ 08h00 đến 17h00

Phòng Mượn người lớn

(Chiều thứ 5 của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng

nghỉ vệ sinh kho sách)

LỊCH LÀM VIỆC NGÀY THỨ 7

Tên Phòng

Giờ mở cửa

Phòng Báo – Tạp chí

Sáng: 08h00 – 12h00

Chiều: 13h30 – 17h00

Phòng Mượn người lớn

Phòng Thiếu nhi

Phòng Thẻ + Khiếm thị

Phòng Đọc Mở


Các phòng phục vụ nghỉ ngày chủ nhật.