Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

LỊCH PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TỪ THỨ 3 ĐẾN THỨ 7

Cơ sở 1: 47 Bà Triệu – Hoàn Kiếm


Tên phòng

Giờ mở cửa

Từ Thứ 3 đến Thứ 6

Thứ 7

Phòng Thẻ

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h00

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h00

Phòng Đọc giao lưu

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Phòng Đọc mở

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Phòng Mượn người lớn

Phòng Đọc mầm non

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Phòng Đọc Thiếu nhi

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Phòng Địa chí và Thông tin tra cứu

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00

Nghỉ

* Chiều thứ 5 tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng thư viện nghỉ vệ sinh kho sách.

* Thư viện nghỉ: Ngày Lễ, Chủ nhật, thứ Hai.

* Bấm vào tên phòng để xem nội quy và thông tin liên lạc của phòng

 

Cơ sở 2: 2B Quang Trung – Hà Đông


Tên phòng

Giờ mở cửa

Từ Thứ 3 đến Thứ 6

Thứ 7

Phòng Thẻ

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h00

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h00

Phòng Đọc tổng hợp

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Phòng Mượn người lớn

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00

Phòng Thiếu nhi

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Phòng Địa chí và Thông tin tra cứu

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00

Nghỉ

* Chiều thứ 5 tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng thư viện nghỉ vệ sinh kho sách.

* Thư viện nghỉ: Ngày Lễ, Chủ nhật, thứ Hai.

* Bấm vào tên phòng để xem nội quy và thông tin liên lạc của phòng