Thứ ba, Ngày: 23/07/2024

Cơ sở vật chất :

Thư viện Hà Nội có một hệ thống trang thiết bị tương đối hiện đại và đồng bộ đáp ứng phục vụ bạn đọc. Các phòng phục vụ bạn đọc, phòng làm việc cán bộ, cảnh quan, kho tàng khang trang sạch, đẹp… hiện nay hạ tầng cơ sở của thư viện đang được khai thác hiệu quả.

* Hệ thống kho tàng.

* Hệ thống phòng làm việc cán bộ.

* Hệ thống các phòng đọc, mượn cho người lớn, thiếu nhi, người khiếm thị.

* Hệ thống thiết bị bảo vệ, hệ thống kiểm soát camera.

* Hệ thống máy phục vụ số hóa tài liệu.

Hạ tầng công nghệ thông tin:

* 02 đường truyền Internet (tốc độ 250 MB và 120 MB).

* Hệ thống các trang thiết bị mạng: quản lý truy cập Internet, mạng LAN…

* 02 máy chủ, được cài đặt các phần mềm thực hiện các chức năng: Quản lý thư viện với phần mềm LIBOL 6.0, lưu trữ thông tin, quản trị website, tra cứu cơ sở dữ liệu trực tuyến 24h/7 ngày…

* 55 máy tính phục vụ cho các phòng ban làm công tác quản lý, phục vụ bạn đọc, xử lý tài liệu…được cài đặt các phần mềm ứng dụng thư viện LIBOL 6.0 phục vụ công tác chuyên môn. 05 máy laptop phục vụ cho hội nghị, hội thảo, phục vụ thư viện lưu động; 43 máy tính bảng phục vụ bạn đọc tra cứu.