Thứ sáu, Ngày: 04/12/2020

02/2009/NĐ-CP - NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Loại văn bản: Nghị định
Ngày ban hành: 06/01/2009 Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Chức vụ người ký: Thủ Tướng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- 02.2009.pdf