Chủ nhật, Ngày: 26/09/2021

21/2012/TT-BVHTTDL - THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ THỦ TỤC THANH LỌC TÀI LIỆU THƯ VIỆN

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 28/12/2012 Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Người ký: HOÀNG TUẤN ANH Chức vụ người ký: Bộ Trưởng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- 21.TT-BVHTTDL.pdf