Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

02/2022/TT-BVHTTDL - Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 01/07/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Nguyễn Văn Hùng Chức vụ người ký: Bộ trưởng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- tt02.pdf