Thứ hai, Ngày: 21/06/2021

72/2002/NĐ-CP - NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THƯ VIỆN

Loại văn bản: Nghị định
Ngày ban hành: 06/08/2002 Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải Chức vụ người ký: Thủ Tướng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- 11212_ND72CP.pdf