Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

33/2018/TT-BVHTTDL - QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG VÀ LUÂN CHUYỂN TÀI LIỆU

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 15/10/2018 Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Chức vụ người ký: Bộ trưởng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- thong-tu-33-2018-tt-bvhttdl-ve-hoat-dong-thu-vien-luu-dong-va-luan-chuyen-tai-lieu.pdf