Thứ sáu, Ngày: 07/10/2022

02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV - THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 19/05/2015 Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ NỘI VỤ
Người ký: Lê Khánh Hải, Trần Anh Tuấn Chức vụ người ký: Thứ trưởng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- 02-BVHTTDL-BNV.pdf