Thứ ba, Ngày: 23/07/2024

93/2020/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

Loại văn bản: Nghị định
Ngày ban hành: 18/08/2020 Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Chức vụ người ký: Thủ tướng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- Nghidinh93.pdf