Thứ ba, Ngày: 23/07/2024

07/2022/QH15 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Loại văn bản: Luật
Ngày ban hành: 16/07/2023 Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Chức vụ người ký:
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- 07-2022-qh15..pdf