Thứ hai, Ngày: 02/08/2021
Số ký hiệu:  Tên văn bản: 
Loại văn bản:  Cơ quan ban hành: 
Tìm kiếm
Trang 1 / 2: Đầu Trước 12 Sau Cuối
 STT  Loại văn bản Số ký hiệu Tên văn bản  Xem 
1. Quyết định 206/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
2. Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định về đánh giá hoạt động thư viện
3. Nghị định 93/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
4. Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện
5. Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
6. Luật 46/2019/QH2019 LUẬT THƯ VIỆN
7. Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG VÀ LUÂN CHUYỂN TÀI LIỆU
8. Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHẾ MẪU HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ
9. Thông tư 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN
10. Thông tư 18/2014/TT-BVHTTDL THÔNG TƯ 18 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA THƯ VIỆN
Trang 1 / 2: Đầu Trước 12 Sau Cuối