Thứ tư, Ngày: 05/08/2020

Cơ sở 2: 2B Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội