Chủ nhật, Ngày: 17/01/2021

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: “XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

18/12/2020 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

Ngay từ khi ra đời và trong quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phải đương đầu với các thế lực thực dân, đế quốc lớn, có trình độ tác chiến hiện đại, trang bị, vũ khí, phương tiện quân sự vượt trội. Để chiến thắng những đội quân xâm lược như thế, nhất thiết quân đội phải mạnh, chính trị phải vững, phải lấy xây dựng quân đội về chính trị làm gốc để tạo nên chất lượng tổng hợp, nâng cao sức mạnh chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc quan tâm, chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại; đặc biệt là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao có ý nghĩa rất quan trọng.

Cuốn sách có giá trị lý luận, thực tiễn thiết thực, góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

- Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị.

- Phần thứ hai: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị - thành tựu và bài học kinh nghiệm.

- Phần thứ ba: Yêu cầu và giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

Cuốn sách “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới” do nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản năm 2019 với 464 trang hiện đang được phục vụ tại phòng Đọc, phòng Mượn của Thư viện Hà Nội.

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Số lượt xem: 71