Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “HÀ NỘI - HUẾ - SÀI GÒN: DÒNG SINH MỆNH DÂN TỘC - NHÌN TỪ CÁC ĐÔ THỊ VĂN HIẾN”

28/05/2024 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

Nxb. Hà Nội
Năm 2021, 528tr.

Cuốn sách Hà Nội – Huế - Sài Gòn: Dòng sinh mệnh dân tộc – nhìn từ các đô thị văn hiến” tập hợp 31 bài viết được tuyển chọn từ Hội thảo khoa học cùng tên do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật và Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm kết nghĩa của 3 TP. Hà Nội - Huế - Sài Gòn, được Nxb. Hà Nội ấn hành và ra mắt vào tháng 5/2021.

Cuốn sách gồm 3 phần với các nội dung:

Phần I: Hà Nội - Huế - Sài Gòn với sứ mệnh dân tộc trong quá trình lịch sử nêu rõ tầm quan trọng, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của ba đô thị trong tiến trình lịch sử dân tộc. Trong tiến trình lịch sử Việt Nam tính từ Vương triều Lý cho đến Vương triều Nguyễn, bên cạnh Thăng Long - Hà Nội, Huế và Sài Gòn đều là những trụ cột quyết định thành công trong mỗi chặng đường, mỗi giai đoạn mở cõi, định cõi, thống nhất đất nước, thống nhất quốc gia dân tộc.

Phần II: Mối quan hệ Hà Nội - Huế - Sài Gòn trong quá trình lịch sử, khẳng định mối liên kết chặt chẽ của ba đô thị Hà Nội - Huế - Sài Gòn trong suốt tiến trình lịch sử. Mối quan hệ giữa Hà Nội - Huế - Sài Gòn được hình thành từ thời Trần đầu thế kỷ XIV, xác lập vào thời chúa Nguyễn thế kỷ XVII - XVIII, phát triển từ thế kỷ XIX, khi Huế là kinh đô của cả nước và trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước trong hơn thế kỷ qua. Đó là dòng chảy xuyên suốt của lịch sử Hà Nội - Huế - Sài Gòn liên quan đến sinh mệnh dân tộc.

Phần III: Những giá trị đặc trưng của ba đô thị văn hiến Hà Nội - Huế - Sài Gòn, khắc họa những giá trị đặc trưng, cốt lõi của ba trung tâm đô thị Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Đặc biệt làm rõ lịch sử vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế, vùng đất mang đậm giá trị văn hóa, lịch sử, tinh thần đặc trưng của Việt Nam. Trong dòng chảy lịch sử, các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, phát triển đô thị, diện mạo di sản, sự kiện lịch sử … của mỗi địa phương đều mang ý nghĩa giao thoa, tương hỗ, kế thừa của hành trình mở cõi và giữ nước của dân tộc ta..

Cuốn sách Hà Nội – Huế - Sài Gòn: Dòng sinh mệnh dân tộc – nhìn từ các đô thị văn hiến” nhằm đánh giá, làm rõ lịch sử vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế và mối quan hệ lịch sử của Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Từ đó, đưa ra cách nhìn đúng đắn, khoa học và thực tiễn trong việc hoạch định chính sách bảo tồn, phát triển cho hiện tại và tương lai của tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế…

Với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, cuốn sách còn là nguồn tài liệu tham khảo quý cho các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa và xã hội học, giúp độc giả hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, sự gắn kết và phát triển của ba đô thị lớn của Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Sách được phục vụ tại Thư viện Hà Nội.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Số lượt xem: 79