Thứ sáu, Ngày: 01/07/2022

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: "CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẤM GƯƠNG SÁNG MÃI MUÔN ĐỜI"

19/05/2022 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

Trong kho tàng tri thức quý giá của nhân loại, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh chiếm một vị trí đặc biệt và có sức cảm hóa lớn. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn có sự nhất quán giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức với thực hành đạo đức. Người nói “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó”. Cả cuộc đời Người đã là minh chứng cảm động cho sự nhất quán giữa nói và làm. Nhờ kiên trì thực hành đạo đức, Người đã để lại cho dân tộc ta một tấm gương sáng ngời về đạo đức của một vị lãnh tụ thực sự của nhân dân.

Thực hiện theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: Dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm…, với mục tiêu tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Với mục tiêu tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành và để góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa. Thư viện Hà Nội giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương sáng mãi muôn đời.

Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:
- Phần thứ nhất: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu chuyện kể về Người.
- Phần thứ hai: Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Phần thứ ba: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản quý giá của Đảng và dân tộc.
- Phần thứ tư: Những tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Phần thứ năm: Một số văn bản chỉ đạo đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương sáng mãi muôn đời do nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản năm 2017 với 382 trang hiện đang phục vụ tại phòng Đọc, phòng Mượn của Thư viện Hà Nội.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Số lượt xem: 49