Thứ sáu, Ngày: 29/09/2023

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: “BIẾN TẦM NHÌN THÀNH HÀNH ĐỘNG”

25/08/2023 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

Phẩm chất quan trọng của một nhà lãnh đạo là tầm nhìn dài hạn, và thước đo quan trọng của một doanh nghiệp là khả năng tăng trưởng bền vững. Vì vậy, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn sẽ luôn hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp. Phát triển nhân sự kế cận – lớp lãnh đạo tương lai có thể thay thế các vị trí chủ chốt là chìa khóa cho thành công dài hạn của mọi doanh nghiệp. Trong cuốn sách Biến tầm nhìn thành hành động”, tác giả chia sẻ với bạn đọc những bài học quan trọng nhất về quá trình phát triển nhà lãnh đạo.

Phát triển lãnh đạo, hay quá trình sản sinh những nhà lãnh đạo mới, là chìa khóa cho sự thành công dài hạn của mỗi doanh nghiệp, bởi khi ngừng phát triển lãnh đạo, doanh nghiệp ngừng tăng trưởng. Trong cuốn sách mới này, tác giả nổi tiếng nhất về lãnh đạo sẽ dẫn dắt người đọc từng bước, từ xác định, thu hút, hiểu rõ, khích lệ, trang bị, trao quyền, định vị, đến cố vấn nhà lãnh đạo, từ đó hình thành “văn hóa lãnh đạo”  – nơi tái tạo và cộng dồn giá trị của các nhà lãnh đạo.

Cuốn sách “Biến tầm nhìn thành hành động” của tác giả Johnc. Maxwell  viết, Hến Nguyễn dịch, được nhà xuất bản Công thương xuất bản năm 2020. Sách dày 458 trang, khổ 20 cm, hiện đang có trong phòng Đọc, phòng Mượn Thư viện Hà Nội.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Số lượt xem: 77