Thứ năm, Ngày: 24/09/2020

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: “Nghệ - Tĩnh với phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trong 30 năm đầu thế kỷ XX”

08/09/2020 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

 

        Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận định: “Trong thời kỳ Pháp xâm lược cũng như  trong các phong trào cách mạng quốc gia (1905 - 1925) Nghệ - Tĩnh đã nổi tiếng. Trong cuộc đấu tranh hiện nay, công nhân và nông dân Nghệ - Tĩnh vẫn giữ vững truyền thống cách mạng của mình”.

        Nội dung cuốn sách đã làm rõ quá trình chuyển biến của phong trào yêu nước cách mạng ở Nghệ - Tĩnh trong ba thập kỷ đầu thế kỷ XX, một sự chuyển biến phong phú và sâu sắc từ ý thức hệ phong kiến lên ý thức hệ tư sản và tất yếu chuyển sang ý thức hệ vô sản, gắn với những sự kiện và nhân dân lịch sử tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

        Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
        - Chương I: Những điều kiện lịch sử mới của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Nghệ - Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ XX.
        - Chương II: Sự chuyển biến của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Nghệ - Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ XX.
        - Chương III: Đóng góp của Nghệ - Tĩnh vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX.NG SÁCH SỐ

       Cuốn sách “Nghệ - Tĩnh với phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trong 30 năm đầu thế kỷ XX” do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2000 với 252 trang hiện đang được phục vụ tại phòng Đọc, phòng Mượn của Thư viện Hà Nội.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý bạn đọc!

 

Số lượt xem: 47