Thứ ba, Ngày: 23/07/2024

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “ BẢN SẮC VĂN HOÁ NGƯỜI VIỆT”

09/07/2024 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

Bản sắc văn hóa dân tộc là những sắc thái, đặc thù riêng về văn hóa tạo thành nét đẹp đặc trưng của một dân tộc. Bản sắc văn hóa có tính phân biệt bởi nó là yếu tố độc đáo, tồn tại duy nhất trong văn hóa tính thần của một tộc người.

Cuốn sách “Bản sắc văn hoá người Việt” nêu nên mối quan hệ của hai yếu tố Đất và Nước, đồng thời còn thể hiện qua các phong tục tập quán – tín ngưỡng, các lễ tiết, lễ hội dân tộc cổ truyền vốn có xuất xứ từ thời dựng nước.

Sách giúp cho người đọc hiểu thêm về nền văn hoá Việt từ thời hình thành, dựng nước và giữ nước, góp vào việc quảng bá văn hoá dân tộc. Góp vào sự tự tôn và tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Cuốn sách Bản sắc văn hoá người Việt”; Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2021. Sách hiện đang có trong phòng Đọc, phòng Mượn Thư viện Hà Nội.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Số lượt xem: 40