Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: “BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH”*

31/08/2023 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân và thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Đã nhiều năm qua đi, lịch sử Việt Nam đã sang trang mới nhưng tư tưởng, tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập 2/9 vẫn đời đời bất diệt trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam hôm nay và mai sau, vẫn khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên một tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), Thư viện Hà Nội xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Bản Tuyên ngôn Độc lập thời đại Hồ Chí Minh.  

Nội dung cuốn sách gồm 9 phần:
- Phần I: Một số bức ảnh lịch sử tiêu biểu liên quan đến ngày tuyên bố độc lập dân tộc thống nhất đất nước.
- Phần II: Toàn văn Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945.
- Phần III: Một số bài viết, thư gửi và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày tuyên bố độc lập đến ngày kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
- Phần IV: Một số diễn văn, bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
- Phần V: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
- Phần VI: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Phần VII: Cách mạng Tháng Tám 1945 - Bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
- Phần VIII: Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử.
- Phần IX: Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập thời đại Hồ Chí Minh.

Sách do Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2015 với 329 trang hiện đang phục vụ tại phòng Đọc của Thư viện Hà Nội.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Số lượt xem: 471