Thứ năm, Ngày: 25/04/2024

Thư viện huyện Chương Mỹ

THƯ VIỆN HUYỆN CHƯƠNG MỸ - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: Thị Trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

- Tel: 0243.3866122

- Giám đốc Trung tâm VHTTTT: Đỗ Tuấn Anh

- Phó Giám đốc phụ trách: Bùi Thị Tú Oanh – Mobi: 0968321699

- Cán bộ thư viện: Hoàng Thị Hồng Xa – Mobi: 0974492128

- Mail: hongxa89@gmail.com