Chủ nhật, Ngày: 26/09/2021

Thư viện huyện Chương Mỹ

THƯ VIỆN HUYỆN CHƯƠNG MỸ - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: Thị trấn Chúc Sơn - H. Chương Mỹ - Hà Nội

- ĐTCQ: 0243.3866122

- Phó Giám đốc phụ trách: Bùi Thị Tú Oanh - ĐTDĐ: 0968321699

- Cán bộ thư viện: Hoàng Thị Hồng Xa - ĐTDĐ: 0974492128

- Email: hongxa89@gmail.com