Thứ năm, Ngày: 25/04/2024

Thư viện huyện Ba Vì

THƯ VIỆN HUYỆN BA VÌ - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: Thị Trấn Tây Đằng - Huyện Ba Vì - TP Hà Nội

- Tel: 0243.3863022

- Giám đốc Trung tâm VHTTTT: Nguyễn Việt Giao

- Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Thị Diệu Linh – Mobi: 0986276929

- Cán bộ thư viện: Ngô Thị Thu Lan – Mobi: 0963635788

- Mail: vanhoathongtinbavi@gmail.com