Chủ nhật, Ngày: 26/09/2021

Thư viện huyện Ba Vì

THƯ VIỆN HUYỆN BA VÌ - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: Thị Trấn Tây Đằng - H. Ba Vì - Hà Nội

- ĐTCQ: 0243.3863022

- Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Chí Nguyện - ĐTDĐ: 0912755565

- Cán bộ thư viện: Ngô Thị Thu Lan - ĐTDĐ: 0963635788

- Email: vanhoathongtinbavi@gmail.com; lan.ngothu@gmail.com