Chủ nhật, Ngày: 26/09/2021

Thư viện huyện Đông Anh

THƯ VIỆN HUYỆN ĐÔNG ANH - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: Thị trấn Đông Anh - H. Đông Anh - Hà Nội

- ĐTCQ: 024.38832222 - 024.38835087 - 024.38839634

- Phó Giám đốc phụ trách: Phạm Đức Mạnh - ĐTDĐ: 0975684068

- Cán bộ thư viện: Ngô Thanh Hương    - ĐTDĐ: 0986466701

                              Ngô Thị Vương Anh - ĐTDĐ: 0984371600

- Email: huongnvhda@gmail.com