Thứ năm, Ngày: 25/04/2024

Thư viện huyện Đông Anh

THƯ VIỆN HUYỆN ĐÔNG ANH - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội

- Tel: 0243.8832222 – 0243.8835087 – 0243.8839634

- Giám đốc Trung tâm VHTTTT: Nguyễn Đình Phúc – Mobi:090.308.2793

- Phó Giám đốc phụ trách: Lê Xuân Thắng – Mobi: 096.112.9763

- Cán bộ thư viện:  Ngô Thanh Hương – Mobi: 0986466701

- Cán bộ thư viện: Ngô Thị Vương Anh – Mobi: 0984371600

- Mail: huongnvhda@gmail.com