Thứ năm, Ngày: 25/04/2024

Thư viện huyện Đan Phượng

THƯ VIỆN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội

- Tel: 0243.3866513

- Giám đốc Trung tâm VHTTTT: Bùi Thị Quyên

- Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Quang Dũng

- Cán bộ thư viện: Nguyễn Thị Thanh Mơ - Mobi: 0983231978

- Cán bộ thư viện: Nguyễn Thị Ánh Bình - Mobi: 0935403879

     - Mail: ttvhttttdp@gmail.com; nvhdanphuong@gmail.com