Thứ năm, Ngày: 25/04/2024

Thư viện quận Đống Đa

THƯ VIỆN QUẬN ĐỐNG ĐA - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: 16 Hồ Đắc Di - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

- Tel: 0243.5333511

- Giám đốc Trung tâm VHTTTT: Trần Quang Long - Mobi: 0904226488

- Cán bộ thư viện: Lại Thị Thu Huyền - Mobi:  0947878889

    -  Mail: laihuyen139@gmail.com