Thứ năm, Ngày: 25/04/2024

Thư viện huyện Gia Lâm

THƯ VIỆN HUYỆN GIA LÂM - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

    - Trung tâm + Thư viện: Thị Trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội

- Tel: 0243.8276222

- Giám đốc Trung tâm VHTTTT: Nguyễn Ngọc Dũng

- Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Văn Ngọc - Mobi: 0989399788

- Cán bộ thư viện: Phạm Tuyết Mai - Mobi: 0917612298

    - Mail: trungtamvhttttgialam@gmail.comphamtuyetmaisd@gmail.com