Thứ năm, Ngày: 15/04/2021

Thư viện quận Cầu Giấy

THƯ VIỆN QUẬN CẦU GIẤY - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm: 26 Nguyễn Phong Sắc - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

- ĐTCQ: 02437565843

- Phó Giám đốc phụ trách:  Nguyễn Thị Hạnh - ĐTDĐ: 0944599696

- Thư viện: 30 Nguyễn Phong Sắc - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

- Cán bộ thư viện: Bùi Thị Thúy - ĐTDĐ: 0986648656

- Email: buithuycg@gmail.com; trungtamvhttttcaugiay@gmail.com